V Den smíření byl obětován kozel pro symbolické smíření hříchů, které byly přeneseny do svatyně. Ale jaký význam měl druhý kozel, který nebyl zabit? Co představoval?

Den smíření byl vyvrcholením židovského roku. Tento každoroční slavnostní festival představoval smytí hříchů Izraele. Svatyně byla očištěna, což symbolizovalo očištění lidských srdcí před Bohem. Po očištění svatyně nezůstával žádný záznam o odpuštěných hříších, a proto stáli dřívější hříšníci před Bohem, jako by nikdy nehřešili. Toto očištění pozemské svatyně bylo předobrazem očištění nebeské svatyně, kdy všechny hříchy Božího lidu napříč historií, budou odstraněny.

Leviticus 16:16 nám říká o tomto očišťování pozemské svatyně:

Takto zprostí svatyni od nečistot synů Izraele a jejich přestoupení, od jakýchkoliv jejich hříchů. Totéž učiní pro stan setkávání, který zůstává s nimi uprostřed jejich nečistot. –

Jednou ročně měl velekněz vejít do Svatyně svatých, ale až poté co provedl smíření svých vlastních hříchů a hříchů kněžstva. V tento den byli před velekněze přivedeni dva kozlové o které se losovalo. Jeden z nich byl obětován (kozel pro Hospodina) a na toho druhého (kozel pro Azazela) byly vloženy všechny hříchy, a byl vypuštěň na poušť.

Obětovaný kozel

První kozel byl obětovaný na oltáři. Kněz měl poté vstoupit do svatyně svatých, kde pálil kadidlo a kropil krev tohoto kozla kolem truhly smluvy a na slitovnici. Na cestě ven ze svatyně kněz potřel krví zlatý oltář a oltář pro zápalnou oběť a tím očistil od hříchů celou svatyni.

Velekněz toto dělal, protože došlo k přestoupení Božího zákona. Pokropení slitovice krví symbolicky smazalo záznam hříchů milostí. Kristově konečné službě v nebeské svatyni je možné porozumnět pouze ve světle velkého Dne smíření ve svatyni pozemské. Je to zpráva plná hluboké naděje, která nám říká, že bude zcela vymazán záznam všech našich hříchů.

A téměř všechno se podle Zákona očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. Bylo tedy nutné, aby obrazy těch věcí, které jsou v nebesích, byly takto očišťovány, avšak samy nebeské věci jsou očišťovány oběťmi lepšími, než jsou tyto. Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří. –

Pozemské záznamy byly symbolicky “vymazány” krví Hospodinova kozla, ale nebeské záznamy budou vymazány na základě oběti Ježíše Krista.

Kozel pro Azazela

Druhý kozel, který představoval Satana, nebyl zabit. Velekněz na něj vložil ruce, což symbolizovalo, že záznam hříchů je přenesen na Satana, který je původce hříchu. Povšimněte si, že tento kozel nebyl zabit. Satan tedy není nositelem hříchů ve smyslu vykoupení ze hříchu, protože bez prolití krve není odpuštění hříchů (Židům 9:22). Poté co na něj velekněz vložil ruce, byl odveden do pouště a propuštěn na svobodu. Stejně tak bude na Satana vložena vina za hříchy, které spáchal a za vyznané a odpuštěné hříchy Božího lidu, ke kterým je sváděl, ale nezaplatí za náš hřích svou smrtí. Jen Ježíš nese naše hříchy, které smířil prolitím své krve, Kristus však za naše hříchy není zodpovědný.

Na hlavu Azazela bude vložen pouze záznam vyznaných hříchů, proto je důležité, aby nás naše hříchy do svatyně předcházely. Nevyznané hříchy nejsou usmířeny a hříšníci, kteří vědomě odmítají dar spásy, musí nést vinu za svůj vlastní hřích.

Přečti si o více o tom jak tento předobrazný Den smíření dojde naplnění.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

16 Takto zprostí svatyni od nečistot synů Izraele a jejich přestoupení, od jakýchkoliv jejich hříchů. Totéž učiní pro stan setkávání, který zůstává s nimi uprostřed jejich nečistot.
A téměř všechno se podle Zákona očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění.
Kristus jedinou obětí zrušil hříchy mnohých
23 Bylo tedy nutné, aby obrazy těch věcí, které jsou v nebesích, byly takto očišťovány, avšak samy nebeské věci jsou očišťovány oběťmi lepšími, než jsou tyto. 24 Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »