Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Doba milosti a Boží zaslíbení
Jakmile Kristus dokončí svůj soud, padne tak poslední rozhodnutí o tom, kdo bude a kdo nebude spasený. Poté doba milosti skončí.

Co znamená konec doby milosti?

Jakmile Kristus dokončí svůj před-adventní vyšetřovací soud, padne tak poslední rozhodnutí o tom, kdo bude a kdo nebude spasený. Když tento čas nadejde, doba milosti (možnost si vybrat, zda chci sloužit Bohu, nebo Satanovi) skončí.

V této době už každý člověk udělal své konečné rozhodnutí. Jakmile skončí doba milosti, poslední události nastanou v rychlém sledu. Protože již pro člověka nebude možné vyměnit svého pána, nebude zbývat žádný důvod k tomu, aby Satanovo království mělo dále pokračovat.

Proč musí doba milosti skončit?

Čas trval tak dlouho, protože Bůh není ochotný vzdát se člověka, který by stále mohl chtít zvolit věčný život. Avšak v určitém bodě musí nastat konec. Bible je plná zaslíbení pro Boží lid, že budou brzy vysvobozeni z tohoto světa plného hříchu a utrpení. Již od počátku lidé vzhlíželi k této záchraně.

Bible nám v Židům 11 říká o dlouhém seznamu lidí, kteří prošli tímto životem a zemřeli, aniž byli svědkem úplného naplnění těchto zaslíbení:

Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Oni však toužili po lepší vlasti – po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil město. Židům 11:13,16

Abraham dočasně přebýval ve stanech v zemi zaslíbené, „vyhlížel totiž město, které má základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.“ (Židům 11:10) Bůh dostojí svým slibům, které dal všem svým dětem, které čekají v hrobech.


Jakmile se uzavře doba milosti, na Zemi dopadnou Boží soudy. To je výkonná fáze soudu. Následující články nastíní ostatní fáze milénia a soudu:

Výkonný soud
Vyvedení a Armageddon (začátek milénia)
Spoutání satana
Soud předán vykoupeným
Návrat Krista po skončení milénia
Vzkříšení těch, kteří Boha odmítli
Korunovace Krista
Zničení bezbožníků
Nové stvoření země


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa