Úvod > Bible a víra > Články > Co se děje po smrti? > Porozumění terminologii – dech, život, duch a duše
Jaké jsou originální (hebrejské) výrazy pro duši, dech a ducha? Jak je v Bibli popsaný vznik života?

Protikladem smrti je život. Studium života je jedním z velkých témat moderního vědeckého úsilí. Vědci jsou schopni popsat životní procesy, ale nejsou schopni postřehnout nebo okopírovat vznik života. Definice života obsahují funkce živého organismu, ale nemohou ho přesně popsat jinými než negativními termíny jako „stav ne-smrti“. Podobně i pojem „smrt“ trpí obdobnými rozpaky a mrtvé předměty či organismy mohou být popsány pouze jako ne-živé. Původ života a smrti však zůstává tajemstvím, na nějž může vědecký svět poskytnout přinejlepším pouze spekulativní odpovědi. Na druhé straně nám Bible dává jasně formulované odpovědi nejenom na otázku původu života, ale také na otázku původu a stavu smrti.

Podle zprávy o stvoření dostal člověk dar života od Boha:

Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší.Genesis 2:7 (zvýraznění doplněno)

Bůh tedy člověka stvořil jako prach ze země a vdechl do jeho chřípí dech života. Toto spojení se pak stalo živou duší.

Hebrejské slovo pro „dech“ v Gn 2:7 je „nešamah“ neboli oživující princip. Dech je ekvivalentem života samého. (Iz 2:22) Dalším hebrejským slovem, které je v anglickém překladu (i v českých – pozn. překl.) KJV (King James version) 28krát přeloženo jako „dech“, je „ruach“, což může také znamenat „vítr“, „smýšlení“ nebo „duch“. Jako „duch“ je v KJV přeloženo 237krát. V Gn 2:7 je to dech života od Boha, který přivádí k životu bezduchou hmotu a přetváří ji v živou duši. Hebrejské slovo pro duši je „nefeš“ a oba výrazy, „ruach“ a „nefeš“, jsou často nesprávně použity tak, aby vyhovovaly věroučným postojům, které nepocházejí z Bible.

Termín (Hebrejsky)Definice
nešamah- oživující princip
- přeložený jako "dech" v Genesis 2:7
ruach- dech
- také v Bibli překládaný jako "vítr", "duch" či "smýšlení"
nefeš- duše nebo život
- je napsáno, že jak lidé tak zvířata jsou nefeš

Oba koncepty ducha a duše jsou použity k popisu duchovních bytostí, entit, které mohou existovat nezávisle na tělu. Většina náboženství v dnešním světě skutečně učí, že smrt je přechodem z jednoho stavu vědomí do jiného stavu vědomí. Předkládají, že fyzický člověk je podroben smrti, ale že „duše“ žije dál a je opravdu nesmrtelná. Podle tohoto učení je duše oddělenou entitou, která přebývá v těle žijícího. A aby byly věci ještě více matoucí, většina křesťanských denominací věří, že tuto dichotomii lze nalézt pouze u lidí a že zvířata duši nemají.

Text Gn 2:7 jasně uvádí, že Bůh do stvořeného člověka vdechl „dech života“ a člověk se stal živou duší. Nedostal živou duši, ale stal se jí. Překlad „The New King James Bible“ to vyjadřuje tak, že „člověk se stal živou bytostí“ (podobně v českých překladech). Z 1700 odkazů na duši a ducha v Bibli nejsou duše ani duch ani jednou prohlášeny za nesmrtelné, nehynoucí nebo věčné. Pouze Bůh má nesmrtelnost. (1.Timoteovi 1:17; 6:16) Učení o nesmrtelnosti duše je učením falešné naděje, které popírá skutečnost smrti. Navíc, pokud člověk žije dál, byť ve změněném stavu, pak není třeba Spasitele či usmiřující smrti Krista. Kristus zemřel, aby obnovil a vrátil život těm, kteří ho skrze hřích ztratili.

Jób uvádí do souvislosti dech a ducha, když říká:

Dokud je všechen můj dech ve mně a duch Boží v mém chřípí.Job 27:3

Mojžíš zaznamenal, že v Adamově chřípí je dech života, kdežto Jób zmiňuje oba výrazy a říká, že duch Hospodinův bude v „mém chřípí“. Hebrejské výrazy „nešamah“ a „ruach“ jsou zde tedy oba použity ve stejné souvislosti — a to ohledně samotného života! Podle Bible dostalo celé živé stvoření život od Boha stejným způsobem a podléhá stejnému údělu.

Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř… (tvorstvo) v němž je duch života.Genesis 2:19; 7:15

Jak člověk, tak zvíře.

…jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty.Kazatel 3:19Matouš 28:1

Jelikož mají člověk a zvíře jeden a ten stejný dech, umírají stejně.

Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají.Kazatel 3:19Matouš 28:1

Jak člověk, tak zvířata byli stvořeni z prachu. A když tedy umírají, také se do prachu vrací; prostě opak stvoření.

… Prach jsi a v prach se navrátíš.Genesis 3:19

Druhá věc, k níž dochází, když člověk zemře, je, že duch neboli dech života se navrací k Bohu.

… a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.Kazatel 12:7

Přečti si více o duši v našem dalším článku: Biblický pohled na smrt


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Další články ze série: Co se děje po smrti? 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »