Úvod > Bible a víra > Články > Kdo je Ježíš? > Je to, co učí křesťanství, pravda?
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí (Jan 8:32).

„Ale Bůh není žárlivý“, můj přítel se rozčílil se zřejmou frustrací. Bavili jsme se o cestě k Bohu a věčné blaženosti. Věřil, že k Bohu existuje mnoho cest. Jako křesťan, jsem mu řekl, že je to nemožné. Jediná cesta k Bohu je skrze Ježíše.

Jedna cesta nebo mnoho cest?

Ale kdo měl pravdu? Měl můj přítel pravdu, když řekl, že existuje mnoho cest, jak přijít do Boží přítomnosti? Nebo mají křesťané pravdu, když citují Ježíše, který řekl: “Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”, jak je zaznamenáno v Janu 14:6?

Pokud křesťanství učí pravdu, potom:

  1. Bůh nás stvořil a má tak určitá práva, vzhledem k Jeho pozici Stvořitele;
  2. Bůh stvořil dobrý, bezhříšný svět;
  3. Hřích vznikl skrze ďábla a zlo vzešlo z něj;
  4. Bůh přišel jako člověk v osobě Ježíše, žil dokonalý život a pak zemřel místo nás, aby v nás obnovil Jeho původní záměr pro lidstvo – přátelství s Ním.

To je v podstatě to, co křesťanství učí. Ale jak můžeme vědět, jestli je to pravda nebo ne? Jestli je to, co křesťanství učí pravda nebo ne, můžeme poznat stejným způsobem, kterým ověřujeme cokoliv jiného v našem životě.

Běžte ke zdroji

Pokud posloucháte zprávy a slyšíte o válce, která probíhá na vzdáleném místě, můžete se rozhodnout, zda budete této zprávě věřit nebo ne s ohledem na zdroj. Je zpravodajská služba, která zprávu o válce oznámila, důvěryhodná? Můžete se rozhodnout zajít za lidmi, kteří tam byli a zeptat se tak očitých svědků. Můžete tam dokonce vycestovat a zjistit si to sami prostřednictvím osobní zkušenosti.
Stejně, jak byste si mohli ověřit pravdivost zprávy, si můžete také ověřit pravdivost křesťanství. Můžete si ověřit křesťanství tím, že půjdete k těmto zdrojům:

Očití svědkové

Co jste se naučili o pravdivosti Kristova učení od jiných křesťanů? Příliš často byli lidé zklamáni nebo dokonce uvedeni v omyl těmi, kteří tvrdili, že jsou křesťané, avšak nežili dle Kristova učení. Na druhou stranu, mnoho jich došlo k poznání Boží lásky skrze věrné zástupce Boha.

Bible

Bible říká, že obsahuje Boží Slovo, ale ve světě existuje mnoho „svatých“ knih. Můžeme věřit Bibli? Bible byla napsána očitými svědky. Nový Zákon byl napsán z velké části těmi, kdo chodili a mluvili s Ježíšem. Velká část Starého Zákona byla napsána lidmi, kteří znali Boha osobně a napsali to, co k nim mluvil. Musíte se o Bibli dozvědět více a studovat ji sami.

Osobní zkušenost

Ale co když jste tyto zdroje již prošli a stále máte otázky? Možná jste hovořili s přáteli, kteří jsou křesťané nebo jste ve svém úsilí hledat pravdu o Bohu navštívili kostel. Možná jste dokonce četli i Bibli, ale stále si nejste jisti. Co můžete udělat, abyste měli jistotu, zda to, co křesťanství učí je pravda anebo není?

Můžete vyzkoušet experiment. Začněte tím, že požádáte Boha, aby se vám zjevil. Poproste jej, aby vám pomohl poznat pravdu. Prostřednictvím Jeho proroka Jeremiáše, Bůh radil svému lidu, „když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem“ Jeremiáš 29:13. Bůh zná vaše srdce. Pokud Jej budete upřímně hledat, dá se vám poznat.

Žít dle světla, které máte

Pokud už znáte trochu pravdy a chcete se dozvědět více, musíte také žít dle pravdy, kterou jste již získali. Ježíš řekl: „Pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má“ (Lukáš 19:26).

Ježíš také řekl, že ti, kteří se řídí tím, co kázal, jsou moudří: „Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále“ (Matouš 7:24).

Jak Blaise Pascal odůvodnil v sedmnáctém století důležitost tohoto rozhodování: “Pokud to, co Ježíš učil, je pravda, pak se musíme stát křesťany, protože pokud ne, ztratíme vše. Pokud to, co Ježíš učil, je pravda a rozhodneme se Jej následovat, pak získáme vše.”

Jedna věc je jistá, nerozhodnout se je také rozhodnutí. Ježíš řekl: „Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje“ (Matouš 12:30).

Autor:

Tammie Burak – je spisovatelka na volné noze, která ráda píše na témata víry, zdraví, přírody a výchovy. Zaměřuje se jak na děti, tak i na dospělé.


Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »