Budoucnost Evropy - Kim Kjaer (náš řečník z USA) navštíví naši republiku 4. – 20. listopadu.

Zdraví

Zdravý životní styl – NEWSTART
Články | Videa | Zdravý talíř | Recepty

Bible a víra

Poznejte biblickou pravdu…
Články | Videa | Biblické lekce | Bible online | Knihy ZDARMA

Evoluce vs Stvoření

Jsme dokonalým projektem či senzačním shlukem náhod?

Proroctví a světové události

Biblická proroctví ve světle světových událostí…

Reformace

Historie, která ovlivňuje naše životy…

Pozadí hudby, filmů a her

Jak se baví svět? Zábavní průmysl za oponou…

Láska a partnerství

Objevte s námi principy zdravých vztahů…

Aktuálně ze světa

Souvislosti světových a biblických událostí…

Audio knihovna

Knihy, přednášky, řečníci – zaposlouchejte se do naší audioknihovny…

Nejnovější příspěvky

229-gods_guiding_gift-web

229 – Boží dar vedení

Jeden ze znaků, kterým se vyznačuje organizace, která bojuje proti Satanovu království, tak jak je představeno ve Zjevení 12 a 14, je, že mají Svědectví Ježíšovo, což je, dle Bible, Duch proroctví. Mluví Bůh stále i k modernímu člověku? Existuje mezi množstvím proroků, kteří tvrdí, že mají zprávy od Boha hlas, který pochází od trůnu milosti? Jak identifikujeme pravého proroka? Co nám v této věci odhaluje Bible?

Čti více

Štítky : 

228-web

228 – Kámen, na kterém odpočine tvá hlava

Desátá kapitola knihy Zjevení odhaluje Boží odpověď na království zla. Předpovídá prorocké hnutí, které Bůh pozvedá, aby oponovalo nesčetným bludům, které Satan rozšířil do světa. Toto hnutí vzniká v době dané biblickým proroctvím, je zmocněno zvláštním varovným poselstvím a zvěstuje celému světu věčné evangelium o spasení v Kristu a věrnosti jeho Slovu. Dnes existuje mnoho církevních organizací, dokážeme ale určit, která z nich naplňuje biblická proroctví pro dobu konce?

Čti více

Štítky : 

227-battle_of_the_giants-web

227 – Bitva velikánů

V této přednášce je představen velký spor mezi Kristem a Satanem tak, jak je zapsán v knize Zjevení v kapitole 12, a který probíhá napříč dějinami. Luciferova nenávist k Božímu Synu a ke všem, kteří by chtěli následovat Jeho vládu vedla k většímu krveprolití, bolesti a utrpení na této planetě než si mnozí uvědomují. Ukážeme si pronásledování všech, kteří ve středověku věřili Bibli i nadcházející závěrečný konflikt.

Čti více

Štítky : 

budoucnost-evropy-letak_predni3

Budoucnost Evropy – Kim Kjaer

Kim Kjaer (náš řečník z USA) navštíví naši republiku 4. – 20. listopadu. Série přednášek s názvem Budoucnost Evropy se bude konat přes tři víkendy vždy v 17:30. Jak bude vypadat budoucnost Evropy? Jak je možné, že se lidé náboženství stále drží, i když je zodpovědné za mnohé násilí a bolest? Proč náboženství tak často přináší konflikty? Dojde náboženský konflikt někdy konce? Pokud by v dnešní době žil Jan Žižka, co by udělal, aby zachoval svobodu? Co způsobilo, že se Česká republika stala sekulárním národem, a má se toto změnit?

Čti více

Štítky : 

kridla-web

110 – Setkání s prof. Veithem v Praze (CZ)

Bonusový rozhovor s prof. Veithem v Praze

Čti více

Štítky : 

Citáty

Jen on je má skála a spása, můj nepřístupný hrad, nikdy se nepohnu.

bible-640x480

Žalm 62,3

( Bible )

Někdy se nám nepodaří to, co jsme si skvěle připravili, aby mohl Bůh uskutečnit svůj vlastní záměr.

Saleem-Farag-120x150

Dr. Saleem Farag

( Jeho životní příběh najdete na našich stránkách. )

Čtení Bible už dnes na školách není samozřejmostí, ale ve věznicích je vítána a doporučována. Možná, kdyby bylo více Bible na školách, nebyla by už ve věznicích tolik potřeba.

unknown-avatar

Více Bible, méně vězňů…

( Autor neznámý )

Jestliže pociťuješ, že jsi největším hříšníkem, pak Kristus je přesně tím, koho potřebuješ, největším Spasitelem.

ellen_whiteová

MCP 452 (412)

( Ellen Whiteová )

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.

bible-640x480

1. Korintským 13,4-8

( Bible )

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

bible-640x480

Galatským 5,22-23

( Bible )

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

bible-640x480

Jan 3,16

( Bible )

Naši partneři

Nenechte si ujít naše seznamy videí na Youtube kanálu!!!