Úvod > Bible a víra > Články > Co se děje po smrti? > Vzkříšení Lazara
Ježíš vzkřísil Lazara poté, co byl čtyři dny mrtvý. Co to znamená pro naše chápání smrti?

Bible učí, že lidé spí smrtí až do vzkříšení na konci času. Vzkříšení Lazara tuto biblickou pravdu ilustruje. Přečtěte si celý příběh v Janově evangeliu 11. kapitole.

Když Ježíš ke svým učedníkům mluvil o Lazarovi, řekl:

… „Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“ Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, uzdraví se.“ Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo: „Lazar umřel.“Jan 11:11-14

The Resurrection of Lazarus, oil on canvas painting by Henry Ossawa Tanner, 1896, Musee d’Orsay,…

Učedníci byli zmateni a mysleli, že Kristus má na mysli přirozený spánek, ale on myslel spánek smrti. Verš 17 v této kapitole říká:

Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. Jan 11:17

Když rozmlouval s Martou, snažil se ji potěšit:

… „Tvůj bratr vstane.“ Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“Jan 11:23-24

Marta věděla, že život může být Lazarovi vrácen pouze při vzkříšení v poslední den. Skrze vzkříšení Lazara Ježíš demonstroval, že On je tím, kdo může křísit mrtvé podle svého slova:

… Já jsem vzkříšení a život…Jan 11:25

Když Ježíš volal Lazara z hrobky, čteme:

… zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“Jan 11:43

Jeho hlas Lazara vzkřísil, „Zemřelý vyšel,…“ a Ježíš řekl:

Rozvažte ho a nechte odejít!Jan 11:44

Není řečeno nic o tom, co se dělo během oněch čtyřech dní, kdy byl Lazar mrtvý. Kdyby Lazar opravdu byl někde v posmrtném životě během těchto čtyř dní, neřekl by něco? Nebo pokud by Lazar byl v nebi, pak by byl pravděpodobně rozmrzelý z toho, že je zpět na zemi, obklopený porušeným světem a bolestí. Kristus však nic nevyslovil, ani Lazar sám.

Faktem pochopitelně je, že nebylo o čem podávat zprávu, nic, co by se událo poté, co zemřel, nic o říši mrtvých, a to jednoduše proto, že zakusil spánek smrti, jenž je stavem absolutního ticha a zapomnění.

Vzkříšení

Bible je v této otázce jak ve Starém zákoně, tak v Novém velice jasná. Život bude mrtvým navrácen při vzkříšení v poslední den. (1. Korintským 15:51-55; Job 14:10-15; Žalm 17:15; Daniel 12:13) Pro spravedlivé a pro hříšné budou vzkříšení oddělená. Jan 5:28-29 konstatuje:

Nedivte se tomu; vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu.”Jan 5:28-29

Nedivte se tomu; neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, ke vzkříšení života; a ti, kdo činili zlé, vzkříšeni k zatracení. (překlad anglické verze)

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.1. Tesalonickým 4:16
Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení…Zjevení 20:5-6

Tentýž hlas, který pozvedl Lazara z hrobu, zazní v poslední den dějin světa a povolá ty, kdo spali v hrobech země. Kristus znovu stvoří spravedlivé mrtvé neboli “mrtvé v Kristu”, vdechne jim dech věčného života a oni vstoupí do nebe.

… Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení!Zjevení 20:6

Ostatní mrtví (bezbožní) zůstanou prachem, aby byli vzkříšení po miléniu při vzkříšení zatracených.


Jak je to se spiritismem a komunikací s mrtvými?


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »