Amazing Discoveries | Úžasné objevy

Obřady prováděné ve starověké svatyni, i samotná struktura svatyně, jsou symbolikou Ježíšova života a jeho služby. Mojžíš musel svatyni postavit přesně podle vzoru, který mu byl ukázán na hoře Sínaj.

A ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich. – Exodus 25:8
Ti slouží náznaku a předobrazu nebeských věcí, jak bylo zjeveno Mojžíšovi, když měl stavět stánek; neboť říká: „Hleď, ať uděláš všechno podle vzoru, který ti byl ukázán na této hoře.“ – Židům 8:5

Vybavení ve svatyni

Obřadní zákon byl předobrazem Kristovy služby. Toto můžeme vidět díky studiu starověké svatyně.

Pozemská starozákonní svatyně a celá služba, která s ní souvisela, odráží Kristovu službu pro nás. Je také miniaturním znázorněním o mnoho větší služby Krista v nebeské svatyni. Pozemská svatyně byla pouze jejím „podobenstvím na ten přítomný čas“ (Židům 9:9 BKR), pouze její kopií.

Ti slouží náznaku a předobrazu nebeských věcí, jak bylo zjeveno Mojžíšovi, když měl stavět stánek; – Židům 8:5

Po svém vzkříšení a nanebevzetí Kristus vstoupil do nebeské svatyně, která nebyla zbudována lidskýma rukama.

Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří. – Židům 9:24

Cena za hřích byla zaplacena na kříži. Spravedlnosti bylo učiněno zadost, Kristova služba zde však neskončila. Hřích stále existuje a hříšníci mají stále přístup k Bohu skrze Krista. Ježíš má stále mnoho úloh, které musí naplnit než bude moci být náš problém hříchu na tomto světě plně vyřešen. Sloužíme vzkříšenému Spasiteli, který je naším Veleknězem, naším Obhájcem a naším Králem, který se za nás přimlouvá v nebeské svatyni. Přečti si o těchto Božích úlohách v našem dalším článku.

Učení, že Kristova služba skončila na kříži nejde dohromady s modelem svatyně, který nám dal Bůh. Ježíšova smrt a vzkříšení pouze Jeho službu započalo. Byl Beránkem na oltáři pro zápalnou oběť na nádvoří svatostánku, ale musíme nahlédnout i do všech ostatních oblastí svatyně, abychom plně pochopili Jeho službu.

To podstatné na tom, co je řečeno, je toto: Máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Majestátu v nebesích, je služebníkem svatyně a toho pravého stánku, který postavil Pán, a ne člověk. – Židům 8:1-2

Přečti si více o symbolickém vybavení svatyně: Již brzy!


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa