Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Dokonalý zákon svobody
Písmo říká, že zákon přináší spíše svobodu než pouta. Je to možné?

Když se podíváš do zrcadla, a vidíš že ze sebou musíš něco udělat než vyjdeš ven, zlobíš se na zrcadlo, že ti tuto informaci odhalilo? Máš to zrcadlo za nepřítele?

Je ironií, že mnozí mají takovýto přístup k Božímu morálnímu zákonu; k zákonu, který Jakub popisuje jako zrcadlo a jako „dokonalý zákon svobody“ (Jakub 1:23-25).

Jak jsme již viděli v jiných článcích, že musíme rozlišovat, na který zákon Bible odkazuje, když mluví o zákonu. Již víme, že obětní systém a obřadní zákon byly přibity na kříž, jelikož je Ježíš naplnil. Jakub zde mluví o zákonu s názvem Desatero přikázání. Existuje mnoho důvodů, proč tento zákon přináší svobodu.

Od čeho jsme osvobozeni?

Všichni jsme porušili Boží zákon.

Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu…Římanům 3:23
Mzdou hříchu je smrt…Římanům 3:23

Podle zákona, jsme všichni povinni zaplatit pokutu. Avšak Ježíš tuto pokutu zaplatil za nás, pokud mu to ovšem dovolíme, přijetím Jeho oběti. To je to, co má Bible na mysli v Římanům 6:14, když říká, že nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Jsme tedy osvobozeni od našeho trestu smrti, avšak je to celé mnohem hlubší. Jsme vlastně osvobozeni dodržováním zákona. Jak může zachovávání zákona přinést svobodu?

Jakub 1:23-25 popisuje Boží zákon jako zrcadlo. Když se do něj podíváme, vidíme naši vlastní nespravedlnost. Vidíme okovy hříchu, které kolem nás Satan omotal. Tyto okovy mohou znázorňovat závislosti, které se nám nikdy nepodařilo prolomit či sklony, se kterými neustále zápasíme. Je nám jasné, že musíme být očištěni a přivedeni zpět do souladu s Božím svatým standardem.

Avšak zákon nemůže pro vyřešení našeho problému udělat více, než zrcadlo, které by chtělo umýt naši špinavou tvář. Potřebujeme očišťující Ježíšovu krev, která by naše hříchy umyla. Avšak jak jednou tento lék přijmeme, stane se ještě něco dalšího. Jelikož jsme dovolili, aby nás Kristus umyl svou krví, dá nám také nové srdce.

Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Ezechiel 36:26

Kristus nás osvobozuje od naší tělesné přirozenosti, která představuje náš přirozený sklon k hříchu, a dává nám novou přirozenost a moc svého svatého Ducha. Tento Duch nám umožňuje vidět krásu Ježíšovy povahy a dává nám do srdce touhu k ní směřovat. Boží zákon odhaluje Jeho charakter a pokud se my tomuto zákonu podřídíme naší poslušností, budeme skutečně svobodní a ve své povaze podobní Bohu. Jsme osvobozeni od pout hříchu a nyní máme moc překonat své závislosti a sklony, na které jsme dříve moc neměli. Ježíš řekl, že přišel osvobodit zajaté (Lukáš 4:18).

Bible říká, že ti, kteří tuto svobodu mají, jsou vítězové. Zaslíbení, která Bůh dává vítězům jsou za hranicí naší představivosti. Jen se podívej na některé ze zaslíbení ve Zjevení 2 a 3:

Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.

Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.

Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno…

Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy…

A dám mu hvězdu jitřní.

Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je před svým Otcem a před jeho anděly.

Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. (Zjevení 2:7,11,17,26,28; 3:5,21)

Posloucháním tohoto dokonalého zákona svobody, nám dává svobodu přijmout veškeré dary, které Bůh zaslíbil těm, kteří Ho milují a Jeho přikázání zachovávají. Jako se květina otáčí za sluncem a dovoluje jeho paprskům, aby ji zkrášlovali, tak když se my otáčíme na Ježíše, dovolujeme Jeho povaze, aby zkrášlila tu naši.

Díky Bohu za Jeho nádherný zákon svobody, který nás osvobozuje z řetězů hříchu a smrti a nabízí věčná zaslíbení!


Vpřed na Boží soud a Starý zákon

Zpět na Měřítko Božího soudu


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa