Úvod > Bible a víra > Články > Pochopení Bible > Testování Tomášova evangelia
Dokáže nám Tomášovo evangelium, že je hodno být považováno za kanonické?

Tomášovo evangelium je populární “ztracená kniha”. Pojďme na něj aplikovat oněch 5 testovacích otázek, abychom viděli jestli se kvalifikuje jako kniha Písma:

1. Je v knize napsáno “tak praví Pán”? (Promlouvá v této knize přímo Bůh?)

V této knize Ježíš údajně mluví ke svým učedníkům, a zvláště k Tomášovi, který je prohlašován za autora. Avšak v této knize je zaznamenáno že Ježíš říká věci typu:

“Ježíš jim řekl: Jestliže se postíte, hřešíte. A jestliže se modlíte, budete odsouzeni. A jestliže dáváte almužnu, uškodíte svým duchům.” – Tomáš 14

Zní tato rada jako Ježíšova rada? Následuje to, co hovoří pravé evangelium:

“Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.” “A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. … Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.” – Matouš 6:3-6,17-18

2. Bylo napsáno prorokem či apoštolem (nebo těmi, kteří tvrdili, že jsou inspirováni)?

Ačkoliv se tvrdí, že byla napsána učedníkem Tomášem, opravdový autor je neznámý. Kniha začíná pojmenováním autora:

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš… – Tomáš 1

Avšak nikdo jasně neví kdo to byl Didymos Juda Tomáš. Slovo “Didymos” znamená řecky “dvojče”. Slovo “Tomáš” znamená “dvojče” aramejsky. Ať už byl tento muž kdokoliv, nemohl to být jeden z dvanácti, jelikož jeho teologie je pochybná. Je to jasné už jen z jeho způsobu používání slova “skrytý” [či tajemství] v úvodu. Gnostikové, kteří nabývali na síle v průběhu rané křesťanské éry, věřili, že ke spasení bylo potřeba tajemné či skryté vědění. Toto evangelium není kázáno pouze Gnostiky, ale také tajnými společnostmi a v mysticismu New Age.

Tato víra je vyjádřena v prvním verši Tomášova evangelia:

…a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. – Tomáš 1

Avšak pravdou je, že Bible se sama dává k dispozici všem, kteří ji čtou, jelikož Bůh si přeje, aby byl spasen každý. Toto mystické evangelium očividně není pravým evangeliem.

3. Bylo přijato a rozsáhle používáno církevním společenstvím?

Tomášovo evangelium bylo objeveno v Nag Hammadi, v Egyptě, v roce 1945 a až do té doby nebylo známé.

4. Měnila životy lidí a přiváděla lidi k poznání Krista a spasení?

Tato podoba spásy nabízená v tomto podivném evangeliu je spíše bizarní, jak můžeme vidět v následujícím úryvku:

Ježíš řekl: Toto nebe pomine, i to, které je nad ním, pomine. Mrtví nežijí a živí nezemřou. Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé, učinili jste to živým. Co budete dělat, když byste byli ve světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat? – Tomáš 11

5. Souhlasilo jeho učení s ostatním již ustanoveným Písmem?

Toto evangelium je jedním z mnoha knih kde je pro spásu nezbytné tajemné vědění. Existuje mnoho neshod mezi tímto evangeliem a učením pravého Písma. Zde je alespoň jeden příklad:

Šimon Petr jim řekl: Ať Marie od nás odejde, neboť ženy nejsou života hodny. Ježíš pravil: Dávejte pozor! Já ji povedu, abych ji učinil mužem, aby se stala živým mužným duchem podobným, jako jste vy. Každá žena, která se učiní mužem, vejde do království nebe. – Tomáš 114

Článek v New York Times napsal o falešných evangeliích toto:

“Gnostici věřili ve skryté vědění toho, jak lidé mohou uniknout vězení svých materiálních těl a navrátit se do duchovní sféry, ze které pochází.”i

Pokud učení této knihy není v souladu s ostatním již ustanoveným Písmem, které se již prokázalo jako inspirované, nemůže být Tomášovo evangelium považováno za autentické.


Následuje článek Testování Jidášova evangelia

Vrátit se zpět do článku Ztracené knihy Bible.

Pokud se Vám tento článek líbil, sdílejte ho s někým z Vašich přátel. Pokud se chcete dozvědět více, sledujte naše videa, poslouchejte audio knihovnu, nebo navštivte náš eshop.


i. Laurie Goldstein and John Wilford, “In Ancient Document, Judas, Minus the Betrayal,” New York Times (April 7, 2006).


Autor:

Keith King – spisovatel na volné noze z Kanady (Okanagan in BC)
Publikováno 12. srpen,2009 – Amazing Discoveries (Kanada)

ZÁKLADNÍ PRINCIPY – Svět a naše těla byla stvořena nekompetentním nižší Bohem, avšak je v nás božská jiskra a Ježíš nás vybavil znalostmi jak ji osvobodit.
POŽADAVKY – Následovníci museli mít čas k usilování a začlenění tohoto zvláštního vědění. Gramotnost byla také k užitku.
DŮRAZ – Gnosticismus vysvětloval lidem světové strádání a lidské city, tak, že k nám vlastně nepatří, avšak na druhou stranu ujišťoval, že spása je v jejich síle.

Tato definice je výňatek z Which Group Do You Fall Under Today? (Do které skupiny v současné době spadáš ty?) od Troye Brookse

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »