Několik doktrín v apokryfních spisech je v rozporu s Biblí. Porovnejte kontrast několika veršů z obou zdrojů a přesvědčte se sami, kde můžeme nalézt pravdu.

Mnoho katolických doktrín nachází oporu ve spisech gnostiků a v apokryfech (knihách, které katolická církev považuje za kanonické a které jsou zařazeny v katolických Biblích; jsou založené na mysticismu a údajně obsahují tajné doktríny – skryté věci, kterým mohou porozumět jen osvícení a znalí jedinci. Co se apokryfů týče, vydal tridentský koncil následující prohlášení:

Každý, kdo nepřijme za posvátné a kanonické všechny tyto knihy a každou jejich část, jak jsou obecně čteny v katolické církvi a obsaženy ve staré latinské Vulgátě, anebo vědomě a záměrně opovrhne výše uvedenými tradicemi, ať je proklet. – Tridentský sněm, 4. sezení

Uvedené spisy nebyly nikdy považovány za součást kánonu, protože jasně odporují Písmu, jak lze vidět na několika následujících příkladech:

Čarování

… Rozřízni tu rybu, vyjmi z ní žluč, srdce a játra… proměň je v dým před mužem či ženou, které trápí démon nebo zlý duch, a všechno trápení od nich odejde a navěky ho budou zproštěni. A když se žlučí pomažou oči člověka, jemuž se na nich udělal bílý zákal, a dýchne se na ně, na ten bílý zákal, oči budou uzdraveny. – Tóbiáš 6,4-9

Biblickou výtku k tomuto výroku najdeme v Markově evangeliu 16,17 a ve Skutcích 16,18:

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony… – Mk 16,17
… Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. – Sk 16,18

Spasení ze skutků

Milosrdenství vytrhuje ze smrti a očišťuje od každého hříchu. – Tóbiáš 12,9

Biblická výtka:

Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou… – 1. Petr 1,18.19

Modlitba za mrtvé

… Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé… proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy. – Druhá Makabejská 12,43-45

Biblická výtka:

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. – 1. Jan 1,7

Chyby ve Vulgátě

Překlady opírající se o katolické texty jsou v některých vyhotoveních vysoce problematické. Některé úryvky z Vulgáty a překladů na ní založených otevírají cestu uctívání ostatků a zpochybňují míru Boží inspirace.

2. Timoteovi 3:16 ČSP říká:
“Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem…”

Douay Version říká:

“Veškeré písmo inspirované Bohem je k užitku.”

Židům 11:21 ČSP říká:

“Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a poklonil se Bohu nad vrcholem své berle”.

Vulgáta říká:

“Jákob uctíval vrchol své berle.”

Zjevení 22:14 BKR říká:

“Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho…”

Codex Vaticanus říká:

“Blahoslavení ti, kdo si perou roucha..”


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »