K čemu máme Písma?

Jedním z účelů Božího slova je dát nám naději. říká:

”Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději.”

2423-lectio-divinax220Písmo nás činí moudrými ke spasení. Ukazuje nám plán záchrany a jakým způsobem si můžeme přisvojit jeho užitek a být smířeni s Bohem a jednou žít na nové zemi ().

Písmo ukazuje Ježíše jako Spasitele. “Zkoumáte Písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, a právě ona svědčí o mně.“ (). Písmo uvedené zde je ve Starém zákoně. Ti, kteří učí, že tato písma nejsou pro nás, nerozumí tomu, co Ježíš říká.

Chceme-li zjistit více o Ježíši, nesmíme se omezit jen na evangelia či Pavlovy knihy. Celá Bible nám odhalí krásu Božího charakteru.

Jak můžeme studovat Bibli?

1. Požádejme o Boží pomoc. Když studujeme Bibli, musíme studovat moudře a pod vedením Ducha svatého. “Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.” ().

Člověk přirozeně nerozumí duchovním věcem () K tomu, aby jsme pochopili Bibli, musíme mít naši mysl osvícenou obnovujícími účinky Ducha svatého (). Tohle je velmi důležitá zásada, na kterou mnozí zapomínají. Lidé si myslí, že stačí jen otevřít Bibli a začít přemýšlet o věci úplně sami. To je jeden důvod, proč existuje tak mnoho církví, frakcí a rozdílných názorů v křesťanství. Stanoviska nebo dedukce lidí ohledně Božího slova jsou považovány za dostatečné k pochopení Písma. Ale tak to není. Duchovní věci jsou duchovně rozeznatelné a my potřebujeme pomoc od Inspirace, která toto psané Slovo inspirovala.

Duch svatý nás vede při studiu. “Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy,…” (). Když otevřeme naše srdce vlivu Ducha a smísíme tak duchovní věci s duchovními (pozn.: ne tělesné s duchovními), Bůh nás povede. Před studiem Bible, bychom vždy měli požádat Ducha svatého, aby byl s námi, abychom mohli správně rozpoznat, co se nám snaží Boží slovo říct.

2. Porovnávejme Písmo s Písmem. Při studiu Bible, musíme porovnávat Písmo s Písmem “Poněvadž měli naučení za naučením, naučení za naučením, správu za správou, správu za správou, trošku odtud, trošku od onud. “ – BKR (). Musíme si uvědomit, že Bible není jedna kniha, ale 66 knih napsaných za období 1500 let. Tento samotný fakt, nám umožňuje používat Bibli tak, aby se vykládala sama sebou. Když to takto uděláme, najdeme pravdu.

Když studujeme Bibli, musíme k tomu přistupovat s otevřenou myslí, ochotně sledovat, co nám ukazuje. “Budeli někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvímli sám ze sebe.“ ().

Bůh si nepřeje, abychom byli nevědomí. On způsobil, aby jeho Slovo bylo napsáno tak, že to každý může pochopit, pokud chce. Bible je svůj vlastní tlumočník i při zkoumání proroctví, a uvádí definice pro symboly, které používá. Nepotřebujeme hádat nebo předpokládat.

3. Používejme celou Bibli. Nesmíme ignorovat části Bible, které nám nevyhovují, nebo snižovat části Bible, že nejsou použitelné a nebo přidávat vlastní slova.

“Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku; a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku.” – Zjevení 22:18,19

Pokud bychom narazili na text, který vypadá, že je v rozporu s jinými texty, můžeme s jistotou předpokládat, že nemáme úplné pochopení doktríny, která je předmětem studia. Je také důležité čtení textu v kontextu. Ale stejně důležité je podívat se na verš v souvislosti se všemi ostatními verši na stejné téma. Boží slovo se nikdy nemění a rozhodně si nikdy neodporuje. Pokud tomuto věříme, pak máme parametry potřebné pro výklad Písma. Bůh nemůže lhát. Když řekne jednu věc v jedné části Bible, nemůže říkat něco jiného jinde. Pouze jedno porozumění může být to pravé.

Když budeš chtít otevřít svoji mysl pro Boží slovo, požádej Boha o jeho Ducha, aby tě osvítil (pozn.: dal poznat) během studia. S upřímným ochotným srdcem, bez předsudků a vlastních interpretací, Bůh může a bude ti ukazovat skutečné porozumnění toho, co se učíš.

Kéž ti Bůh žehná při začátku tvého dobrodružství s Bohem při čtení Jeho slova.


Autor:

Amazing Discoveries (Kanada)

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 919 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):
4 Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději.
15 od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši.
39 Zkoumáte Písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, a právě ona svědčí o mně.
15 Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy.
14 Duševní (tj. Tělesný – BKR) člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.
22 že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, 23 obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
13 Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít.
10 Vždyť říká: Pokyn za pokynem, pokyn za pokynem, míru k míře, míru k míře, trochu sem, trochu tam.
17 Budeli někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvímli sám ze sebe.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »