Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Jak nás Bůh zachraňuje?

Spasení je dar od Boha. Každý z nás má moc se rozhodnout, zda přijme tento dar a použije jej, nebo jej ponechá neotevřený.

Všichni lidé potřebují přijít k poznání, že potřebujeme zachránit. Když jsme hříšníci, kteří potřebují zachránit, pak potřebujeme Spasitele. Odkud pochází hřích a jaký je původ zla?

Sami o sobě bychom nezvládli žít dle nejvyššího standardu (Božího zákona), což je nutné pro vstup do nebe. Protože to nebyla naše vina, že jsme se narodili hříšní, Bůh nedopustil, abychom byli ztraceni, ale vymyslel zvláštní plán, díky kterému bychom mohli být všichni spaseni.

Všichni potřebujeme spasitele

Mnoho lidí bojuje s myšlenkou, že jsme všichni hříšníci. Římanům 6:23 říká, že mzda za hřích je smrt. Jen z prosté skutečnosti, že všichni zemřeme, můžeme vysledovat, že skutečně jsme všichni hříšníci a potřebujeme Spasitele.

Když se podíváme na Boží zákon – zásady správného žití, jak jsou zapsány v Bibli – je vidět, že jsme jistě tento zákon porušili. Každý z nás, v určité době lhal nebo ukradl něco, co nebylo v jeho vlastnictví, nebo záviděl jinému, to co sám neměl. Mnozí z nás někoho zabili – ať už doslova či našimi slovy.

V porušování Božího zákona není nikdo výjimkou. Slovo “zákon” může někdy lidi rozčílit, ale zákon je jen standardem chování a postojů, které, pokud by lidé následovali, proměnili by Zemi v nebe.

Ale všichni víme, že tato planeta má od nebe daleko. Bylo spácháno tolik sebevražd proto, že už lidé nemohli tento svět a jeho problémy déle snést. Smrt, i když je přišerná, přesto je stále v jejich myslích, jednodušší a lepší řešení, než čelit tváří v tvář problémům v jejich životech.

Kdyby se více lidí obrátilo a nechalo Boha, ať směřuje jejich život, a následovalo Jeho principy, bylo by mnohem méně bolesti a trápení. Nicméně, není tomu tak. Opravdu jsme umírající lidská rasa, která zoufale potřebuje řešení a smysl.

“V Kristu”

Princip hříchu vedoucího ke smrti je tak pevně zakotven v Bibli a Božím království, že ani Bůh sám ho pro nás, po tom co Adam a Eva zhřešili, nemohl změnit. Pokud by Bůh mohl problém hříchu v našich srdcích přehlédnout, jak by mohl očekávat, že bude v nebi panovat řád a harmonie? Takže vymyslel záchranný plán, který je zapsán v Bibli. Pavel, jeden z apoštolů Ježíše, strávil celý svůj život oznamováním této záchranné mise, známé jako “evangelium” nebo “dobrá zpráva”, lidem v Evropě a na Středním východě.

V Pavlových spisech najdeme klíčovou frázi, která se objevuje ve všech jeho dopisech. Tato fráze je “v Kristu” nebo “v Kristu Ježíši”. Podobné výrazy jako “v němž”, “spolu s ním”, “v milovaném”, “v němž”, všechny vyjadřují stejný význam. Nepochopíme-li co Bible míní tímto výrazem, nikdy nebudeme schopni plně pochopit onu dobrou zprávu – evangelium.

Pavlův dopis Efezským nám říká, že Bůh pro nás vymyslel tento plán ještě než stvořil svět. Byl to Jeho pohotovostní plán. Protože se smrt rozšířila na celé lidstvo, protože jsme všichni Adamovi potomci, Bůh musel vymyslet nějaký plán, ve kterém bychom všichni mohli být zachráněni – “v Kristu”.

Otec vzal celou lidskou rasu a spojil ji do svého Syna. Avšak Kristus se nejprve musel kvalifikovat jako náš Zástupce a Spasitel, tím, že souhlasil stát se člověkem.

Bůh Otec spojil život svého Syna s naším lidstvím v lůně panny Marie. To je důvod, proč se Ježíš nazývá druhý nebo poslední Adam. Pouze se souhlasem, že se stane člověkem, nás mohl Ježíš skutečně reprezentovat. A když zemřel, jeho skutky spravedlnosti se staly našimi skutky spravedlnosti, a v důsledku toho jsme právně vykoupeni.

Bible nám říká, že všichni, kdo jsou “v Kristu”, budou žít. Stejně jako všichni umírají, protože všichni zhřešili “v Adamovi”, tak i všichni zachovali zákon “v Kristu” a v Něm se také mohou oprávněně dostat k životu. Jeho dokonalý život a obětní smrt splnili všechny požadavky zákona v našem zastoupení. V Kristu má lidstvo novou historii, která kvalifikuje každého věřícího pro nebe.

Dar spravedlnosti

Mnoho lidí věří, že spása je jen odpuštění hříchu. Že je to, jako když jsou naše hříchy napsané na tabuli, a když Ježíš zemřel, byl jako gumou, která maže všechny naše hříchy. Ale to není to, co učí Bible!

Ano, naše hříchy jsou napsané na tabuli a Ježíš je jako gumou, ale to není celý příběh. Naše tabule nezůstane prázdná! Všechny dobré, svaté a spravedlivé skutky, které kdy udělal Kristus se přenesou na nás a jsou nyní psány na naší tabuli. To je neuvěřitelně dobrá zpráva evangelia.

Důležité však je mít na paměti, že to, co Bůh přinesl celému lidskému pokolení Kristovou poslušností, je dar a jako takový, nemůže být náš, pokud bychom jej nepřijali.

Přijmout dar

V okamžiku, kdy uvěříme, že Bůh pro nás toto udělal, a přijmeme dar Krista, stáváme se součástí “v Kristu” a máme všechna privilegia, která přichází s tím, že jsme v Kristu. V okamžiku, kdy přijmeš Krista jako svého Spasitele a věříš, že spasen jsi jen díky Němu, Bůh se na tebe díva, jako na přijatého “v milovaném”. Je to jako kdyby jsme se všichni narodili, obdrželi jsme speciální narozeninový dárek od Boha. Je na nás, zda otevřeme tento dar a přijmeme, co On nám dal. Máme dvě možnosti, co s tímto darem od Boha udělat: přijmout nebo odmítnout.

Bible nás ujišťuje, že Bůh nás učiní svatými, bez viny a bez úhony, pokud se rozhodneme věřit v Ježíše Krista jako Božího Syna. Ačkoliv jsme hříšníci, v Božích očích jsme nyní považováni za perfektní, bez úhony a bez chyby. To nám dává smíření s Bohem a umožňuje nám to přestat se obávat o naši spásu. Jestliže věříme v Ježíše, jsme synové a dcery Boží. Pokud vytrváme v této víře, Bůh nás změní v lidi, kteří se v nebi budou cítit jako doma.

Bůh se dívá na každého, kdo věří v Ježíše Krista jako na své dítě. Jestli věříš v Jeho jméno, již jsi obdržel(a) Věčný život, i když to možná necítíš, nebo si myslíš, že jsi si to nezasloužil(a). Když prezident Lincoln vydal proklamaci emancipace, legálně tak propustil všechny otroky, přesto ještě o deset let později, stále někteří otroci parovali na plantážích. Proč? Protože nevěřili této dobré zprávě, a tak v jejich pohledu byli stále otroci.

Jak se rozhodněš?

Když Ježíš zemřel na kříži, dal nám “skrze Něj” všem nový život. Nicméně, jestliže tomu nechcete věřit, nebude to pro vás platit.

Bůh dal každému z nás možnost volby. Můžeme se rozhodnout být buď “v Adamovi” nebo “v Kristu”. Neexistuje žádná střední cesta. Nebyla to naše chyba, že jsme se narodili “v Adamovi”, ale je to naše chyba, pokud se rozhodneme nebýt “v Kristu”.


Mnoho lidí si myslí, že nejdříve než příjdou k Bohu, musejí ze svých hříchů činit pokání. To však není pravda. Přečtěte si, co Bible říká o pokání a obrácení.

Neexistuje nic, co bychom mohli sami udělat, aby jsme si zasloužili spásu. Tu dostaneme pouze jako dar od Boha. Bůh zaplatil příliš vysokou cenu, než abychom ignorovali Jeho neuvěřitelnou obět za nás. Zjistěte, jak je možné přijmout Kristovu obět pro vás osobně.

Pokud jsi jednou vyslovil modlitbu spasení, jsi už navždy zachráněn?

Velmi doporučujeme knihu o životě křesťana s názvem “Cesta ke Kristu”, kterou si můžete buď ZDARMA stáhnout nebo poslehnout online v naší audio knihovně.


Autor:

Wendy Goubej – je spisovatelka na volné noze a specialistka pro komunikaci, která ráda píše na témata: náboženství, současné události, věda a obchod.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »