Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Fosilní záznam > Uspořádání fosilního záznamu
Víra, že zvířata se vyvíjela od jednoduchých až po složité, je mylnou představou. Fosilní záznam neukazuje žádná jednoduchá zvířata. Důkazy ve fosilním záznamu spíše poukazují na devoluci než na evoluci.

Éry

Vrstvy fosilních záznamů jsou rozděleny do tří hlavních období: prvohory, druhohory a třetihory. Tyto éry se vyznačují různými druhy fosilních forem.

Prvohorní éra je známa pro svoji bohatost podmořského života od ramenonožců a trilobitů až k žralokům a kostnatým rybám v období devonu, a také obojživelníků a plazů v období karbonu. Tato éra je rovněž známa pro svá rozsáhlá ložiska uhlí, sestávající většinou z vyhynulých druhů rostlin, jako jsou například obrovské přesličky, kapradiny, některé bezsemenné rostliny a plavuně vidlačky.

Druhohorní éra se dělí do tří period – triasu, jury a křídy – a je známa zejména podle dinosaurů a mnoha různých druhů plazů. Ke konci této éry nalézáme rozsáhlé křídové nánosy, o kterých jsme mluvili dříve. Není překvapující, že závěr této éry je spojen s masivním vyhynutím druhů. V katastrofickém modelu potopy je tato éra spojena s ukončením období potopy před opětovným vynořením kontinentů z vod, které pokrývaly celou Zemi. Druhohorní rostliny zahrnují cykasovité rostliny, jehličnaté dřeviny a listnaté stromy, z nichž mnohé existují dodnes.

Třetihorní éra ukazuje převážně fosílie savců a ptáků. Třetihorní rostliny jsou v zásadě podobné druhům existujícím dnes.

Jednoduchá nebo složitá?

Geologický sloupec s nalezenými zkamenelinami.

Vyvstává otázka, proč ve fosilním záznamu existuje specifické pořadí, které je interpretováno jako progresivní vývoj od jednoduchých organizmů ke složitým (mnohobuněčným) organismům? Typ fosílií nalezených v různých vrstvách usazenin se mění s tím, jak stoupáme v geologickém sloupci, od bezobratlých, ryb, obojživelníků a plazů až k savcům a ptákům v nejvyšších vrstvách. Toto pořadí ve fosilním záznamu někteří vědci používají jako jeden z hlavních důkazů správnosti evolučního modelu. Nicméně fosílie nejsou uspořádány podle složitosti – od jednoduchých organismů ke složitým (z biologického hlediska neexistuje nic jako „jednoduchý“ organismus)i, ale spíše od mořských přisedlých organismů k mořským pelagickým organismům (volně plavajícím) až k suchozemským formám života.

Faktem je, že ve fosilním záznamu neexistuje nic takového jako jednoduchý nediferencovaný živočich, který by mohl být uveden jako důkaz vývoje organismů od jednoduchých ke složitým. George Gaylord Simpson, slavný zastánce evoluční teorie, již tento fakt sám potvrdil, když ve své knize „Význam evoluce“ prohlásil:

Tvrdilo se, že všichni živočichové jsou v současnosti různě specializováni a že tzv. obecné formy života, ze kterých vycházejí hlavní kroky evolučního vývoje, již neexistují. Ve skutečnosti byli všichni živočichové vždy více či méně specializovaní a opravdu obecné formy života jsou pouhým mýtem nebo filozofickou abstrakcí.1

Nejstaršími organismy ve fosilním záznamu byly tedy složité organismy a neexistuje žádný důkaz progresivního vývoje, který vyžaduje evoluční teorie. Ano, byly zde mnohé organismy, jako jsou například trilobiti a hlavonožci, kteří existovali v minulosti a dnes již neexistují, ale to z nich určitě nedělá primitivní organismy.

Ve skutečnosti fosilní záznam odhaluje nesmírnou hojnost a rozmanitost organismů, které existovaly v minulosti. Překvapivě většina organismů v minulosti byla mnohem většího a impozantnějšího vzrůstu než jak vidíme v současnosti, to platí dokonce i pro živočichy náležející ke stejným třídám. Ve skutečnosti fosilní záznam svědčí spíše o úpadku než o (vzestupné) evoluci.

Vysvětlení vrstev fosilního záznamu

Vedle progresivního vývoje existuje řada dalších možných příčin pořadí fosílií ve fosilním záznamu. Posloupnost od přisedlých organismů k organismům žijícím ve volné vodě až k suchozemským organismům svědčí o progresivně ničených ekologických zónách, viz následující jednoduchý příklad.

Když buldozer zahrne rybník zeminou, budou všechny organismy žijící v rybníku pohřbeny. Hlísty a plži žijící na dně zůstanou dole, ryby poněkud výše a kachny nahoře. Jejich pořadí představuje ekologické zóny, ve kterých živočichové žili, ale rozhodně nepředstavuje pořadí, ve kterém se vyvinuli (vyvíjeli).

Totéž platí pro fosilní záznam. Ve skutečnosti nalézáme fosílie (např. mřížovce a dírkonožce) ve fosilním záznamu nakupené ve stejném pořadí, v jakém se vyskytují v současných ekologických pásmech.2

Také schopnost/neschopnost plavat (nebo vznášet se ve vodě) může vést k vytvoření zmíněných pásem. Savci a ptáci se mohou ve vodě vznášet díky nadmutému břichu nebo díky vzduchu zachycenému v peří a srsti, a proto je nalézáme ve vyšších vrstvách.

Žádný z modelů neposkytuje odpovědi na všechny otázky, ale model potopy poskytuje velmi uspokojivé vysvětlení pořadí, ve kterém jsou fosílie ve fosilním záznamu uspořádány.

ODKAZY:

1 SIMPSON, G. G. The Meaning of Evolution: A Study of the History of Life and of its signifi cance for Man. New Haven: Yale University Press, 1949, s.326.
2 TOSK, T. Foraminiferas in the fossil record: Implications for an ecological zonation model. In Origins. 1988, sv. 15, č. 1, s. 8–18.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »