Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Byli by v nebi všichni šťastní?
Jaké to bude v nebi? Bylo by pro všechny takovou rozkoší, jak nám představují populární média?

Pokud by se tě někdo zeptal: “Chtěl bys do nebe?”, jak bys odpověděl? Drtivá většina lidí by odpověděla ano. U mnohých má tato odpověď za důvod to, že nechtějí tu druhou alternativu. Avšak kdyby byl dovolen bezbožným vstup do nebe, líbilo by se jim tam? Byli by tam šťastní? V nebi je Bůh. Byli by šťastní v Jeho přítomnosti? Jakou má Bůh povahu?

Bůh je láska

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1. Jan 4:8
Řekne-li někdo: “Miluji Boha,” a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra.1. Jan 4:20-21

Pokud si někdo nese zášť a ducha nenávisti, shledal by nebe jako nevhodné místo pro umístění svých pocitů.

Bůh je čistý

Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.Přísloví 30:5

Avšak o bezbožných Bible hovoří takto:

Jeho nesynové se ale zvrhli, zkažení jsou, zvrácený a zpustlý rod.Deuteronomium 32:5
Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá.Přísloví 14:2

Pokud člověk nenávidí Boží čistotu, bylo by pro ně mučením zůstávat navždy v Jeho přítomnosti.

Bůh je pravda

On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímný!Deuteronomium 32:4
Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.2. Tesalonickým 2:10

Abychom byli v nebi šťastní, musíme milovat pravdu.

Bůh je svatý

Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý.Žalm 99:9

Bezbožní by se cítili velice nepříjemně na svatém místě:

Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha.

Bůh je spravedlivý

…neboť Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, jež učinil…Daniel 9:14
Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.1. Korintským 6:9-10
Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.Jan 3:19-20

Bůh by byl neustálou výtkou pro ty, kteří nemají Jeho charakter.

Takže byli by všichni v nebi šťastní?

Je evidentní, že atmosféra v nebi by byla pro bezbožné mučením, kvůli jejich povaze, která je v naprostém protikladu s povahou Boží. Bůh respektuje volbu těch, kteří si chtějí ponechat svoji hříšnou povahu a nenutí je žít na místě, kde by se cítili hrozně.

Pouze ti, kteří milují Boha a vše okolo Něj, mohou být v nebi šťastní. Ti dovolili Bohu, aby skoncoval s jejich tělesnou povahou a sklony ke zlu a byli znovu narozeni, aby tak Ježíšův charakter převzal jejich místo.

Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.Římanům 8:7-9

Pro ty, kteří se rozhodli pro takovýto život, platí zaslíbení:

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.1.Korintským 2:9

My rozhodujeme o tom, zda půjdeme do nebe. Ve skutečnosti tato volba není vůbec na Bohu. Nazýváme ho velikým Soudcem a mluvíme o tom, že musíme jít před Něj, aby určil, kam půjdeme, ale ve skutečnosti ve svém soudu pouze zpečetí rozhodnutí, které jsme my už učinili.

Připravuješ se na to, aby jsi byl v nebi šťastný? Rozvíjíš svoji chuť pro Boží přítomnost?


Podle jakého měřítka nás bude Kristus všechny soudit?

Zpět na Co je to Boží soud?


Autor:

Amazing Discoveries

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »