Úvod > Bible a víra > Články > Milénium pokoje > Co je to Boží soud?
Boží soud není nějaké unáhlené rozhodnutí při konci světa či verdikt založený na tom, jak se Bůh cítí v den, kdy zemřeš. Bůh zřídil za dob Mojžíše Izraelitům službu ve svatyni, aby nám znázornil proces spasení.

Abychom mohli srovnat všechny události týkající se milénia a doby konce, potřebujeme pečlivě studovat Písma a seznámit se s detaily důležitých událostí před miléniem, během něj a po něm. Podívejme se tedy prvně na Boží soud. Boží soud, jak tomu někteří lidé věří, není unáhlené rozhodnutí při konci světa či při smrti člověka. Bůh zřídil za dob Mojžíše Izraelitům službu ve svatyni, aby nám znázornil proces spasení. Skrze rituály v této službě, zvláště v Den smíření vidíme, jak vážně Bůh vnímá proces soudu.

Je velmi důležité poznamenat, že milénium není ona odměna pro Boží lid. Ve skutečnosti se jedná o součást dlouhého soudního procesu.

Od počátku času lidé Boha obvinili z toho, že jedná nespravedlivě. Vždy když se staly zlé věci, lidé z těchto tragédií, zkoušek a bolesti obvinili Boha.

Pravděpodobně každý z nás zažil ve svém životě zkušenost, kdy Boha zpochybňoval. Milénium je Boží odpovědí na tyto otázky. Jedná se o nádhernou část plánu, díky které Bůh dokáže, že Jeho soudy, Jeho skutky a jednání bylo vždy spravedlivé. Je to čas, ve kterém budou otevřeny nebeské knihy, aby byly prozkoumány.

Během milénia prozkoumáme, na čem Bůh po celou tu dobu pracoval a proč věci dopadly tak, jak dopadly. Budeme schopni porozumět, co se doopravdy stalo. Budeme si moci přečíst tajné konverzace, soukromé myšlenky každého jednotlivce, který nebude v nebi. Konečně porozumíme to věhlasné “proč” ohledně zkoušek a bolesti v našich životech.

Takže vidíme, že tento soud zahrnuje více než jen to, že nás soudí Bůh. Ve skutečnosti je účel Božího soudu trojí:

  1. Rozhodnout, kdo musí být vyškrtnut z Knihy života, protože se rozhodl odmítnout Boží oběť za něj. (Žalm 62:12; Přísloví 24:12; Římanům 2:5-11; Zjevení 3:5, 20:15, 21:27, 22:12)
  2. Prokázat pravdu o původu hříchu a obhájit tak Boží charakter a Jeho jednání s člověkem. (1. Korintským 4:5, 6:2-3)
  3. Vyměřit odměnu a vynést rozsudek nad každým člověkem, který kdy žil. Prohlásit je za hodné věčného života, vzkřísit je při druhém Kristově příchodu a vzít je do nebe, nebo jim dovolit jejich zánik, po kterém toužili. (Zjevení 22:12) Proč Bůh nezachrání všechny?

Ne všechny z těchto účelů budou naplněny ve stejný čas. První účel je naplněn před Kristovým druhým příchodem. Ještě než přijde, musí Kristus soudit každého člověka a rozhodnout, kdo obdrží odměnu. Při Jeho druhém příchodu, přijde aby shromáždil ty, kteří se rozhodli pro Jeho oběť a žili své životy v poslušnosti Jeho zásad.

V následujících tisíci letech bude těmto lidem dána příležitost znovu projít vynesené Boží soudy a prověřit jejich spravedlnost. Mezitím, ti kteří se rozhodli odmítnout Kristovu nabídku věčného života, budou mrtví, poraženi září Jeho druhého příchodu. Během milénia na zemi nezůstane žádný člověk.

Po těchto tisíci letech, když se Bůh vrátí se svým lidem, ti kteří byli zanecháni mrtví na zemi a rozhodli se odmítnout Kristovu nabídku věčného života, budou vzkříšeni a uvidí, že se mýlili, uznají, že Boží soudy jsou spravedlivé a navždy zaniknou. Až po této události budou všechny aspekty Božího soudu dokončeny.

Milénium je tedy příležitostí pro nás se ujistit, že Bůh ve svém soudu neudělal chybu, ještě předtím než, ti kteří odmítli Jeho milost, dostanou svoji odměnu. Je to něco jako bezpečnostní opatření, které má zajistit, že jsme všichni v souladu s Božími rozhodnutími, ohledně každičkého člověka. V nebi budou mnozí, kteří budou postrádat své milované. Každý prozkoumá záznamy a ověří si, že Boží soudy jsou spravedlivé. Milénium slouží jako příležitost pro Boha, jak obhájit veškeré své jednání s člověkem od počátku času.

Následující články dále vysvětlují biblický soud a milénium:


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »