Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Bůh má Pamětní knihu, ve které jsou zaznamenány naše skutky.

V Žalmu 56:8 David zmiňuje jednu knihu, která patří Bohu:

Mé bloudění máš zapsáno; ulož do měchu mé slzy — což nejsou ve tvých záznamech (z angl. ve tvé knize)?Žalm 56:8

Co je to za knihu? O jaké záznamy se jedná a co pro nás tato kniha znamená? Tato kniha nese název „Pamětní kniha“ a je v ní napsáno o každém, kdo kdy věřil v Ježíše. Malachiáš tuto knihu také zmiňuje:

Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. Budou mým vlastnictvím — praví Hospodin zástupů — v den, který učiním.Malachiáš 3:16-17

V Pamětní knize je zapsán každý skutek věrného Božího služebníka. Každé povzbudivé slovo, každý nesobecký čin, každá oběť, to vše nechal Bůh pečlivě zapsat na svědectví celému vesmíru, že ty jsi skutečně Jeho dítětem.

Tato kniha je přímo spojená s další velmi důležitou knihou s názvem „Kniha života„. Pokud je něčí jméno vymazáno z Knihy života, jsou vymazány i jeho dobré skutky z Pamětní knihy.

Obě tyto knihy sehrávají životně důležitou roli v čase soudu, „vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým“ (Kazatel 12:14). Satan nás bude před Bohem obviňovat, že nejsme hodni věčného života. Poukáže na všechny naše hříchy a představí naše chyby v tom nejhorším možném světle s tvrzením, že si spasení nezasloužíme o nic více než on.

Zjevení 12:10 označuje Satana jako „žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí.“ Ježíš naše hříchy neomlouvá, ale poukazuje na věčný záznam o našich životech a ukazuje, že každý z těch hříchů byl vyznán a odpuštěn, že Jeho krev je přikryla jediné, co zůstává, jsou naše dobré skutky. To je pro nás velmi dobrá zpráva!

…radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.Lukáš 10:20

Při naší radosti bychom však měli mít vždy na mysli, abychom nebrali tuto Boží milost lehkovážně, tím že bychom chtěli své hříchy ukrýt nebo je ignorovat. Naše hříchy musíme vyznat a zanechat jich:

Raduj se, mládenče, ve svém dětství a ať tě tvé srdce oblažuje ve dnech tvého jinošství, choď cestami svého srdce a za tím co vidí tvé oči. Ale věz, že za všechny tyto věci tě Bůh přivede k soudu.Kazatel 11:9
A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.Zjevení 21:27

Vědomé hříchy, které jsme nevyznaly a nezanechaly, nemohou být odpuštěny a vymazány ze záznamů, ale budou proti nám svědčit u soudu. Kéž upřímně zkoumáme svá srdce a smíříme se s Bohem, aby se tak náš životní příběh mohl vyprávět navěky.


Vpřed na Boží soud a Starý zákon

Zpět na Kniha života

Zpět na Co je to Boží soud


Autor:

Amazing Discoveries

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa