Úvod > Bible a víra > Články > Pochopení Bible > Ztracené knihy Bible
Několik knih bylo napsáno v době Ježíše Krista, avšak nejsou zařazeny do Bible. Co tyto knihy odlišuje od 66-ti vybraných biblických knih?

Fráze “Ztracené knihy Bible” naplňuje naši představivost romantickými představami zaprášených pergamenů a svitků, které našel archeolog typu Indiana Jonese ve starodávné hrobce. Avšak ve skutečnosti všechny tyto “ztracené knihy” mohou být snadno pojmenovány a církev je zná již staletí. Vlastně by se opravdu neměli nazývat ztracené.

Existují 3 hlavní kategorie ztracených knih:

Pseudepigrafy

Některé z těchto knih se nazývají či Pseudoepigrafy.
Oxfordský americký slovník uvádí, že slovo pochází ze 17. století z řeckého “pseudepigraphos”, což doslova znamená “lživě nadepsané”. Podívejte se na seznam pseudepigrafických knih.

Někteří lidé, kteří pochybují o platnosti Bible cítí, že tyto knihy představují platný odpor vůči Bibli. Říkají, že jelikož obsah pseudepigrafů je v protikladu s existujícím kánonem, rozhodnutí vyřadit tyto ztracené knihy je předpojaté.

Některé knihy mají silnou podporu z moderních médií, jako například “Evangelium podle Jidáše” se nedávno těšilo podpory National Geographic. Přesto všechny byly napsány dlouhou dobu po tom, kdy byl uzavřen původní kánon. Ranou církví nebyly nikdy přijaty jako pravé. Přečtěte si o tom jak první věřící postupovali při výběru knih kánonu.

Didaché

Další “ztracená kniha” byla napsána bezprostřeně po Kristově době a je známá jako Didaché či “Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly”. Údajně byla napsána mezi roky 65 a 80 po Kr.

Didaché je či příručka křesťanského učení. Velká část učení v Didaché je založena na biblických konceptech, avšak jsou k nim přidány rituály a směrnice, které nejsou podpořeny v Božím Slově, jak můžeme vidět v sekci o křtu:

A ohledně křtu, křtěte následovně: Spolu s tím co jsem vám již řekl, křtěte ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého, Matouš 28:19 v živé vodě. Pokud nemáte živou vodu, křtěte v jiné vodě; a pokud nemůžete ve studené, pak v teplé. Ale pokud nemáte jinou možnost, polijte třikrát hlavu třikrát na hlavu ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého. Ale před křtem ať se křtitel postí, také křtěnec, a každý kdo může; ale měli byste nařídit křtěnci ať se postí dva dny předem.

Ježíš nám v evangeliích nedal žádné instrukce o tom jak či kde se křtít. I když podporoval post, nic není řečeno o postu předcházejícímu křest. Ve skutečnosti nám Skutky 8 říkají příběh o muži, který chtěl být pokřtěný ihned jak se dozvěděl tu dobrou zprávu. Filip, který mu pomáhal pochopit Písmo, mu neříkal, aby se nejdříve postil, místo toho ho okamžitě pokřtil v nejbližší řece.

Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl: “Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?” Filip řekl: “Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.” Odpověděl: “Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.” Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil.

Všechny ostatní knihy Bible jsou vzájemně provázané a podporují se. Tato kniha nemůže být zařazena jelikož není podpořená ostatním Písmem.

Apokryfy

Další skupinou knih, které jsou často nazývané “ztracené knihy”, jsou apokryfy. Zatímco pseudepigrafické knihy byly napsány do 200 let od Kristovy doby, apokryfní knihy byly napsány v průběhu Starozákonní doby, avšak dlouho poté co byly starozákonní spisy zkompletovány. Podívejte se na seznam apokryfů.

Apokryfy jsou odmítnuty jak židovskými tak protestantskými učenci, avšak široce přijímány římskokatolickými učenci. Tyto knihy obsahují části, které podporují ospravedlnění jak sebevraždy, tak vraždy, lžou, že účel světí prostředky, podporují modlitby za mrtvé, víru v očistec a uctívání model. Tyto a mnoho dalších doktrín jsou pro římskokatolické teology velmi přijatelné, protože římskokatolická církev přijímá tradici jako autoritu rovnocennou k Písmu. Jelikož protestanté respektují pouze Písmo jako základ své víry, tyto spisy nepřijímají.

Žádná z těchto knih o sobě neprohlašuje, že je inspirovaná Bohem. Údajní autoři také často nežili ve stejné době, kdy knihy vznikly. Dokonce raná církev věřila, že tyto knihy jsou podvodné a nedávala jim stejnou autoritu jako inspirovaným knihám. Přečtěte si některé příklady doktrinárních soubojů mezi apokryfními spisy a pravým Slovem Božím.

Bůh inspiroval a zachoval Písma po tisíce let. Přečtěte si co sama Bible o sobě tvrdí.

Jakým způsobem raná církev určovala, které knihy jsou Bohem inspirované?

Pokud se Vám tento článek líbil, sdílejte ho s někým z Vašich přátel. Pokud se chcete dozvědět více, sledujte naše videa, poslouchejte audio knihovnu, nebo navštivte náš eshop.


Autor:

Keith King – spisovatel na volné noze z Kanady (Okanagan in BC)
Publikováno 12. srpen,2009 – Amazing Discoveries (Kanada)

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 914 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):
Doslova znamenají “lživě nadepsané”. Podle Oxfordského amerického slovníku z roku 2008, pseudepigrafické knihy jsou “Židovské spisy připisované různým biblickým patriarchům a prorokům, avšak sepsané během do přibližně 200 let od narození Ježíše Krista.”
Katolický manuál doktrín ve formě otázek a odpovědí.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »