Jak již bylo zmíněno v předchozím článku “Pohledy na milénium”, premilenismus vyjadřuje názor, že Kristus se vrátí před miléniem ze Zjevení 20, aby kraloval na zemi po dobu tisíc let.

Mezi zastánci premilenismu najdeme tyto dva hlavní směry:

Dispenzacionální premilenismus

Tento názor připouští dvě skutečná vzkříšení z mrtvých: vzkříšení spravedlivých před miléniem a vzkříšení bezbožných po miléniu. Věří však také v tajné vytržení před obdobím soužení, těsně před Kristovým druhým příchodem a hlásá, že tisícileté království dojde naplnění v židovském národě. Tento pohled si žádá znovuobnovení židovského národa v Palestině, opětovné vystavení chrámu a znovuzavedení obětního systému.
Takovýto výklad činí mnohá Ježíšova učení pro církev neplatná. Všechna varování týkající se těžké doby před příchodem Krista, která byla dána církvi, se v tomto případě vztahují pouze na židy. Ve skutečnosti se pouze na židy vztahuje i Matouš 24 a Lukáš 21, protože se „evangelium o království“ týká pouze židů.

Dokonce i modlitba Páně „Přijď království tvé“ se obrací na židy, protože království se týká jen jich. Je-li tomu skutečně tak, pak pro křesťany ztrácí význam v podstatě všechna proroctví Bible, hovořící o příchodu Krista a nastolení jeho království. Scofield, zastánce premilenismu nepřipouští žádnou kontinuitu mezi věřícími Starého zákona a novozákonní církví. Jelikož Scofield věří, že Kristus učil podle staré dispenzace, znamenalo by to, že ani Kristova slova by se na nás nevztahovala. Aktuální jsou údajně jen epištoly.

Sedm dispenzací lidstva
Království nevinnostiSvědomíLidská vládaZaslíbeníZákonMilostTisíciletí
Před hříchemPřed potopouPo potopěOd Abrahama po exodusKněžská éraObdobí církveVláda Krista

V rozporu s dispenzačním pohledem Pavel kázal „Boží království židům i pohanům“ (Sk 20:25; 28:23.31). Ve skutečnosti se Matouš 24 a Lukáš 21 týkají církve.
Zastánci tohoto názoru z celé rozpravy překvapivě aplikují na církev pouze verše 40 a 41 z Matouše 24. Vidí v nich důkaz o tajném vytržení, ale zbytek kapitoly již neberou v potaz. Takové názory vytvářejí falešnou naději, protože pokud křesťané očekávají vytržení před časem soužení, budou špatně připraveni na těžké časy. Navíc je do takových názorů vestavěna doktrína o druhé naději pro ty, kteří odmítnou Kristovu milost.

Zastánci tohoto názoru dále věří ve vládu antikrista po vytržení, kdy během sedmi let všichni židé přijmou Krista. Pavel ve svém listu Tesalonickým podobné učení jasně zavrhuje. O dni Páně píše:

Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.2 Tesalonickým 2:1-10

„Shromáždění“ bratří (verš 1) a zabití zlého (verš 8) se odehrává zároveň při příchodu Pána, ne ve dvou různých okamžicích.

Přečtěte si více o dispencionalizmu.

Historický premilenismus

Dle zastánců tohoto názoru zůstávají vykoupení ze všech věků po dobu milénia na zemi. Církev je Boží Izrael zahrnující všechen Boží lid. Doba milénia je dobou prvního tisíce let Božího království na zemi.
Historický premilenismus umísťuje konec doby milosti na začátek milénia a tím se liší od všech ostatních milenismů. Jejich chápání pozemského milénia však neodpovídá textům z Písma, které během tohoto období poukazují na zničenou zemi neobydlenou člověkem.

Písmo navíc umisťuje scény soudu v miléniu do nebes, což je v souladu s Kristovým slibem, že vezme vykoupené do příbytků, které jsou pro ně připraveny v nebi. Andělé shromáždí Boží vyvolené a ti jsou vzati, aby se mohli potkat s Pánem v nebi, zatímco nespravedliví jsou zničeni slávou jeho příchodu.

Čtěte dále o Soudu před druhým příchodem a o dalších událostech posledních časů.

Zpět na Druhý příchod Ježíše Krista


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 926 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »