Úvod > Bible a víra > Články > Pochopení Bible > Jak raná církev vybírala knihy Bible?
Doktríny, autorství a schopnost měnit životy lidí, to vše byly faktory, které církev zvažovala při rozhodování, které knihy by měly do Bible patřit.

Dnešní bestselery jako například Šifra mistra Leonarda nám říkají, že křesťané v raných dobách záměrně vybírali knihy Bible na základě svých politických úmyslů. Zbytek knih, jak se říká, měl být zničen, avšak zachránilo se několik kopií a takto šťastně vyvázly jako “ztracené knihy“. Avšak tento scénář je naprosto nepravdivý.

Církev věří, že židovští a křesťanští spisovatelé byli vedeni Duchem svatým (jak říká 2. Petrova 1:20-21) při výběru Písem, které se staly Starým a Novým zákonem. Mimo toto vedení, zde byly i další faktory, které pomohly rozpoznat pravost knih:

  • Kniha musela být napsána prorokem (někdo s darem proroctví, jako například David, Šalomoun, Ezdráš…) či apoštolem (někdo kdo opravdu svědčil o vzkříšení Krista). Kniha by tak měla stejnou autenticitu a autoritu, jako měl autor.

  • Raní církevní otcové jako byl Polykarp, Justin Mučedník, Tertullianus, Origen, Eusebius, Atanáš, Jeroným a Augustin, vedli pomalý opatrný proces přijmutí knihy jako Písma. Což je v protikladu s populárními bestselery (jako Šifra mistra Leonarda). Na žádném církevním setkání se nestalo, že by Písma byla autokraticky zvolena a poté vnucena zbytku církve. Přečtěte si co o pravosti Starého zákona říká starodávný teolog Josephus.

Knihy, patřící do Bible, byly ustanoveny dlouhým a nepřetržitým užíváním jak vedoucích tak členů. Mnoho knih bylo přijato díky velkému vlivu, jaký se ukázalo, že měly, na životy lidí. Některé knihy byly přijaty, protože sami členové církve svědčili, jak Bůh použil danou knihu, aby k sobě přitáhl mnohé a změnil jejich životy.

  • Mnoho knih bylo zamítnuto, protože podporovaly pohanské učení prohlášené ranou církví za nebiblické. Mnohé učily podivné doktríny, které vyzdvihovaly koncept spasení skrze “skryté vědění”. Některé knihy učily, že Kristus nebyl ve skutečnosti člověk, a že nezemřel na kříži. Takové knihy nemohly být církví přijaty, jelikož byly v rozporu s důkazy.

Sbory v raných dobách si předávaly teologické dopisy, které sloužily k vyučování. Ačkoliv některé z těchto dopisů byly od apoštolů, velmi často kolovaly také falešné dopisy:

Nakonec nastala zjevná potřeba mít definitivní seznam inspirovaných Písem. Vzrůstala heretická hnutí, kdy mělo každé svůj vlastní výběr Písem, včetně takových dokumentů jako Tomášovo evangelium, Hermův Pastýř, Petrova apokalypsa a Epištola Barnabáše.i

Apoštol Pavel zpozoroval, že se nepřítel spasení snaží zmást věřící falešným učením (2. Tes 2:7-8).

Církev se o u knihy ptala na 5 hlavních otázek, při stanovování její pravosti jako Písma:

  • Je v knize napsáno “tak praví Pán”? (Promlouvá v této knize přímo Bůh?)
  • Byla napsána prorokem či apoštolem (nebo těmi, kteří tvrdili, že jsou inspirováni)?
  • Byla přijata a rozsáhle používána církevním společenstvím?
  • Měnila životy lidí a přiváděla lidi k poznání Krista a spasení?
  • Souhlasilo její učení s ostatním již ustanoveným Písmem?

Jedním z důležitých faktorů ke stanovení zahrnutí knihy do kánonu je její shoda s ostatními knihami. Bible nemůže sama sobě odporovat. Pokud by to tak bylo, nemohla by být důvěryhodná. Jedním ze základních principů při studiu Bible je být schopen věřit, že Bible je soudržná kniha, která sama sobě neodporuje.

44 autorů, kteří Bibli napsali v průběhu 1500 let, si vzájemně neodporovalo. To samo o sobě je jedním ze zázraků Slova. Jakákoliv jiná kniha napsaná v průběhu stejného časového období by musela být velmi ořezána, aby se dosáhlo takovéto soudržnosti a návaznosti.

Kdokoliv kdo navrhuje, že nějaká další kniha by měla být přidána do kánonu Bible, musí si být jistý, že tato nová kniha potvrzuje již existující informace a zachovává soudržnost a návaznost Bible.

Pojďme použít těchto pět výše zmíněných zkoušek na dvě populární pseudepigrafické knihy, na Tomášovo evangelium a Jidášovo evangelium.

Vrátit se zpět do článku Ztracené knihy Bible.

Pokud se Vám tento článek líbil, sdílejte ho s někým z Vašich přátel. Pokud se chcete dozvědět více, sledujte naše videa, poslouchejte audio knihovnu, nebo navštivte náš eshop.


i. “How were the books of the Bible chosen?” from Biblica Online


Autor:

Keith King – spisovatel na volné noze z Kanady (Okanagan in BC)
Publikováno 12. srpen,2009 – Amazing Discoveries (Kanada)

ZÁKLADNÍ PRINCIPY – Svět a naše těla byla stvořena nekompetentním nižší Bohem, avšak je v nás božská jiskra a Ježíš nás vybavil znalostmi jak ji osvobodit.
POŽADAVKY – Následovníci museli mít čas k usilování a začlenění tohoto zvláštního vědění. Gramotnost byla také k užitku.
DŮRAZ – Gnosticismus vysvětloval lidem světové strádání a lidské city, tak, že k nám vlastně nepatří, avšak na druhou stranu ujišťoval, že spása je v jejich síle.

Tato definice je výňatek z Which Group Do You Fall Under Today? (Do které skupiny v současné době spadáš ty?) od Troye Brookse

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »