Úvod > Bible a víra > Články > Boží plán na odstranění hříchu > Každoroční svátky ukazovaly na Ježíše

Židovský zákon obsahoval řadu svátků, kterých se měl každý rok Boží lid účastnit. Tyto svátky představovali důležité události v plánu spasení a Kristově službě.

Svátky

Židovský zákon obsahoval řadu svátků, kterých se měl každý rok Boží lid účastnit. Tyto svátky představovali důležité události v plánu spasení a Kristově službě.

První tři svátky v židovském roce sloužili jako předobraz událostí
spojených s prvním Kristovým příchodem. Hod beránka (14. Nísan), představoval ukřižování. Svátek nekvašených chlebů (15. Nísan) představoval Kristovo tělo a byl symbolem Krista v hrobě. Svátek prvotin (16. Nísan) byl předobrazem vzkříšení. Tyto svátky se slavili po třech po sobě následujících dnech jako symbol Kristovy smrti a vzkříšení.

Slavnost týdnů (6. Síván) chápeme jako předobraz letnic (Pentecost – Penta znamená 50, tedy “padesátý den”), které se odehráli po Kristově nanebevstoupení. Slavnost týdnů připomínala den, kdy dal Bůh Svému lidu Desatero přikázání, což bylo 50 dní po Hodu beránka. 50 dní po Kristově smrti – pravém hodu Beránka – obdrželi o letnicích Jeho učedníci Ducha svatého. Byli zmocněni k tomu, aby šli a kázali světu Ježíše Krista.

Poslední tři svátky v židovském kalendáři ukazovaly na druhý Kristův příchod. Jednalo se o Slavnost troubení (1. Tišrí) poukazující na blížící se advent a oznámení soudu. Trubky byly používány jako symbol soudu (Zj 14:6-7; Jl 2:1). Den smíření (10. Tišrí) symbolizuje soud před druhým příchodem. Slavnost stánků (15. Tišrí) je symbolem cesty domů po druhém příchodu.

Když Ježíš zemřel, chrámová opona, která zakrývala Svatyni svatých, byla roztržena napůl odshora dolů (). Touto cestou Bůh demonstroval, že židovský obětní systém se svými rituály a obřady skončil. Smíření hříchů bylo vždy možné pouze skrze Krista a tyto symbolické praktiky skrze Krista došly svého naplnění.

Někteří lidé si myslí, že když Kristus naplnil obětní systém z obřadního zákona, můžeme nyní ignorovat všechny zákony ze Starého zákona, včetně Desatera přikázání a zdravotních zákonů. Přečtěte si o platnosti “morálního zákona” v dnešní době.

Evangelium v předobrazech a jeho pochopení

Starozákonní služba ve svatyni je předobrazem evangelia. Když studujeme symboliku svatyně, vede nás to k lepšímu pochopení Kristovy služby. Bible však k tomuto tématu upozorňuje na nebezpečí:

Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist. –
Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet! –

Jsou to silná slova, a je proto životně důležité, abychom rozumněli Kristově službě. Každý, kdo Jeho službu zlehčuje, prohlašuje za zbytečnou, mění ji nebo dokonce nahrazuje jinými prostředky spásy, popírá, že je Ježíš naplněním všech předobrazů. Je to stejné jako tvrdit, že Ježíš nepřišel v těle. Bible nás varuje, že příjde antikrist a nahradí Ježíšovu službu jiným systémem. Musíme proto znát biblické principy, abychom nebyli svedeni.

Následujme Petrova slova a utvrzujme v nás prorocké slovo, zatímco usilujeme o čistotu a spravedlnost:

A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích. –

Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

50 Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. 51 A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly
7 Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist.
8 Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! 9 Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet!
19 A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »