Dokonce i jen letmý pohled do dnešní kultury ukazuje, že čas Kristova druhého příchodu je blízko.

Písmo udává mnoho znamení, která poukazují na skutečnost, že návrat Krista je blízko. Tato znamení jsou pozorovatelná v dnešním světě:

  • Rozmnoží se poznání (Daniel 12:4)
  • Růst démonické aktivity (Zjevení 16:13-14, 1 Timoteovi 4:1-7)
  • Růst bezpráví (2 Timoteovi 3:1-7)
  • Odchýlení se od pravé víry (2 Timoteovi 4:3-4)
  • Rozmach falešných učení (např. evoluce, spiritismus) (2 Petr 3:3-7)
  • Povstanou falešní Kristové (Matouš 24:4-24)
  • Nárůst dopravy a moderní přepravy (Nahum 2:4)
  • Chudoba a ekonomická nestabilita (Jakub 5:3-4)

Násilí

Ježíš také předpověděl, že poroste napětí mezi národy před Jeho druhým příchodem.

A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých.Matouš 24:12
Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech.Matouš 24:7

Řecké slovo použité zde pro “národ” je ethnos, ze kterého je odvozeno slovo etnický. Je smutné, že se sice dnes o míru hovoří, ale etnické násilí se vyskytuje v hojné míře.

Morální úpadek

V období těsně před Kristovým příchodem se bohatě rozroste morální zkaženost a neukázněnost.

Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy: Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí.2 Timoteovi 3:1-5

Bible nám také říká, že před Kristovým druhým příchodem, mnozí budou lhostejní k těmto varováním:

Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude i při příchodu Syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou, jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka.Matouš 24:37-39

Strach

…Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět…Lukáš 21:26

Mezi lidmi na zemi poroste strach, když budou přemýšlet o budoucnosti planety a jejich vlastním způsobu života.

Naše společnost již stupňování strachu zaznamenala. To se týká nejen strachu z nebezpečí nárůstu násilí, ale také strachu z terorismu, globalismu, vládní kontroly, ekonomického selhání a katastrofy. Naše doba je charakterizována zvláštní kombinací lhostejnosti a strachu.

Buď ve střehu

Ze všech znamení, toto budeme moct sledovat s největší jistotou:

Toto evangelium království bude vyhlášeno po všem světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.Matouš 24:14

Je nám připomínáno, abychom studovali znamení a dávali pozor (Matouš 24:32-35). Avšak, nikdo nezná čas ani hodinu Kristova návratu (Matouš 24:36, 25:13). Bible používá termín „půlnoc“. To může jednoduše znamenat jakýsi vrchol noci — konec. I když nemůžeme určit přesný čas, říká nám to, že Bůh zničí hřích v závěrečných momentech. Je zde podoba s tím, co se odehrálo v Egyptě:

Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené…Exodus 12:29
Umírají v okamžení, třeba o půlnoci. Lid se zachvěje, když odcházejí; i vznešený je odvolán, aniž kdo hne rukou. Job 34:20
Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘Matouš 25:6

Je zvláštní, že jen málo hlavních křesťanských církví dnes učí o biblickém příchodu Krista. Většina církví, pokud vůbec kážou o druhém příchodu, kážou příchod Krista, který přinese mír národům. Bible ale učí o zničení národů. Kážou obrácení hříšníků při příchodu Krista, přestože Bible učí, že Kristus přijde zničit hřích a hříšníky. Dovolte nám pečlivě prozkoumat důkazy.


Vpřed na Jak se Kristus vrátí
Zpět na Druhý příchod Ježíše Krista


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »