Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát závažné, katolické přesunutí dne odpočinku ze sedmého dne na první den týdne, je ve skutečnosti silný úder proti Boží autoritě.

Papežská autorita a změna soboty na neděli

NázevPůvod
Sunday (Neděle)Den slunce
Monday (Pondělí)Den měsíce
Tuesday (Úterý)Den severského boha Tyra
Wednesday (Středa)Den anglosaského boha Wodena
Thursday (Čtvrtek)Den germánského boha Thora
Friday (Pátek)Den Frigg - ženy Wodena
Saturday (Sobota)Den Saturna

V Desateru právě čtvrté přikázání zdůrazňuje autoritu Boha Zákonodárce (viz. článek Královská pečeť). Změnou dne odpočinku nastává i změna autority. Zvolíme-li si jiný den odpočinku, uznáváme tak autoritu jiné bytosti. Bůh pak již není tou nejvyšší autoritou pro naši víru, ale jakýsi náhradník — podvodník se snaží získat tuto pozici pro sebe. Ve skutečnosti se pravého Boha pokouší nahradit falešný bůh.

Autor John Ley nám říká, že: “Od časů apoštolů až po laodicejský koncil, který byl zhruba v roce 364, neustále pokračovalo svaté zachovávání Židovského dne odpočinku, jak může být dokázáno mnoha autory.i Od katolického koncilu, který změnil sobotní den odpočinku na neděli, všichni první křesťané zachovávali sedmý den.

Přečtěte si katolická vyjádření ohledně změny soboty na neděli.

Za papežskou autoritou, která změnila den odpočinku, je skryta ještě vyšší autorita, která chce ukrást Kristův nárok na naše životy: vládce mocnosti vzduchu (Ef 2,2) který byl uctíván v pohanské době pod symbolem slunce. Byl to skrytý bůh, bůh za oponou. Neděle (Sunday) byl den věnovaný uctívání slunce. Pavel tomu říkal „uctívání démonů“. Navzdory tomu křesťanství stále přijímá neděli jako svatý den:

 

Neděle (Sunday)… jí říkáme, protože tento den býval kdysi zasvěcený slunci neboli jeho uctívání.iiSunday (neděle), Websterův slovník
Nazýváme ji nedělí (Sunday), protože byla věnována uctívání slunce.iiiMcClintock and Strong, Sunday - Biblical and Theological Encyclopedia
Neděle (Dies Solis římského kalendáře, „den slunce“, zasvěcený slunci), první den týdne.ivJohann Jacob Herzog and Phillip Schaff, Sunday - The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge

Změna soboty na neděli v novozákonní době

Díky vlivu mithraismu (perské uctívání slunce) v římské říši a svátku neděle se čistá církev Kristova dostala postupně na cestu . Dokonce už za dnů apoštolů se začalo projevovat velké odpadlictví. Pavel napsal: “Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí” (2. Tesalonickým 2:7).

Pavel také prohlásil:

Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou.Skutky 20:29-30

Teologický slovník s Pavlem souhlasí:

Musíme si přiznat, že v Novém zákoně není žádný zákon týkající se prvního dne.vCharles Buck, Sabbath - A Theological Dictionary (Philadelphia, 1815): 403

Chcete se dozvědět více o pravé sobotě, její historii a proč je důležité světit zrovna sedmý den? Přečtěte si následující články:

Konstantin a změna soboty
Vzkříšení v neděli
Prohlášení denominací
Vychloubání římské církve o neděli


i. John Ley, Sunday a Sabbath (London: 1640): 163, as quoted on SundayLaw.net

ii. “Sunday,” Webster’s Dictionary.

iii. McClintock and Strong, “Sunday,” Biblical and Theological Encyclopedia, as quoted in Ray Cottrell, The True Sabbath (1942).

iv. Johann Jacob Herzog and Phillip Schaff, “Sunday,” The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge

v. Charles Buck, “Sabbath,” A Theological Dictionary (Philadelphia, 1815): 403.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.
Pohan
Osoba či skupina, která se neztotožňuje z určitým náboženstvím, nejčastěji s Židovstvím, Křesťanstvím, či s Islámem. Ve Starém zákoně se “pohanem” myslí každý, kdo nenásleduje a neuctívá Boha Izraele.
Odvrácení se a oponování svému dřívějšímu náboženství.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »