Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Fosilní záznam > Evoluční posloupnosti
Dokonce i evolucionisté přiznávají, že rodokmeny a pořadí evoluce je založeno na spekulacích, nikoliv na důkazu fosilních záznamů.

Řád evoluce nalezený ve vědeckých učebnicích je sporný. Podle evolucionisty Stephena Goulda: „Rodokmeny, které zdobí naše učebnice, jsou založeny na domněnkách, jakkoli rozumných, nikoli však na skutečných fosilních nálezech (důkazech).“1 Jinými slovy, vědci prostě hádají, když vytvářejí evoluční rodokmeny.

Kdyby byl zadán úkol stanovit evoluční sekvence řady psích lebek (za předpokladu, že by vědci nebylo známo, jaký je skutečný původ různých psích plemen, a také že příslušný vědec nikdy neviděl psa), pak by logicky seřadil lebky od malé po největší. Také by zařadil do skupiny na jednom konci vývojového stromu lebky s plochým nosem a na opačnou stranu by položil lebky s dlouhým nosem, přičemž společný předek by byl někde ve spodní části stromu.

Bylo by to dokonale logické, ale nebylo by to správné, protože psi patří do jednoho druhu a vzájemné rozdíly jsou výsledkem variací přítomných v původním genovém fondu psa. Vědci často stojí před zvířecími kostmi ze stejné vrstvy a očekává se, že je seřadí, aniž by kdy viděli živé jedince a aniž by znali jejich skutečný původ.

Ve fosilním záznamu nacházíme, že mnoho druhů existovalo ve stejnou dobu. Navíc, desítky hmyzu, bezobratlých a rostlin mají nezměněný záznam v celé historii. Mnoho stvoření existovalo vždy a stále existuje, mění se pouze ve velikosti. Mnozí dokonale zachovaní živočichové s měkkými těly, jako je např. medúza, a dokonale dochovaný hmyz a korýši dokazují, že se fosilní formy podobají dnes žijícím tvorům do nejmenších detailů.

Vzhledem k současným charakteristikám mnohých druhů jsou tedy vědci nuceni sestavovat evoluční hádanku z těch součástí, které mají k dispozici. Fosílie jsou pak srovnávány do posloupností odpovídajících jejich morfologii a odpovídajících paradigmatu příslušného vědeckého pracovníka.

Biochemie nedávno umožnila srovnávat DNA ve fosilních složkách. To vědce jen zmátlo. Žraloci jsou například považováni za primitivnější než chrupavkovité ryby. Nicméně, žraloci spadají mezi chrupavkovité ryby na evolučním rodokmenu. To znamená, že ztratili plovací měchýř a tvrdou kostru. Žraloci nemusí být tak primitivní, jak si myslíme. Mohlo u nich dojít k tzv. regresi.2

Studium hlavních žijících skupin ryb a jejich předpokládaného původu ukazuje, že jejich rodové linie ve skutečnosti netvoří strom, ale mohou být sledovány nazpět v paralelních liniích (tzv. evoluční trávník). Často zůstávají nezměněny, kromě změn ve velikosti, a nemají jakékoli vazby k jiným formám života. Rovněž chybí spojovací články, a jejich vzájemné spojení je tedy založeno na spekulaci, nikoli na fosilních důkazech (nálezech). Totéž platí pro obojživelníky, plazy, ptáky a savce.

ODKAZY:

1 GOULD, S. Return of Hopeful Monsters. In Natural History. 1977, sv. 89, č. 7, s. 50.
2 RASMUSSEN, A. S. / ARNASON, U. Phylogenetic studies of complete mitochondrial DNA molecules place cartilaginous fi shes within the tree of bony fi shes. In Journal of Molecular Evolution. 1999, sv. 48, s. 118–123.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa