Úvod > Bible a víra > Články > Boží plán na odstranění hříchu > Dva zákony – Desatero a Obřadní zákon

Existuje rozdíl mezi Desaterem přikázání a Mojžíšovým obřadním zákonem? Co je to za zákony?
Bůh dal svému lidu, Izraelitům, dvě sady zákonů, kterými se měli řídit: Obřadní zákon a Desatero přikázání. Jaký byl účel a význam těchto příkazů?

Na hoře Sínaj Mojžíš obdržel jak Boží zákon, tak precizní sadu instrukcí pro obětní systém. Tyto měly Izraelitům utvářet základy náboženských obřadů.

Obě sady instrukcí se nazývaly “zákon”, ale odlišovaly se v tom, že Desatero přikázání definovalo co je hříchem, namísto toho obřadní zákon obsahoval řešení na problém s hříchem. Bůh napsal Desatero přikázání, obřadní zákon zapsal Mojžíš do Knihy zákona.

Desatero přikázání

Když s ním na hoře Sínaj domluvil, dal Mojžíšovi dvě desky svědectví, kamenné desky popsané Božím prstem. – Exodus 31:18
Ty desky byly Boží dílo, to písmo bylo Boží písmo, vyryté na deskách. – Exodus 32:16

Když se Mojžíš vrátil ze setkání s Bohem na Sínaji, viděl, že si Izraelité odlili zlaté tele, aby ho uctívali. Mojžíš se tak rozhněval, že kamenné desky rozbil. Bůh mu poté nakázal, aby zhotovil nové desky a umístil je do truhly smlouvy:

V té době mi Hospodin řekl: Vytesej si dvě kamenné desky, stejné jako ty první, a vystup ke mně na horu. Udělej si i dřevěnou truhlu. Napíši na ty desky slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztřískal, a vložíš je do truhly. – Deuteronomium 10:1-2

Když Mojžíš rozbil první desky, bylo to symbolem porušení Božího zákona, když Boží lid sloužil zlatému teleti. Výsledkem lidského hříchu nebyla změna zákona. Bůh napsal zákon znovu na nové desky, které Mojžíš vytesal. To symbolizovalo, že s Bohem musíme spolupracovat při zachovávání Jeho zákona. Pouze v Boží síle a díky Božímu vysvobození dokážeme zachovávat jeho zákon.

Obřadní zákon

Tento zákon plný předobrazů () a obřadů byl zapsán Mojžíšem do Knihy zákona a byl umístěn vedle truhly smlouvy.

I stalo se, když Mojžíš zcela dopsal do knihy slova tohoto zákona, že přikázal lévitům nosícím truhlu Hospodinovy smlouvy: Vezměte tuto knihu zákona a položte ji po boku truhly smlouvy Hospodina, svého Boha. Bude tam proti tobě jako svědek. – Deuteronomium 31:24-26

Tyto dvě sady zákonů, jedna morální a druhá obřadní, tak byly naprosto odlišné a sloužily každá jinému účelu.

Následující článek rozebírá dnešní stálou platnost Desatera přikázání.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Osoba, věc, či událost, která je předobrazem pozdějšího, často významnějšího, antitypu či naplnění.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »