Pokud Bůh vytvořil vše tak dokonalé, proč je zde tolik problémů? Jsou trny a plevel výsledkem adaptování nebo výsledkem změn ve stvoření?

Bezvadný Bůh a vadný svět

Existence zla ve světě, který stvořil Bůh světla a lásky, je jedním z principiálních dichotomií, které způsobují, že mnoho lidí odmítá Boha. Jelikož tato otázka Darwina sužovala, napsal jednou na toto téma dopis své přítelkyni Dr. Asové Grayové.

Jsem zmaten. Neměl jsem v úmyslu psát ateisticky. Ale přiznávám, že nikde kolem nás nevidím tak jasně, jako ostatní a jak bych si sám přál, důkazy pro plán a dobro. Zdá se, že v tomto světě je příliš mnoho utrpení. Nedokážu sám sebe přesvědčit, že dobrotivý a všemocný Bůh by záměrně stvořil lumky tak, aby jejich potravou byla živá těla housenek nebo aby si kočka „hrála“ s myší.1

V roce 1844 napsal v první verzi rukopisu knihy „O původu druhů“:

Je to až pohoršující, aby Stvořitel nesčetných vesmírů jednotlivými činy své vůle záměrně stvořil spousty parazitů a červů, jimiž se hemžila země i hlubiny oceánů od samého počátku existence života. 2

Charles Darwin se tímto nechal svést k tomu, aby odmítl, že Bůh působí v přírodě a přijal naturalistický přístup. Jeho domněnky a závěry byly ovšem založeny na předpokladu, že biologické interakcei existující v současné přírodě musely existovat již od samotného počátku životaii. To však nemusí být nutně pravda. Můžeme si položit otázku: nasvědčují dostupná fakta tomu, že dochází k progresivnímu úpadku, přičemž prvky dokonalosti a plánu jsou připomínkami kdysi dávné dokonalosti, anebo naopak ukazují na dřívější nedokonalost a pokrok (evoluci) ke stále vyšší dokonalosti?

Studium zprávy o stvoření v Genesis nám pomůže pochopit, jak může být bezvadný Bůh přítomen ve vadném světě.

Nedokonalá planeta

Po pádu do hříchu se změnil řád přírody. Bible říká, že had (satanův nástroj v Edenu) byl proklet a ztratil něco ze svých dřívějších schopností. Dokonce u něj došlo k dramatickým anatomickým změnám, takže se měl od té doby plazit po břiše.

Vztah mezi mužem a ženou se v důsledku hříchu také změnil. Aby lidé mohli zvládnout změněnou situaci, musely být jinak rozděleny jejich role. Země byla prokleta a neměla již plodit sama od sebe – shromažďování jejích plodů si bude vyžadovat velikou námahu.

Adam od té doby měl „získávat“ chléb v potu tváře, což znamená, že zajištění životních potřeb se ve změněném světě stane břemenem.

Eva zjistí, že vychovat děti s řádným charakterem je úkol, který si bude vyžadovat dlouhá léta soustředěného úsilí a trpělivosti, a také nejednu slzu. V nových podmínkách jí jistě nepřipadla menší role než muži, vždyť výchova potomků s dobrým charakterem je nejvznešenější ze všech úkolů.

Nejenže se změnilo rozdělení rolí, ale změnily se i fyzické aspekty existence lidí a živočichů. Ve světě, který nevydával plody v plné síle, se rozrůstalo samé trní a hloží. Strava i životní styl všech živých tvorů se změnily. Lidé se začali živit mimo jiné i polními rostlinami. K dalším dramatickým změnám ve stravě došlo u živočichů, neboť hřích měl dopad i na jejich zdroje potravy. Jak živočichové, tak člověk museli být touto změnou situace ovlivněni. Světem se také šířilo zlo, dokud Bůh svět nezničil potopou.

Před potopou se živočišná říše změnila do té míry, že živočichové již byli rozděleni na čisté a nečisté. Vyplývá to z toho, že Bůh Noemu řekl, aby do archy vzal sedm párů čistých živočichů a jen jeden pár nečistých. Potopa přinesla další dramatickou změnu, což muselo mít výrazný dopad na potravu člověka i zvířat – Bůh k již tak změněné lidské stravě přidal i maso.

Závěr

Bůh vytvořil dokonalý svět, kterému měli lidé vládnout a také se z něj těšit. Tento svět byl poznamenán hříchem, ale Bůh seslal Krista jako řešení, které vykoupilo zpět Jeho ztracené vlastnictví. V těchto dnech je smrt všude kolem nás, ale Bible nám ukazuje, že smrt je nepřítel – vetřelec na Zemi, nad kterým Kristus jednou zvítězí navždy.

Další článek Důkazy o Stvoření popisuje další důkazy, že Bůh stvořil svět a všechno v něm.

ODKAZY:

1 Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin and selected letters (New York: Dover Publications, 1958).
2 DARWIN, C. The Essay of 1844. In Darwin for today: The Essence of His Works. New York: The Viking Press, 1963, s. 222.

POZNÁMKY:

i vztahy a vzájemné působní – pozn. recenzenta
ii a tedy že Bůh je jejich autorem. – pozn. Recenzenta

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Další články ze série: Od stvoření k obnově 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »