Úvod > Bible a víra > Články > Co se děje po smrti? > Okamžitý posmrtný život?
Příběh lotra na kříži přiměl mnohé k víře, že do nebe jde člověk okamžitě. Co skutečně toho dne zaznělo na Golgotě?

Pokud učení o pekle a očistci nejsou v souladu s Boží povahou, jaká je tedy pravda o posmrtném životě?

Tato záležitost zmátla během staletí již mnohé. Pohanské názory ovlivnily židovské učence, jako byl Josephus, v jejich myšlení s ohledem na posmrtný život. Josephus věřil, že mrtví jdou buď do nebe, nebo do pekla, zatímco čekají na vzkříšení. Věřil, že spravedliví jsou určeni na místo zvané „lůno Abrahamovo“, zatímco bezbožní jsou od nich odděleni hlubokou propastí a uvězněni na místě, na které spravedliví vidí a slyší tamější projevy pekelného ohně. Tyto představy jsou neslučitelné s jasným učením Bible, že „mrtví nevědí nic“ (Kaz 9:5).

Mnoho křesťanů se podobně drží učení o posmrtném životě v nebi nebo v pekle. Na důkaz citují řadu biblických pasáží, obzvláště Ježíšův slib lotrovi na kříži a podobenství o boháči a Lazarovi, kteří šli po smrti do pekla, a druzí naopak do „Abrahamova lůna“. Tyto texty potřebují objasnění. Musíme vždy studovat Bibli jako celek, abychom správně rozuměli kontextu. Je to především podobenství, proto není možné brát vážně jejich doslovný význam a stavět proti průhlednému biblickému učení ohledně stavu mrtvých.

Nic, co je v Bibli napsáno si vzájemně neodporuje. Pokud se zdá, že je přijatý koncept v nesouladu s Božím charakterem či ostatními pasážemi v Bibli, pak jsme pravděpodobně koncept nepochopili správně. Přečtěte si článek jak správně číst Bibli.

Nikde v Bibli nenajdeme učení o okamžitém posmrtném životě. Lazar, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých, jistě nešel do nebe či „lůna Abrahamova“, když zemřel. Ve skutečnosti celý koncept Amrahamova lůna, byl mýtem, který se v Ježíšově době objevoval. Ježíš tento mýtus použil, aby ilustroval pointu o snobství Izraelitů, které projevovali k chudým, vyvržencům a pohanům. Přečtěte si o tomto příběhu více.

Učení Nového zákona je v této otázce prosté. O Letnicích Petr řekl:

“Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes… David nevstoupil na nebe…”Skutky 2:29-34

Pokud David, který byl “mužem podle Božího srdce” (1.Samuelova 13:14), není doposud v nebi, proč by tam měli být ostatní?

Lotr na kříži

Historický okamžik, který zmátl mnohé ohledně posmrtného života, byl ten, kdy Ježíš mluvil s lotrem na kříži, těsně před jejich smrtí. Je skutečně možné, že lotr na kříži přešel do nebe, když zemřel?

Lotr tehdy oslovil Krista na kříži:

Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Lukáš 23:42

Hleděl k budoucí události a prosil, aby na něj bylo v den závěrečné odplaty pamatováno. Těšil se na druhý příchod. Mt 16:28 poukazuje na Krista „přicházejícího se svým královstvím“ a v J 14:3 Kristus sám řekl: „Opět přijdu.“

Většina novodobých překladů Bible překládá Ježíšovu odpověď takto:

“Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.”Lukáš 23:43

Byl lotr s Kristem v ráji „dnes“, tedy pátečního odpoledne či večera? Odpověď zní ne, jelikož ani Kristus sám nevystoupil do nebe až do doby, kdy nedělního rána prohlásil:

… Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci… Jan 20:17

Pokud Kristus nevystoupil na nebe do neděle (rána vzkříšení), nemohl tak učinit ani lotr. Příčinu tohoto zmatku je nutno hledat ve skutečnosti, že původní Nový zákon byl napsán řeckými velkými písmeny a jedno slovo přecházelo v druhé bez mezer, teček nebo rozdělení na verše, které máme nyní. Rozdělení na verše bylo v biblických spisech zavedeno teprve po roce 1557. Překladatelé Bible museli určit správné umístění mezer a čárek ve verších.

Správné umístění zvláště této čárky v Lukáši 23:43 je rozhodující pro naše pochopení textu. Pokud by překladatelé umístili čárku za slovem “dnes”, text by vypadal následovně: “Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji.”

Tato malá změna přináší soulad mezi tímto textem a zbytkem biblického učení o smrti. Přináší také pochopení Ježíšova výroku, kdy po vzkříšení říká, že dosud nevystoupil k Otci (Jan 20:17). Lotr dostal v den ukřižování pouze slib, že bude v nebi, až když Kristus připraví své království.

Několik překladů Bible skutečně klade čárku na toto místo, aby dala textu správný smysl. Jsou to Lamson Version, Emphasized Bible (od Josepha B. Rotherama z Kristových učedníků) a Překlad nového světa Svatých písem (Svědkové Jehovovi). Metodistický komentář od Adama Clarka také hovoří o nesprávném postavení čárky. Podobně je to v jiných národních překladech.


Dalším obtížným textem je Lukáš 16:19-31. Přečtěte si o kontroverzním podobenství o Lazarovi a boháči.


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »