Úvod > Nebezpečí hudby, filmů a her > Články > Hudební průmysl > Filozofové hovoří o hudbě
Staří filozofové měli velmi zajímavé představy o účincích hudby.

Dokonce už před tisíci lety si filozofové jako Platón, Aristoteles a Sokrates uvědomovali obrovský vliv hudby na posluchače.

Před více než 2300 lety, již Aristoteles hovořil o schopnostech hudby předávat lidem emoce:

„Hudba přímo napodobuje vášně nebo stavy duše … když člověk poslouchá hudbu, která napodobuje určitou vášeň, stane se mu tato vášeň vlastní; a pokud často a dlouhodobě poslouchá hudbu, která evokuje hanebné vášně, jeho charakter se stane také hanebným.“(1)

Aristoteles rozpoznal, že hudba sděluje emoce, a že nemorální hudba může formovat náš charakter špatným směrem. Platón také pozoroval vliv, který hudba měla na společnost, ve které žil, a s touto myšlenkou učinil následující provokující prohlášení:

„Jakákoliv inovovaná hudba je nebezpečná pro celý stát a měla by být zakázána. Když se mění způsoby hudby, vždy se s ní mění i základní zákony státu.“(2)

Platón také hovořil o tom jak hudba přispěla k morálnímu úpadku starověkého Řecka:

“Byli to geniální muži, ale neuměli rozpoznat, co je v hudbě spravedlivé a legální… A skládáním prostopášných děl, ke kterým přidávali prostopášná slova, inspirovali zástupy lidí k bezpráví a drzosti, vzbudili v nich smělost, že mohou sami posoudit melodii a písně… v hudbě se nejprve objevila domýšlivost o vševědoucnosti a všeobecné bezpráví; svobodomyslnost vzápětí následovala a lidé nabyli přesvědčení, že nyní vědí, co nevěděli, a zanedlouho už neměli strach a nepřítomnost tohoto strachu vedla k nestydatosti. K čemu je dobrá tato nestydatost, což je tak zlá věc, než k tomu, aby se odporně odmítal lepší názor z důvodu nadměrné troufalosti, považované za svobodu?”(3)

Sokrates také intenzivně zkoumal účinky hudby. Uznával její potenciál jako nástroje k indoktrinaci a k vývoji charakteru člověka:

„Hudební trénink je silnějším nástrojem než kterýkoli jiný, protože rytmus a harmonie se dostanou do vnitřních prostorů duše, kde silně zakoření, probouzejí milost a činí duši toho, kdo je správně smýšlející, půvabnou, a duši špatně smýšlejícího, činí ohavnou.“(4)

Raně křesťanský filozof Boethuis řekl:

„Hudba je naší součástí a buď pozvedá, nebo zhoršuje naše chování.“ (5)

Čínský filozof Shu Ching ze šestého století souhlasil s Boethuisem a napsal tato slova:

„pro změnu v chování lidí a změnu jejich zvyků není nic lepšího než hudba.“ (6)

Je jasné, že tito filozofové pochopili obrovskou sílu hudby. Je však smutné, že většina dnešních lidí nezná tyto staré myšlenky. Je nesmírně důležité, abychom naši mládež seznámili se sílou hudby – zejména proto, že dnes představuje tak velkou část jejich života.

Pokud mají tito filozofové pravdu, pak naše hudba přispívá k mnoha dnešním problémům této společnosti. Pokud má hudba moc utvářet náš charakter a vášně – a tedy i naši morálku a životní hodnoty – pak jsou tyto účinky také patrné v našich vztazích, v našich zákonech, ve vládě a v našich psychologických projevech, jako je deprese a hněv.

Hudba, videohry a televize mají hluboký účinek a budou i nadále formovat společnost.

Je velmi důležité, abychom byli vnímavější k některým vlivům, které ovlivňují naši společnost k horšímu, a které převzali kontrolu nad našimi osobními rozhodnutími. Vliv hudby a médií na veřejnost samozřejmě není tajemstvím ani pro tvůrce hudby ani pro pracovníky v zábavním průmyslu. Sami o tom otevřeně hovoří. Pracuje zde naše vlastní nevědomost, která umožňuje, aby nás média ovládala.

Pokud chceme očekávat, že se naše společnost zlepší, musíme převzít kontrolu sami nad sebou a nad svými dětmi, a dokonce i nad zábavním průmyslem, pokud je to možné, a omezit tak jeho vliv. V opačném případě budou problémy s agresí, depresí, sebevraždou a závislostí nadále v našem světě nabývat na intenzitě.

V této souvislosti vypadá biblická nabídka lepšího života těm, kdo Boha poslouchají, stále lépe a lépe. Svoboda bez pravidel není žádná svoboda. Je to anarchie a chaos, a vede k bolesti a smrti. Důraz na principy dobrého života, sebeovládání a podřízení se Bohu, vede k lepšímu životu a štěstí.

Citace:

(1) Donald Grout, A History of Western Music (Norton, 1988): 7-8.
(2) Eitan Gavish, “Music has always been a tuneful force for political change,” Daily News (October 11, 2009).
(3) Plato Laws III 700-701, from Great Books volume 7: 675-676.
(4) Benjamin Jowett (trans.), The Republic of Plato (Oxford Clarendon Press, 1888): 88.
(5) Boethius, as quoted on hubpages.com
(6) Shu Ching, as quoted by Alexander Mileant, Rock Music From a Christian Viewpoint (2001).

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 920 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »