Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Boží soud a Starý zákon
Starozákonní knihy jako Daniel, Malachiáš i dokonce Kazatel, hovoří o nadcházejícím soudu.

Bůh používá k vysvětlení soudu proroctví a starozákonní službu ve svatyni.

Den smíření

Boží dílo spasení, soudu a obnovy by mohlo být pro člověka příliš těžké pro pochopení. Proto nám Bůh dal názorný zmenšený model: službu ve svatyni, která byla ustanovena za Mojžíšova života.

Vše ve svatostánku, od vybavení až po obřady a službu, poukazovalo na Krista a Jeho plán záchrany lidstva. Jednotlivá vybavení ve svatostánku byla předobrazem skutečných míst v nebi. Schrána smlouvy představovala Boží trůn v nebi. Svátky a obřady byly symbolem toho, co Bůh skrze Krista na zemi udělá.

Den smíření byl konečným očištěním svatyně – den, kdy Bůh oficiálně odstranil záznam hříchu, který Ho odděloval od svého lidu. Každý kdo v tento den nevyznal své hříchy a nesmířil se s Bohem, byl od Izraelitů vyhnán. Jednalo se o nejvážnější a nejslavnostnější den z celého roku.

Stejně tak v antitypickém (naplnění) Dni smíření musí být očištěna nebeská svatyně od hříchů lidstva za celý čas již od počátku. Služba v Den smíření se odehraje ve skutečnosti v daleko větším rozsahu než dříve. Co v pozemské svatyňové službě trvalo jeden den, bude ve skutečnosti trvat mnohem déle.

Přečtěte si více o naplnění Dne smíření

Danielovo proroctví

Daniel popisuje tuto velkolepou scénu Božího soudu v nebi takto:

Přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl Věkovitý. Roucho měl jako sníh bílé a vlasy jeho hlavy čisté jak vlna, jeho trůn — plamen ohně, jeho kola — oheň hořící. Proudí a od něho vychází ohnivá řeka. Tisíců na tisíc mu slouží a myriády myriád stojí před ním. Soud zasedl a byly otevřeny knihy.Daniel 7:9-10

V této scéně zasedl soud a byly otevřeny knihy. Tyto knihy obsahují záznamy skutků všech, kteří mají být souzeny. Bible se zmiňuje hned o několika knihách, jako například Pamětní kniha (Malachi 3:16, Revelation 20:12) či Kniha života. Bible nám sděluje, že naše životy jsou v nebi zaznamenávány:

vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlýmKazatel 12:14
Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.Matouš 12:36-37
Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Kdo proti mně zhřešil, toho vymažu ze své knihy.Exodus 32:33

Tento Boží soud bychom neměli brát na lehkou váhu, přináší totiž důsledky do našich životů v dnešní době.


Následující článek, „Posuzování srdce„, hovoří o tom, že Bůh nechce, aby se změnili pouze naše skutky, ale především naše srdce.

Zpět na Měřítko Božího soudu


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa