Co můžeme vyčíst ze starých stop ve fosilizovaných skalách?

Stopy v kameni nám mohou něco říci o podmínkách, ve kterých byly tyto stopy vytvořeny, a mohou poskytnout užitečnou představu o povaze vrstev v době, kdy byly tyto stopy vytvářeny. Zajímavé otázky jsou, zda vrstvy byly v době vzniku otisků mokré nebo suché, ve kterém směru stopy obvykle vedly a zda existuje korelace mezi skutečnými zfosilizovanými těly zvířat a stopami, které tato zvířata zanechala.

Země

V pásmu Grand Canyonu a v mnoha jiných oblastech světa existují části statigrafického záznamu, které vědci připisují obdobím sucha. Předpokládá se o nich tedy, že jsou to pouštní nánosy. Pískovec Coconino je jedním takovým nánosem v pásmu Grand Canyonu a sestává z jemně zrnitého křemenného písku a v některých místech je uložen ve vrstvě silné více než 300 m (1000 stop).

Tento písek je zkřížený, což naznačuje přítomnost pohybujícího se větru nebo vody. Tyto zkřížené duny vedou vědce k tomu, aby věřili, že tato vrstva fosilních záznamů je poušť.

Otisky

Ve vrstvě pískovce Coconino jsou také stopy obratlovců a bezobratlých a většina z nich byla podle směru svého uložení vytvořena zřejmě tehdy, když se zvířata pohybovala směrem nahoru ve směru příčných vrstev. Studie těchto otisků ukazují, že tyto stopy byly vyrobeny ve vlhkém písku. Stopy vypadají jako ty, které jsou zvířata schopna vytvořit, když se snaží uniknout stoupající hladině vody.

Pokud by tato zvířata ve skutečnosti unikala záplavě, pak zkřížené duny nejsou pouště, ale spíše podvodní útvary. V sedmdesátých letech byly informace o vrstvě Coconino a dalších oblastech přehodnoceny a mnozí vědci se shodují, že tyto duny jsou spíše vytvořeny vodou než větrem.

Ve spojení s fosiliemi zvířat

Porovnání údajů z fosilních otisků nohou (z přibližně 800 publikovaných zpráv) a skutečné přítomnosti fosilních těl tvorů, kteří mohli tyto stopy ve stejné vrstvě vytvořit, přinesla také některé překvapující výsledky. Očekávali bychom, že vrstvy, ve kterých jsou otisky nohou, budou také obsahovat fosílie zvířat, která mohla otisky vytvořit, ale tak tomu vždy není. (1)

Rozložení ptačích a savčích otisků prstů dobře koreluje s rozložením fosilních těl, ale otisky nohou obojživelníků a plazů korelují s přítomností fosilních těl jen velmi málo. Otisky nohou obojživelníků, pocházející z doby po raném období permu, jsou vzácné a otisky nohou plazů – s výjimkou otisků nohou dinosaurů – jsou nejhojnější v horninách z pozdního období trias a raného období jura. Jedinými otisky nohou plazů z období křídy, které jsou uváděné v literatuře, je asi tucet různých typů otisků nohou dinosaurů. V kontrastu s tím jsou fosilní těla obojživelníků a plazů nejhojnější v období křídy a v třetihorách, kde jsou odpovídající otisky buď vzácné, nebo neexistují vůbec.

To zdánlivě nedává smysl, pokud geologický sloupec představuje vrstvy vytvářené po dobu milionů let, protože bychom očekávali, že skuteční tvorové budou velmi početní ve stejném období (vrstvě), ve kterém se nacházejí jejich otisky nohou. Pokud však vrstvy byly vytvořeny při katastrofě a nepředstavují časový úsek milionů let, pak tím může být nalezeno logické vysvětlení této anomálie.

Savci a ptáci nevytvoří snadno podmořské otisky nohou, protože spíše plavou na vodě; větší savci a ptáci mohli v počátečních fázích potopy hledat vysoko položený terén. Během událostí na počátku potopy by velká množství obojživelníků a plazů utíkala a vytvořila by tedy otisky nohou, které by byly zakonzervovány rychlým překrytím přívaly bahna.

V pozdějších fázích potopy by vyvářelo otisky nohou jen velmi málo živých obojživelníků a plazů, výjimkou by byli jen velcí tvorové jako byli dinosauři. Během období křídy, v níž jediné zachované otisky nohou byly otisky několika dinosaurů, by měla být nalezena mnohá těla obojživelníků a plazů, která byla v té době uložena při katastrofické tvorbě těchto vrstev, a to by vysvětlovalo množství fosilních těl těchto tvorů nacházených v těchto vrstvách.

Obecně vzato, otisky nohou v kameni podporují katastrofický model spíše než konvenční (evoluční) model dlouhých časových období.

ODKAZY:

(1) BRAND, L. Footprints in the Grand Canyon. In Origins. 1978, sv. 5, č. 2, s. 64–82.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »