Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Bible poukazuje na znamení, která naznačují, že poslední časy se blíží. Některé z těchto znamení se v historii již objevily.

Bible mluví o znameních, která nám ukážou, že poslední časy jsou blízko. K některým z těchto událostí již v historii došlo. Lukáš 21:25-26 nám říká toto:

„A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách, a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem…“ Lukáš 21:25-26

Tato pasáž u Lukáše odkazuje na temný den v roce 1780 a meteorický déšť v roce 1833. Tyto události vedly k velkému adventnímu hnutí. Po 1260-ti letech potlačování pravdy papežem, Nová Anglie zažila 19. května 1780 známý temný den, po kterém také následovaly znamení na měsíci.

Dne 12. listopadu 1833 došlo k obrovskému meteorickému dešti. Za hodinu spadlo téměř 200.000 meteorů. Tato znamení byla pozorována po celých Spojených státech. Mnozí věří, že tato znamení jsou naplněním Biblických znamení Kristova příchodu.

Odpovídající text lze nalézt v knize Zjevení:

„A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky.“Zjevení 6: 12-13

Historie zaznamenává tyto památné události takto:

Temný den, který postihl Novou Anglii 19. května je znám, jak starým, tak mladým generacím. 1780 … Okolo jedenácté hodiny dopoledne se začalo stmívat, jako kdyby měla nastat noc. Muži přestali pracovat; bučící dobytek přišel do stodoly, bečící ovce se choulily u ohrady, divocí ptáci křičeli a letěli do svých hnízd, slepice se skryly v kurníku … Noc byla tak inkoustově tmavá, že člověk nemohl vidět ani svou vztyčenou ruku, ani dokonce bílý list papíru. i

Odporná melancholická temnota halila tvář přírody po celou dobu … Tma v noci byla stejně tak neobvyklá a děsivá jako ta tma přes den; Nehledě na to, že byl téměř úplněk, žádný předmět nebyl viditelný. Avšak pomohlo jakési umělé světlo, které, tak jak ho viděli ze sousedních domů a jiných vzdálených míst, se objevilo skrze tuto „egyptskou“ temnotu, která se jevila jako světlu odolná. ii

Herschel, velký astronom, otevřeně přiznává: „Temný den 19. května 1780, je jedním z těch úžasných jevů přírody, o kterých se bude číst vždy se zájmem, ale které filozofie nebude moct vysvětlit.“

Co tyto události znamenají?

Tyto události naplnily některá z proroctví, které se musí objevit před tím než se Kristus vrátí. I když to vypadalo, že temný den a meteorický déšť znamenají konec světa, tyto události neznamenají, že Kristus se měl v 19. století vrátit, nebo že se vrátí nyní. Spíš byly oznámením toho, že biblická „doba konce“ začala. To ovšem nijak nesnižuje platnost těchto událostí jako znamení Kristova brzkého návratu.

Knihy Daniel a Zjevení nám zvěstují mnoho věcí, které se musí stát před druhým příchodem Krista. Období soužení trvající 1260 let skončilo v roce 1798. Tehdy Bůh započal poslední kapitolu lidských dějin, ve které nyní žijeme.


Přejít na Znamení dnes

Zpět na Druhý příchod Ježíše Kristai. „History of Weare, New Hampshire, 1735-1888,“ (Boston Public Library).
ii. The Independent Chronicle (Boston, June 8, 1780): 4, citováno v W. A. Spicer, „The Dark Day of 1780, Our Day (Review and Herald Publishing, 1918).

Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa