Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Boží plán na odstranění hříchu > Nebylo snad Desatero přibito na kříž?

Kristus naplnil závazky obřadního zákona tím, že se stal Beránkem zabitým za hříchy světa. Naplnil povinnosti Desatera přikázání tím, že tato přikázání dokonale zachoval. Pokud tedy Kristus naplnil proroctví a zákon ze Starého zákona, potřebujeme stále tato přikázání zachovávat?

Morální vs obřadní zákon

Dva soubory zákona, morální (Desatero) a obřadní, byly rozdílné a sloužily každý jinému účelu.
Morální zákonObřadní zákon
Nazván Královským zákonem svobody
Jk 2:8,12
Nazván zákonem ustanovení a předpisů
Ef 2:15, Žd 9:10
Vyhlášen samotným Bohem
Ex 4:12; 5:22
Předán Mojžíšovi, který jej sdělil lidu
Lv 1:1-3; Ex 24:3
Napsaný Božím prstem do kamene
Ex 31:18, 32:16
Zapsán Mojžíšem do "Knihy zákona"
Dt 31:9,24
Umístěn do schrány smlouvy
1Kr 8:9; Dt 10:1-5; Žd 9:4; Ex 40:20
Umístěn vedle schrány smlouvy
Dt 31:24-26
Existoval před hříchem
1J 3:4-8; Ř 4:15; 5:13
Zjeven poté, co člověk zhřešil
Žd 5:1, 8:4
Jeho cílem bylo zjevit hřích, dává vědomí hříchu
Ř 3:20; 7:7
Cílem bylo zjevit vykoupení z hříchu, byl dán kvůli hříchu
Ga 3:19; Lv 6:1.6.7; J 1:29
Věčný, potvrzen evangeliem
Ž 111:7-8, Mt 5:18, Ř 3:31
Zrušen na kříži, byl dočasný
Ko 2:14-17
Není obtížný
1J 5:3
Svědčí proti nám
Ko 2:14-17
Soudí každého člověka
Jk 2:10-12
Nesoudí nikoho
Ko 2:14-17
Duchovní
Ř 7:14
Tělesný
Žd 9:10
Dokonalý, bez chyb, svatý, spravedlivý a dobrý
Dt 5:22; Ž 19:7; Ř 7:12
Měnící se, "nic nepřivedl k dokonalosti"
Žd 7:12.18.19

V předcházejícím článku jsme četli, že obřadní zákon zapsal Mojžíš do Knihy zákona, která měla být uložena vedle truhly smlouvy, a měla svědčit proti lidu (Deuteronomium 31:24-26).

I stalo se, když Mojžíš zcela dopsal do knihy slova tohoto zákona, že přikázal lévitům nosícím truhlu Hospodinovy smlouvy: Vezměte tuto knihu zákona a položte ji po boku truhly smlouvy Hospodina, svého Boha. Bude tam proti tobě jako svědek. – Deuteronomium 31:24-26

Nový zákon odkazuje na tento rukou psaný záznam, který svědčil proti nám, jako na přibitý na kříž:

vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž. – Koloským 2:14

Kristus naplnil závazky obřadního zákona tím, že se stal Beránkem zabitým za hříchy světa. Naplnil povinnosti Desatera přikázání tím, že tato přikázání dokonale zachoval.

Po ukřižování přestal zákon obřadů platit, protože byl předobrazem vykoupení v Kristu. Desatero se však nezměnilo, ani nebylo Kristovou smrtí zrušeno, protože obsahuje principiální směrnice. Stejný přístup k Desateru nacházíme také v Novém zákoně (viz obrázek níže).

desatero-a-nový-zákona

Následující článek ukazuje jak obřadní zákon symbolizoval Ježíšovu službu.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa