Úvod > Bible a víra > Články > Náboženské směry > Sionismus > Duchovní úpadek a reformace
Období temna bylo pro mnohé časem úpadku a pro ty, kdo se rozhodli lpět na Božím Slově, prudkým pronásledováním.

Dějiny Boží církve jsou jako jízda na horské dráze – jednou nahoře, jednou dole. Starověký Izrael neustále kulhal mezi následováním Božích příkazů a chozením po cestách, kterými chodili pohanské národy okolo nich. A církev se od časů Bible příliš nezměnila.

Je smutným faktem historie, že stejně jako starý Izrael, tak i Izrael duchovní prožil morální úpadek a uchýlil se k uctívání jiných bohů. Principy pohanského uctívání slunce si našly svou cestu do církví a pod vedením římskokatolické církve byly povýšeny do takového postavení, že padělají samo evangelium Ježíše Krista.

Během celého období duchovního úpadku se vždycky našli lidé, kteří se pevně a neústupně drželi Božího slova, ale byli rovněž pro svou víru bezmilostně perzekuováni. Mezi ně patří např. Valdenští, kteří se poté, co se kvůli pronásledování uchýlili do Alp, plně odloučili od katolické církve.

Valdenští tvořili ostatek, jenž udržoval světlo Božího slova naživu v období strašného duchovního úpadku. Kvůli své víře byli bezohledně masakrováni katolickými vůdci v sériích tažení, která byla proti nim vedena, zejména roku 1544 D’Oppedem, v roce 1655 Marquisem Pianesským a v roce 1686 Gabrielem Savojským.

Protestantská reformace: vítězství a porážka

Světlo Boží pravdy, které Valdenští a Albigenští šířili, položilo základy pro evropskou reformaci. V Anglii byl hlasatelem reformy Jan Viklef, jenž psal o potřebě reformy. V Čechách nesli prapor reformy Jan Hus a Jeroným, posilněni jeho spisy. Hus byl upálen 6. června 1415 a Jeroným 30. května 1416, ale reformace přesto postupovala neudržitelně dál, navzdory pronásledování.

Velcí reformátoři odkrývali jeden za druhým vzácné pravdy, jež byly skryty pod nánosy falešných doktrín a předsudků. Ospravedlnění z víry, jednorázová Ježíšova usmiřující oběť a jeho dostatečná přímluvná kněžská služba byly úhelnými kameny víry reformátorů.

Mnoho nebiblického učení, jako např. uctívání svatých a relikvií, mše, očistec, celibát, početné svátosti a víra v tradici než ve slovo Boží, bylo odloženo. Protestantští reformátoři byli také jednomyslní v identifikaci papežského systému jako „člověka nepravosti“ a ztotožnili ho s „malým rohem“ z Daniele 7.

Martin Luther byl jedním z nejvýznamnějších reformátorů, kterého Bůh použil k tomu, aby povolal svět z duchovní tmy. Následovali další reformátoři a každý z nich obdržel určitý aspekt pravdy, aby mohli společně vytvořit širokou cestu pro evangelium.

Nicméně mnozí z následovníků Luthera, Kalvína, Knoxe, Wesleyho a dalších velkých reformátorů si často na cestě světla evangelia netroufli jít dále než jejich vůdci. Své názory vytříbili a vypracovali taková kréda, která nebyla schopna vpustit další světlo, jež by do kréda nezapadalo. Místo toho, aby dále navázali a razili cestu společné pravdě, vyústila reformace v řadu denominací, z nichž každá měla svůj aspekt pravdy, ale žádná úplnou. Satanovi se zase jednou podařilo dosáhnout vítězství.

Současná vlna spolupráce mezi církvemi není založena na otázkách biblického evangelia, nýbrž na otázkách sociálních, v tomto pohledu tedy není nic, co by oddělovalo reformované církve od Říma. Cíl reformace, znovu-odhalení evangelia pro záchranu lidí, byl opět degradován na dočasné, nebo dokonce jen chvilkové cíle.

Poslední reformace

Vzestupy a pády církve pokračují dodnes. Můžeme mít však naději, protože víme, že Bůh je zde ten nejsilnější a zvítězí.

Bůh zaslíbil, že v této době přijde Jeho moc, stejně jako o letnicích, když zmocnil ranou církev k hlásání evangelia. Tentokrát ale bude Bůh zmocňovat svůj lid k dokončení svého díla na zemi.

Přečtěte si následující článek: Příběh evangelia

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Další články ze série: Sionismus 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »