Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Pochopení Bible > Seznam „Ztracených knih“
Seznam téměř 40-ti apokryfních a pseudepigrafních knih, které podle některých patří do Bible.

Seznam "ztracených knih Bible"

Existují 3 hlavní kategorie knih, které podle některých patří do Bible. V průběhu let se velmi diskutovalo o tom, které knihy patří do apokryfní kategorie a seznam se skutečně v průběhu času měnil. Zde je nejlepší seznam, který můžeme potvrdit.
NázevRok vzniku
1. Apokryfy
1. Ezdrášova150-100 př. Kr.
2. Ezdrášova150-100 př. Kr.
Kniha Tóbiáš200 př. Kr.
Kniha Júdit150 př. Kr.
Zbývající kapitoly knihy Esteřiny140-130 př. Kr.
Šalamounova moudrost 30 př. Kr.
Ecclesiasticus - Moudrost Ježíše, syna Sirachova (Kniha Sírachovcova)132 př. Kr.
Kniha Báruch150-50 př. Kr.
Dopis Jeremiášův 300-100 př. Kr.
Píseň mládenců v hořící peci170-160 př. Kr.
Zuzana200-0 př. Kr.
Bel a drak100 př. Kr.
Azarjášova modlitba200-0 př. Kr.
Manassehova modlitba 100-0 př. Kr.
První kniha Makabejských 110 př. Kr.
Druhá kniha Makabejských 110-170 př. Kr.
2. Pseudepigrafy
Barnabáše
První epištola Klementova korintským
Druhá epištola Klementova korintským
Dopis smyrenským (Polykarpovo mučednictví)
Hermův Pastýř
1. kniha Henochova
Jidášovo evangelium130-170 po. Kr.
Tomášovo evangelium140-170 po. Kr.
Žalmy Šalamounovy
Šalamounovy ódy
Závěti dvanácti patriarchů
Knihy Adama a Evy
Skutky Filipovy
Petrova
Evangelium o narození Panny Marie
Nikodémovo evangelium (dříve Skutek Piláta z Pontu)
Tomášovo evangelium dětství
Historie Josefa tesaře
Skutky Pavlovy a Théclovy
7 epištol Ignáciových
Polycarpova epištola filipským
3. Didaché (Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly)

Vrátit se zpět do článku Ztracené knihy Bible.


Autor:

Keith King – spisovatel na volné noze z Kanady (Okanagan in BC)
Publikováno 12. srpen,2009 – Amazing Discoveries (Kanada)

Řecké slovo pro odhalení něčeho skrytého. Dnes je tento termín používán nejvíce jako odkaz na časové období, ve kterém nastane konec světa.
Dopis poslaný osobě či skupině osob. Nový zákon obsahuje mnoho epištol od Pavla a dalších vedoucích různým sborům.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa