Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Boží plán na odstranění hříchu > Dva zákony – Desatero a Obřadní zákon

Existuje rozdíl mezi Desaterem přikázání a Mojžíšovým obřadním zákonem? Co je to za zákony?
Bůh dal svému lidu, Izraelitům, dvě sady zákonů, kterými se měli řídit: Obřadní zákon a Desatero přikázání. Jaký byl účel a význam těchto příkazů?

Na hoře Sínaj Mojžíš obdržel jak Boží zákon, tak precizní sadu instrukcí pro obětní systém. Tyto měly Izraelitům utvářet základy náboženských obřadů.

Obě sady instrukcí se nazývaly „zákon“, ale odlišovaly se v tom, že Desatero přikázání definovalo co je hříchem, namísto toho obřadní zákon obsahoval řešení na problém s hříchem. Bůh napsal Desatero přikázání, obřadní zákon zapsal Mojžíš do Knihy zákona.

Desatero přikázání

Když s ním na hoře Sínaj domluvil, dal Mojžíšovi dvě desky svědectví, kamenné desky popsané Božím prstem. – Exodus 31:18
Ty desky byly Boží dílo, to písmo bylo Boží písmo, vyryté na deskách. – Exodus 32:16

Když se Mojžíš vrátil ze setkání s Bohem na Sínaji, viděl, že si Izraelité odlili zlaté tele, aby ho uctívali. Mojžíš se tak rozhněval, že kamenné desky rozbil. Bůh mu poté nakázal, aby zhotovil nové desky a umístil je do truhly smlouvy:

V té době mi Hospodin řekl: Vytesej si dvě kamenné desky, stejné jako ty první, a vystup ke mně na horu. Udělej si i dřevěnou truhlu. Napíši na ty desky slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztřískal, a vložíš je do truhly. – Deuteronomium 10:1-2

Když Mojžíš rozbil první desky, bylo to symbolem porušení Božího zákona, když Boží lid sloužil zlatému teleti. Výsledkem lidského hříchu nebyla změna zákona. Bůh napsal zákon znovu na nové desky, které Mojžíš vytesal. To symbolizovalo, že s Bohem musíme spolupracovat při zachovávání Jeho zákona. Pouze v Boží síle a díky Božímu vysvobození dokážeme zachovávat jeho zákon.

Obřadní zákon

Tento zákon plný předobrazů () a obřadů byl zapsán Mojžíšem do Knihy zákona a byl umístěn vedle truhly smlouvy.

I stalo se, když Mojžíš zcela dopsal do knihy slova tohoto zákona, že přikázal lévitům nosícím truhlu Hospodinovy smlouvy: Vezměte tuto knihu zákona a položte ji po boku truhly smlouvy Hospodina, svého Boha. Bude tam proti tobě jako svědek. – Deuteronomium 31:24-26

Tyto dvě sady zákonů, jedna morální a druhá obřadní, tak byly naprosto odlišné a sloužily každá jinému účelu.

Následující článek rozebírá dnešní stálou platnost Desatera přikázání.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Osoba, věc, či událost, která je předobrazem pozdějšího, často významnějšího, antitypu či naplnění.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa