Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Moderní teologické trendy kladou velký důraz na milénium pokoje. Tři hlavní pohledy na milénium jsou amilenismus, postmilenismus a premilenismus.

Slovo milénium znamená „tisíc let.“ Bibličtí učenci toto slovo používají pro popis tisíciletého období, na které odkazuje Jan ve Zjevení 20:4, kdy budou svatí kralovat s Kristem. Ve Zjevení 20:1-7 je období „tisíce let“ zmíněno šestkrát.

Moderní teologické trendy kladou na milénium velký důraz. Pro většinu je to dlouho očekávané období pokoje, kdy je Satan spoután a vládne Kristus. Pohled na jednotlivé detaily těchto událostí se však liší. Současné koncepce je možné shrnout následovně:

Amilenismus

Tento názor neuvažuje o zvláštní době tisícileté vlády, ale vztahuje ji na celé dějiny církve. Období vyvrcholí novým stvořením země. Proroctví Starého zákona, která se týkají království, se vztahují na Kristovu duchovní vládu v církvi. Takový názor zastává římský katolicismus a některé konzervativní protestantské skupiny.

Postmilenismus

Tento názor říká, že království je současnou realitou, protože Kristus kraluje ve své církvi. Hlásá také, že se všechny národy obrátí ke Kristu před Kristovým příchodem. Období před jeho příchodem bude pokojné a evangelium bude šířeno všem národům. Na konci milénia bude období odpadnutí a soužení způsobené vládou antikrista.
Na konci milénia se pak Kristus navrátí a bude jedno vzkříšení pro spravedlivé i bezbožné. Vzkříšení spravedlivých, tedy první vzkříšení ze Zjevení 20. kapitoly, je dle tohoto názoru rovno znovuzrození a není možné je chápat doslovně. Takový názor zastává například augsburské luteránské vyznání a puritánské westminsterské vyznání.

Premilenismus

Tento názor naznačuje, že Kristus se vrátí před miléniem, aby kraloval na zemi po dobu tisíc let. Následující článek se bude zabývat dvěmi variantami této doktríny: dispenzacionální premilenismus a historický premilenismus.

Zpět na Druhý příchod Ježíše Krista


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa