Úvod > Bible a víra > Články > Boží plán na odstranění hříchu > Nebylo snad Desatero přibito na kříž?

Kristus naplnil závazky obřadního zákona tím, že se stal Beránkem zabitým za hříchy světa. Naplnil povinnosti Desatera přikázání tím, že tato přikázání dokonale zachoval. Pokud tedy Kristus naplnil proroctví a zákon ze Starého zákona, potřebujeme stále tato přikázání zachovávat?

Morální vs obřadní zákon

Dva soubory zákona, morální (Desatero) a obřadní, byly rozdílné a sloužily každý jinému účelu.
Morální zákonObřadní zákon
Nazván Královským zákonem svobody
Jk 2:8,12
Nazván zákonem ustanovení a předpisů
Ef 2:15, Žd 9:10
Vyhlášen samotným Bohem
Ex 4:12; 5:22
Předán Mojžíšovi, který jej sdělil lidu
Lv 1:1-3; Ex 24:3
Napsaný Božím prstem do kamene
Ex 31:18, 32:16
Zapsán Mojžíšem do "Knihy zákona"
Dt 31:9,24
Umístěn do schrány smlouvy
1Kr 8:9; Dt 10:1-5; Žd 9:4; Ex 40:20
Umístěn vedle schrány smlouvy
Dt 31:24-26
Existoval před hříchem
1J 3:4-8; Ř 4:15; 5:13
Zjeven poté, co člověk zhřešil
Žd 5:1, 8:4
Jeho cílem bylo zjevit hřích, dává vědomí hříchu
Ř 3:20; 7:7
Cílem bylo zjevit vykoupení z hříchu, byl dán kvůli hříchu
Ga 3:19; Lv 6:1.6.7; J 1:29
Věčný, potvrzen evangeliem
Ž 111:7-8, Mt 5:18, Ř 3:31
Zrušen na kříži, byl dočasný
Ko 2:14-17
Není obtížný
1J 5:3
Svědčí proti nám
Ko 2:14-17
Soudí každého člověka
Jk 2:10-12
Nesoudí nikoho
Ko 2:14-17
Duchovní
Ř 7:14
Tělesný
Žd 9:10
Dokonalý, bez chyb, svatý, spravedlivý a dobrý
Dt 5:22; Ž 19:7; Ř 7:12
Měnící se, "nic nepřivedl k dokonalosti"
Žd 7:12.18.19

V předcházejícím článku jsme četli, že obřadní zákon zapsal Mojžíš do Knihy zákona, která měla být uložena vedle truhly smlouvy, a měla svědčit proti lidu (Deuteronomium 31:24-26).

I stalo se, když Mojžíš zcela dopsal do knihy slova tohoto zákona, že přikázal lévitům nosícím truhlu Hospodinovy smlouvy: Vezměte tuto knihu zákona a položte ji po boku truhly smlouvy Hospodina, svého Boha. Bude tam proti tobě jako svědek. – Deuteronomium 31:24-26

Nový zákon odkazuje na tento rukou psaný záznam, který svědčil proti nám, jako na přibitý na kříž:

vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž. – Koloským 2:14

Kristus naplnil závazky obřadního zákona tím, že se stal Beránkem zabitým za hříchy světa. Naplnil povinnosti Desatera přikázání tím, že tato přikázání dokonale zachoval.

Po ukřižování přestal zákon obřadů platit, protože byl předobrazem vykoupení v Kristu. Desatero se však nezměnilo, ani nebylo Kristovou smrtí zrušeno, protože obsahuje principiální směrnice. Stejný přístup k Desateru nacházíme také v Novém zákoně (viz obrázek níže).

desatero-a-nový-zákona

Následující článek ukazuje jak obřadní zákon symbolizoval Ježíšovu službu.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »