Úvod > Bible a víra > Články > Pochopení Bible > Testování Jidášova evangelia
Je Jidášovo evangelium pravé? Pojďme prozkoumat zda je učení této knihy v souladu s Písmem.

Pojďme, stejně jako Tomášovo evangelium, nyní otestovat Jidášovo evangelium pomocí 5-ti otázek, které jsou používány ke stanovení Písma:

1. Je v knize napsáno “tak praví Pán”? (Promlouvá v této knize přímo Bůh?)

Tato kniha tvrdí, že je výčtem tajných konverzací mezi Jidášem a Ježíšem, avšak není v souladu s Ježíšovým charakterem, který vidíme v pravých evangeliích.

2. Bylo napsáno prorokem či apoštolem (nebo těmi, kteří tvrdili, že jsou inspirováni)?

Kniha tvrdí, že byla napsána Jidášem Iškariotským, Ježíšovým učedníkem. Avšak obsah knihy je konzistentní s gnostickým myšlením. Vykresluje Jidáše jako majícího skryté vědění a pokyny od Ježíše, a dělá z Jidáše hrdinského mučedníka.

Jidášovo evangelium začíná těmito slovy:

Tajná zpráva o zjevení, kterou Ježíš sdělil v rozhovoru s Jidášem Iškariotským během týdne tři dny před tím, než oslavil svátek Pesah. – Jidáš (Předmluva)

Zde vidíme gnostickou víru v tajemno.

Irenej z Lyonu (130-202 po Kr.), řecký křesťan z druhého století, který sloužil jako kazatel v rané církvi, zmiňuje Jidášovu knihu ve své práci “Proti Herezím”:

Někteří znovu prohlašují, že Kain čerpal životní sílu ze Síly tam nahoře, a uznávají, že Ezau, Kórach, Sodomité, a všechny jim podobné osoby jsou spolu příbuzní. K tomu dodávají, že byli Stvořitelem napadeni, avšak nikdo z nich neutrpěl žádné zranění. Jelikož Sophia [moudrost] má ve zvyku si od nich brát to co je její. Prohlašují, že zrádce Jidáš byl s těmito věcmi důkladně seznámen, a že pouze on, znaje pravdu tak jako nikdo jiný, dokončil tajemství zrady; skrze něj byly všechny věci, pozemské i nebeské, uvrženy ve zmatek. Přináší smyšlenou historii tohoto rodu, kterou prezentují jako Jidášovo evangelium.i

Protože se nic v této Jidášově knize neshoduje s obsahem Bible, můžeme to prohlásit za heretický padělek a za část falešných spisů, které byly v oběhu na konci druhého století.

3. Bylo přijato a rozsáhle používáno církevním společenstvím?

Jidášovo evangelium bylo nalezeno v Egyptě v průběhu 50-tých nebo 60-tých let minulého století. Před tímto obdobím bylo neznámé. National Geographic jej vyzdvihl jako velký historický nález. Přečtěte si anglický článek z New York Times z 13. dubna 2006.

4. Měnila životy lidí a přiváděla lidi k poznání Krista a spasení?

Spása o které se v tomto “evangeliu” mluví není evangelium Ježíše Krista, ale falešné gnostické evangelium. Zde je příklad zde prezentovaného matoucího a převráceného evangelia:

Druhý den ráno, po té, co se to událo, se Ježíš znovu [zjevil] svým učedníkům. Řekli mu: “Mistře, kde jsi byl a co jsi dělal, když si od nás odešel?” Ježíš jim řekl: “Šel jsem za jiným velkým a svatým pokolením.” Učedníci mu řekli: “Pane, jaké je to velké pokolení, které je lepší a svatější než my a není z těchto království?” Když to Ježíš uslyšel, zasmál se a pravil: “Proč uvažujete ve svých srdcích o onom silném a svatém pokolení? Vpravdě vám pravím, že nikdo, kdo se zrodil v tomto věku, to [pokolení] nespatří a žádný zástup andělů z hvězd nebude nad tím pokolením vládnout. A žádný člověk smrtelného původu se s ním nemůže spojovat, neboť to pokolení nepochází z […], které se stalo […]. Pokolení z lidí mezi [vámi] je z pokolení lidského […] síly, která […] další síly […] skrze [něž] vládnete.” Když to učedníci slyšeli, byl každý z nich zneklidněn ve svém duchu. Nemohli říct ani slovo. – Jidáš, scéna druhá 1-6

Jidášovo evangelium čtenáře mate a dělá z pravdy něco těžkého k rozeznání spíše než, že by je přivádělo blíže k Bohu. Na druhé straně Bible pomohla milionům najít v Ježíši spasení a pokoj.

5. Souhlasilo jeho učení s ostatním již ustanoveným Písmem?

Jidášovo evangelium s Písmem nesouhlasí hned na několika místech. Zde je příklad překroucení zprávy o stvoření. Říká nám, že existují dvě stvoření: jedno s osvícenými bytostmi a druhé chaotické s bohem rebélie:

Velké množství těchto nesmrtelných bytostí je nazýváno svět – to jest záhuba – Otcem a sedmdesáti-dvěma světelnými tělesy, jež jsou se Samo-stvořitelem a jeho sedmdesáti-dvěma věky. V něm se objevil první člověk se svými neporušitelnými silami. A věk, který se objevil s jeho pokolením, věk, v němž existuje oblak vědění a anděla, se nazývá El. […] věk […] Poté […] řekl: ‘Nechť povstane dvanáct andělů, [aby] vládli nad chaosem a [podsvětím].’ A hle, z oblaku se zjevil [anděl], jehož tvář planula ohněm a jehož zjev byl pošpiněný krví. Jeho jméno bylo Nebro, což znamená ‘buřič’; jiní ho nazývají Jaldabaóth. Další anděl, Saklas, vystoupil také z oblaku. Tak Nebro stvořil šest andělů – stejně tak jako Saklas – aby jim sloužili, a ti stvořili dvanáct andělů v nebesích, každý z nich přijal díl v nebesích. – Jidáš, scéna třetí 14-16

Tato kniha je v protikladu s Písmem a proto nemůže být jeho součástí.


Následuje článek: Ztracené knihy: Jsou skutečně ztracené?
Vrátit se zpět do článku Ztracené knihy Bible.

Pokud se Vám tento článek líbil, sdílejte ho s někým z Vašich přátel. Pokud se chcete dozvědět více, sledujte naše videa, poslouchejte audio knihovnu, nebo navštivte náš eshop.


i. Irenaeus, Against Heresies: 31.


Autor:

Keith King – spisovatel na volné noze z Kanady (Okanagan in BC)
Publikováno 12. srpen,2009 – Amazing Discoveries (Kanada)

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »