Bůh má Pamětní knihu, ve které jsou zaznamenány naše skutky.

V Žalmu 56:8 David zmiňuje jednu knihu, která patří Bohu:

Mé bloudění máš zapsáno; ulož do měchu mé slzy — což nejsou ve tvých záznamech (z angl. ve tvé knize)?Žalm 56:8

Co je to za knihu? O jaké záznamy se jedná a co pro nás tato kniha znamená? Tato kniha nese název “Pamětní kniha” a je v ní napsáno o každém, kdo kdy věřil v Ježíše. Malachiáš tuto knihu také zmiňuje:

Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. Budou mým vlastnictvím — praví Hospodin zástupů — v den, který učiním.Malachiáš 3:16-17

V Pamětní knize je zapsán každý skutek věrného Božího služebníka. Každé povzbudivé slovo, každý nesobecký čin, každá oběť, to vše nechal Bůh pečlivě zapsat na svědectví celému vesmíru, že ty jsi skutečně Jeho dítětem.

Tato kniha je přímo spojená s další velmi důležitou knihou s názvem “Kniha života“. Pokud je něčí jméno vymazáno z Knihy života, jsou vymazány i jeho dobré skutky z Pamětní knihy.

Obě tyto knihy sehrávají životně důležitou roli v čase soudu, “vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým” (Kazatel 12:14). Satan nás bude před Bohem obviňovat, že nejsme hodni věčného života. Poukáže na všechny naše hříchy a představí naše chyby v tom nejhorším možném světle s tvrzením, že si spasení nezasloužíme o nic více než on.

Zjevení 12:10 označuje Satana jako “žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí.” Ježíš naše hříchy neomlouvá, ale poukazuje na věčný záznam o našich životech a ukazuje, že každý z těch hříchů byl vyznán a odpuštěn, že Jeho krev je přikryla jediné, co zůstává, jsou naše dobré skutky. To je pro nás velmi dobrá zpráva!

…radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.Lukáš 10:20

Při naší radosti bychom však měli mít vždy na mysli, abychom nebrali tuto Boží milost lehkovážně, tím že bychom chtěli své hříchy ukrýt nebo je ignorovat. Naše hříchy musíme vyznat a zanechat jich:

Raduj se, mládenče, ve svém dětství a ať tě tvé srdce oblažuje ve dnech tvého jinošství, choď cestami svého srdce a za tím co vidí tvé oči. Ale věz, že za všechny tyto věci tě Bůh přivede k soudu.Kazatel 11:9
A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.Zjevení 21:27

Vědomé hříchy, které jsme nevyznaly a nezanechaly, nemohou být odpuštěny a vymazány ze záznamů, ale budou proti nám svědčit u soudu. Kéž upřímně zkoumáme svá srdce a smíříme se s Bohem, aby se tak náš životní příběh mohl vyprávět navěky.


Vpřed na Boží soud a Starý zákon

Zpět na Kniha života

Zpět na Co je to Boží soud


Autor:

Amazing Discoveries

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 925 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »