Úvod > Bible a víra > Články > Pochopení Bible > Josephus a Starý zákon
Židovský historik Josephus mluví o 22-ti knihách, které nazývá “božské,” a utvářejí židovský Starý zákon.

V čase Ježíše Krista byl kánon Starého zákona již pevně ustanoven. V dokumentu napsaném židovským historikem Jesephusem, píše následující:

Neboť my mezi námi nemáme nespočetně mnoho knih, které by spolu nesouhlasily a vzájemně si odporovaly, [tak jako to mají Řekové,] ale pouze 22 knih, které obsahují záznamy všech minulých časů; o kterých se právem věří, že jsou božské; a z těchto jich 5 náleží Mojžíšovi, ty obsahují jeho zákony a tradice od počátku lidstva až do jeho smrti. Tento časový interval byl necelé tři tisíce let; avšak co se týče období od Mojžíšovy smrti až po vládu Perského krále Artaxerxe, který vládl po Xerxesovi, proroci, kteří byli po Mojžíšovi, zapsali co se v jejich dobách událo ve 13-ti knihách. Zbývající 4 knihy obsahují žalmy určené Bohu a přísloví pro lidské počínání. Je pravda, že naše dějiny byly zapsány od dob Artaxerxe velmi důkladně, avšak tyto se netěšili takové autoritě od našich bývalých předků, jelikož zde od této doby nebyla přesná posloupnost proroků; avšak jak pevně náš národ věřil těmto knihám, je evidentní z toho co děláme; protože po mnohá údobí, která již pominula, nebyl nikdo tak troufalý, aby k nim buď cokoliv přidal nebo v nich udělal nějakou změnu; ale každému Židu se stalo okamžitě přirozené, už od jejich zrodu, ctít tyto knihy, neboť obsahují Božské doktríny, vytrvat v nich, či v případě nutnosti za ně být ochotni položit život.i

Můžeme číst, že okolo roku 100 po Kr. Josephus jasně prohlašuje, že obsah Starého zákona byl napsán mezi dobou Mojžíše a Artaxerxe I. (Perského krále od 465 do 424 před Kr.)

Podle Josephuse, Židé rozeznávali 22 knih jako Písma židovské Bible. Jelikož moderní Bible mají na seznamu 39 knih ve Starém zákoně, ptáme se, jak to, že je zde rozdíl v počtu knih?
Odpověď je jednoduchá: Židé seskupují knihy odlišně. V typicky židovském výtisku Písma je rozřazení následující:

  • Zákon: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomium: 5 knih
  • Proroci: Jozue, Samuel, Králové, Izaiáš, Jeremiáš-Pláč, Ezechiel, Kniha dvanácti (Ozeáš až Malachiáš): 7 knih
  • Spisy: Žalmy, Přísloví, Job, Píseň písní, Rút-Soudců, Kazatel, Ester, Daniel, Ezdráš-Nehemiáš, Paralipomenon: 10 knih

V protestantských Biblích je mnoho knih rozděleno — ze Samuele je 1. a 2. Samuelova, Paralipomenon je 1. a 2. Paralipomenon, Ezdráš a Nehemiáš jsou oddělené knihy, stejně jako Rút a Soudců.


Následuje článek Testování Tomášova evangelia

Vrátit se zpět do článku Ztracené knihy Bible.

Pokud se Vám tento článek líbil, sdílejte ho s někým z Vašich přátel. Pokud se chcete dozvědět více, sledujte naše videa, poslouchejte audio knihovnu, nebo navštivte náš eshop.


i. Flavius Josephus Against Apion, translated by William Whiston (University of Cambridge, 1736).


Autor:

Keith King – spisovatel na volné noze z Kanady (Okanagan in BC)
Publikováno 12. srpen,2009 – Amazing Discoveries (Kanada)

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »