Úvod > Kdo je Ježíš?

Série - Kdo je Ježíš?

Byl Ježíš podvodník, nebo pravý Mesiáš, Syn Boží? Tuto otázku si musí zodpovědět každý z nás. Je naprosto klíčová, protože znamená rozdíl mezi věčným životem a smrtí. Jedno je jisté. Ježíš způsobil větší rozruch a náboženské spory než kterýkoliv jiný zakladatel náboženského systému na světě. Činil si ohromující nároky, které jej prohlašují za jediný zdroj spásy padlého lidstva, což nevyhnutelně vede k rozkolu mezi různými náboženskými systémy. Nejsme-li přístupní kompromisům, pak se toto napětí řeší jen těžko. Buď měl Kristus pravdu, anebo neměl. Zdá se, že tu kompromis není vůbec možný. Pokud měl pravdu, bude se kontroverze stupňovat a jejím konečným řešením bude slavný Kristův návrat na zemi, nastolení jeho království a soud nad živými i mrtvými. Teprve ten fi nálně rozřeší dosavadní spory. Pokud se mýlil, pak Mesiáš, očekávaný mnoha náboženskými systémy, ještě nepřišel, nebo přišel mnohokrát v podobě různých učitelů světa nebo nepřijde vůbec.

Existoval vůbec?

První otázka, kterou se musíme zabývat, se týká historické existence Krista. Pokud neexistoval, nemá smysl plýtvat časem rozebíráním nějakého mýtu nebo legendy. Máme k dispozici dva druhy velmi významných zdrojů, které dokládají jeho historickou věrohodnost:

Čtěte více

Byl Mesiáš?

Byl Ježíš podvodník, nebo pravý Mesiáš, Syn Boží? Tuto otázku si musí zodpovědět každý z nás.

Je Ježíš Bůh?

Buddhismus a hinduismus učí, že Kristus jako učitel světa prošel mnohými reinkarnacemi v různých stupních vývoje lidstva. Muslimové učí, že Ježíš Kristus byl prorokem...

Ježíš – Slitovnice

Usmíření? Odsouzení? Ospravedlnění? Tyto a další podobná slova v Bibli pro nás mohou být matoucí, ale vedou nás ke krásné pravdě o Ježíšově díle spásy.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »