Amazing Discoveries | Úžasné objevy

V dávných časech byly svatyně a chrám Izraelského lidu symbolem úžasného Božího plánu na odstranění hříchu. Když Ježíš přišel na Zem, naplnil sliby, které Bůh dal skrze tento symbolismus.

Typografie v chrámě

Chrám, a předtím svatyně, sloužily jako největší lekce plánu spasení, která kdy byla Božímu lidu udělena. Jeho symboly a obřady nás vedou k hlubšímu porozumění tajemství spasení. V předobrazech () a stínech se učíme o Kristově pozemské misi Božího Beránka a Jeho roli Velekněze, Obhájce, Soudce a Krále.

Ve svatyni spatřujeme posvěcení, oslavení a ospravedlnění z víry. Ve svatyni se učíme více poznávat Ježíše, Jeho charakter, Jeho nebeský systém vlády, Jeho naděje a cíle pro Boží lid.
Jaká škoda, že někteří zahazují Starý zákon jako pro dnešní dobu bezcenný a učí, že patřil do starodávného období bez relevance pro lidi, kteří žijí v době po ukřižování. Nový zákon říká toto:

Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději. – Římanům 15:4
Tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků. – 1.Korintským 10:11

Ježíš naplňuje Starý zákon

Starý zákon nesmíme opomínat. Je plný požehnání a varování pro nás a pro naši dobu. Ježíš sám říká, že Starý zákon je o Něm: “Zkoumáte Písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, a právě ona svědčí o mně.” ().

Ježíš nepřišel, aby se mohli zahodit Písma Starého zákona. Přišel, aby naplnil, co je v nich předpovězeno a zaslíbeno. Prvních 5 knih Bible, Tóra, byly napsány Mojžíšem a svědčily o plánu spasení. Knihy proroků byly napsány na připomínku těchto pravd Božímu lidu a k plnějšímu odhalení jejich poviností vůči Bohu. Žalmy tvoří sami o sobě miniautní Bibli – psaná historie Božího lidu. Jsou prorocké a obsahují písně oslavující Boha.

Nový zákon je pravým naplněním Starého zákona. Ježíš řekl:

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. – Matouš 5:17-18

Čtěte následující článek a dozvíte se více o starozákonních morálních a obřadních zákonech, které ukazují na Ježíše Mesiáše.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Osoba, věc, či událost, která je předobrazem pozdějšího, často významnějšího, antitypu či naplnění.
39 Zkoumáte Písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, a právě ona svědčí o mně.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa