Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Vzestup evolučního myšlení
Odkud pochází evoluční teorie? Prozkoumejte důkazy a objevy, na kterých darwinisté založili svou víru. Existují v dnešní době nové objevy podporující tato tvrzení?

Otázka počátku vždy fascinovala lidskou mysl. Od nejstarších časů bývala existence života většinou přičítána nadpřirozenému zásahu. V Řecku však muže být vysledována naturalistická představa o počátku založená na logice a filosofii až do doby okolo 5. století před Kristem. Z filosofů měli pravděpodobně největší vliv na západní myšlení Platón (428–348 před Kristem) a Aristoteles (384–322 před Kristem). Jejich idealistická představa usilování o dokonalost položila základy tzv. naturalistickému pohledu na původ a počátek světa.

Platónovy názory měly hluboký vliv na biologii. Podle něj mohou být struktura a tvar organismů pochopeny z jejich funkce, která byla navržena tak, aby bylo dosaženo nejvyššího možného dobra a harmonie, kterou zamýšlel vnější Stvořitel.

Aristoteles, otec biologie, rozšířil tuto myšlenku i na vývoj organismu a na počátky skupin organismu. Podle Aristotela představuje dospělá forma organismu konečný cíl neboli „telos“ a změny, ke kterým dochází během embryonálního vývoje, reprezentují snahy směrující k tomuto cíli a jsou tímto cílem zároveň vyžadovány.

Přenesením této myšlenky do většího měřítka navrhl Aristoteles tzv. „přírodní meřítko“, ve kterém uspořádal přirozený (hmotný) svět do stupnice od neživé hmoty k rostlinám, bezobratlým a obratlovcům. Mezi obratlovce umístil na nejnižší příčku stupnice ryby a na nejvyšší příčku stupnice člověka. Tato „přírodní stupnice“ tedy představuje pokrok od nejméně dokonalého k nejdokonalejšímu.

Koncepce vytvářené řeckými filosofy si zachovaly svůj vliv až do osmnáctého století našeho letopočtu a pokračovali v nich významní myslitelé, jako například Goethe (1749–1832), kteří věřili, že počátky každého (vývojového) stupně organismu vycházely ze základního primitivního návrhu – tzv. archetypu, ze kterého se vyvíjely nové složitější funkce a nakonec i celé organismy.

Přestože tyto naturalistické modely původů (druhů) existují již mnoho staletí, začala být biologická evoluce přijímána z vědeckého i společenského hlediska teprve od dob Charlese Darwina (1809–1882). Myšlenky šířené Darwinem byly ve své době v naprostém rozporu s křesťanským pohledem na svět. Biblický popis stvoření v 1. kapitole Genesis byl tehdejšími církevními autoritami považován za jediný správný výklad počátku a stáří Země, které bylo měřeno počtem generací od Adama. Naproti tomu darwinovský koncept vývoje předpokládal miliony let postupné změny formy i struktury, vyžadované pro přechod od jednoho druhu organismu k jinému.

Konflikt mezi křesťanstvím a darwinismem se soustředil především na otázky času (trvání) a neměnnosti druhů. Ironií je, že Aristoteles věřil v neměnnost druhů, a Augustin (345-430 po Kr.) začlenil tento koncept do křesťanského myšlení. Evropský světový názor v Darwinově době byl ten, že Bůh v nepříliš dávné minulosti stvořil stálé, neměnné a nezaměnitelné rostlinné a živočišné druhy.

Další článek: Historie Země: Protichůdné modely

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 920 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »