Mnoho moderních hudebních stylů je rytmicky založeno na africkém voodoo tanci.

Jakákoli odborná kniha zabývající se historií a původem rock’n’rollu uvádí, že jeho rytmický styl je odvozen z rytmů afrických voodoo tanců.

Rock’n’roll má synkopovaný rytmus, ve kterém jsou dávány důrazy mimo hlavní doby (tzv. off-beat – důrazy na druhou a čtvrtou dobu) ve 4/4 taktu. Klíč k jeho efektivnosti spočívá v neustálém opakování, které má dle výzkumů hypnotický účinek na ty, kteří jsou mu vystaveni po delší dobu. Když strávíte nějaký čas sledováním tanečníků v nočním klubu, pocítíte hypnotickou sílu rytmu voodoo na lidský organismus.

Voodoo je ve svém základě smyslné a nevázané náboženství:

„Následovník Voodoo se snaží přivolat LOA (tzv. nižšího boha, či ducha) tím, že se kroutí a skáče při tanci během bubnování složitých rytmů. Když je nalezen ten správný individuální rytmus, vstupuje LOA do duše tanečníka. Jeho tělesná a duševní síla je okamžitě posílena; tanečník se stává božským. Často jsou obětována zvířata za účelem usmíření duchů … Toto náboženství je přísně dionýské (Dionýsos je bůh nespoutaného veselí) a tance často končí hromadnou kopulací.“ (1)

Každá hraná či zpívaná vrstva hudby má mírně odlišný rytmus, který se shoduje a někdy i kříží s jinými rytmy nebo řídícími impulzy ve strategických okamžicích. Bubeníci často podupávají nohou nebo se pohybují do rytmu (jakoby tancem), aby pomohli tanečníkům udržet kontakt s hlavním rytmem, zvláště když je tento rytmus synkopován. Během těchto rituálů, které se stále konají v Kongu a Yrulalandu, jsou složité vrstvy mnohonásobného rytmického bubnování považovány za primární zdroj okultní moci. (2)

Dnešní klubové scény jsou jen moderní (High-tech) verzí tohoto voodoo sexuálního uspokojování. Tmavé, pulzující kluby oplývají hypnotickou smyslnou atmosférou. Dokonce i texty hudby, která se v těchto klubech nebo na rave party (trance, techno, tekno, d’n’b aj.) hraje, podněcují návštěvníky k sexuálnímu chování. To je stejný satanský vliv, který podněcuje nespoutané sexuální uspokojování při voodoo.

Manipulace beatem

Mám s „beatovou manipulací“ vlastní zkušenost. Nejen, že jsem to zažil na tanečním parketu, ale také jsem zaznamenal jeho efekt během mé profesionální hudební kariéry. V posledních desetiletích zůstává základní recept na úspěšný rádiový hit stále stejný – beat, opakování, chytlavé melodie a délka trvání zhruba tři minuty.

Ačkoli některé prvky populární hudby se mění v různých érách, tyto základní prvky zůstaly z velké části beze změn.

Za úspěchem tohoto druhu hudby stojí hypnotické principy opakování. Neustálé opakování rytmu způsobuje okamžitou mentální a fyzickou odezvu, zatímco chytlavé fráze a opakované melodie zajišťují, že tato zpráva zůstává uchována a snadno vybavitelná.

Rapová hudba a noční kluby

Ze současných druhů hudby, rap nejvíce připomíná rituální taneční hudbu voodoo. Stejně jako ve voodoo, je nosným prvkem rapové hudby synkopovaný off-beat rytmus. Přes tento rytmus je poté slyšet monotónní zpěv raperů.

V tomto hudebním prostředí mohou posluchači snadno upadnout do hypnotického stavu způsobeného drogami a hudbou, při kterém ztrácejí kontrolu nad svým vědomím. Tím jsou otevřeni moci nevázaných nápadů a snižuje se jejich schopnost rozumně uvažovat. Hudba se stává hypnotickým nástrojem, který otevírá mysl, aby přijímala zprávy, které jim chtějí démoni vštípit. Digitalizujte a modernizujte voodoo hudbu a vyjde vám z toho rap.

Rave party

Rave taneční party (trance, techno, tekno, d’n’b aj.) jsou místem, kde se člověk ztratí v rytmu hudby.

Chytlavé a opakující se melodie jsou základem úspěšné komerční hudby. V nedávné minulosti však došlo k úžasným pokrokům, zejména v oblasti technologií a počítačů, které otevřely nové a zajímavé možnosti moderní hudby. Jedním takovým vývojem je rostoucí popularita rave. Tyto celonoční party se vyznačují elektronickou hudbou, užíváním drog a světelnými efekty.

V časopise Cosmopolitan popisuje Nick Paul filozofii a dokonce spiritualitu rave:

“Všechna slova jsou podřízena rytmu, všechny myšlenky jsou podřízeny party…”

“Jednoduchá spiritualita rave je přitažlivá mládeži, která zavrhla staré jihoafrické bohy svých rodičů, ale rozhodla se, že koneckonců nějakého boha potřebují. V době, kdy se ekologické problémy prodraly do vědomí lidí, se neo-pohanské uctívání země u některých přívrženců rave, stává stále populárnější.” (3)

Není pochyb o tom, že hudební tvůrci, kteří se ocitli na pokraji toho “nejskvělejšího tisíciletí co Země pamatuje”, se zoufale snaží nalézt onu ultimátní expresi umění prostřednictvím zvuku a hudby. Už dávno jsou si totiž vědomi toho, co řekl Jimi Hendrix: „hudba má svou vlastní duchovnost“.

Studentka psychologie Hellenique Angerou zkoumá subkultury, včetně kultury rave. Nick Paul udělal rozhovor s Angerou a vysvětluje její pohledy v jednom ze článků časopisu Cosmopolitan:

„Vidí rave jako pozitivní duchovní sílu v mnoha mladých lidech. Říká, že ve skutečnosti rave kombinuje archaické, kmenové vlivy, zděděné po předcích spolu s moderními technologiemi. Poukazuje na trance hudbu a bubnování jako na “posedlost impulsem”. Ať už to zní jakkoliv vznešeně a esotericky, opravdu lze spatřovat něco původního, nutkavého až fascinujícího ve způsobu, jakým člověka rytmy a světla na rave party pohltí“. (4)

Hudební průmysl zaznamenal v tomto tisicíletí významný posun. Veřejnost byla nasycena informační explozí z konce 20. století. Následoval tedy další, účinnější způsob rozsévání démonických ideálů do našich mozků.

Možná, že Nick Paul měl pravdu, když řekl:

„Možná, že rave je skutečně hudbou konce světa.“(5)

V podstatě není nic nového na rapu nebo na nikdy nekončící vřavě beatů, která pulzuje z klubů a rave akcí po celém světě. Uvnitř těchto chrámů moderního pohanství se dnešní mladí lidé oddávají své rebelské svobodě. Polonahá zpocená těla, nasycená drogami a alkoholem, uctívají bohy ješitnosti a sexuálního uspokojení.

To, čemu tito mladí lidé nerozumí, je, že jen opakují rituál, který tvoří tisíce let základy pohanských obřadů a uctívání Satana. Ať už se nám to líbí, nebo ne, ingredience, díky nimž slaví Satan během obřadních ceremoniálů voodoo takový úspěch, jsou tytéž, na nichž stojí dnešní taneční zábavy, které se těší velké oblibě. Žádné pravé Boží dítě v takovéto společnosti nenaleznete.

„Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej.“ (2 Timoteovi 3:1-5 )

Pro další informace o hudebním průmyslu v souvislosti s okultismem doporučujeme stránky TajemstviHudby.cz, o kterých jejich autorka napsala:

Hudba je úžasný dar, který byl Bohem dán člověku. Jako všechno na tomto světě, se i ona dá použít k ušlechtilým cílům anebo hanebně zneužít. Hudba tedy není neutrální médium. Co posloucháme a čím se zabýváme, ovlivňuje naše myšlenky, charakter a jednání.

Každý rozumně uvažující člověk může rozpoznat, že naše společnost vykazuje symptomy zanikající civilizace. Všude kolem sebe vidíme důkazy rozmáhajícího se zla. Věříme, že to všechno je součástí kosmického boje sil dobra a zla. Boha a dobrých andělů na jedné straně a satana a padlých andělů na straně druhé. Každý člověk spolupracuje s jednou či druhou stranou, podle toho jakým stylem života žije. My se jednoznačně snažíme žít, pracovat a jednat podle principů království Ježíše Krista. Jsme jeho vojáci. Snažíme se odhalit masku nepříteli spasení a přispět k tomu, aby se každý člověk mohl správně rozhodnout. Hudební průmysl je z velké části v rukou nepřítele, stejně jako průmysl filmový. Satanova filosofie je téměř všudypřítomná.

Už sama hesla „sex, drugs & rock ‚n‘ roll“ vyjadřují morální dekadenci lidské rasy, která byla původně stvořena k Božímu obrazu. Satan ničí Boží obraz v člověku tím, že v něm podporuje zlé, sobecké sklony. Hudba je jednou z jeho nejmocněších zbraní. A protože doba pokročila jeho působení v hudebním průmyslu je čím dál tím více zřetelnější. Okultní symboly jsou všudypřítomné. Je to jeho podpis. Naše stránky mají posloužit lidem k tomu, aby získali pokud možno objektivní informace o lidech, kteří řídí hudební průmysl.Přejeme si, aby si každý člověk uvědomil, že žijeme ve válce, kde už je však rozhodnuto o vítězi. Tím vítězem je Ježíš, který si přeje, aby jsi poznal pravdu a získal život věčný.

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.“ (Zjevení 3,20-21)

A proto přátelé, probuďte se, vy kdo ještě spíte a zazáří vám Kristus.

Citace:

(1) John H. Steele, World of The Unexplained (Ripley Museum Inc., 1977): 9-10.
(2) Richard Hodges, “Drum is the Ear of God,” Material for thought No. 13 (San Fransisco: Far West Press, 1992).
(3) Nick Paul, “The home of the Rave,” Cosmopolitan Magazine (March 1997): 74-76.
(4) Tamtéž.
(5) Tamtéž.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »