Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > A co lunární soboty?
Jsou lunární soboty skutečností nebo výmyslem?

Mnoho lidí neví o lunárních sobotách téměř nic, i když v dnešní době se o nich mluví docela často. Používá se každý myslitelný argument, aby nás přesvědčil o jejich platnosti.

half-moon-986269_1280

Tento koncept pochoduje po mnohých sborech, které zachovávají sobotu, a způsobuje zde zmatek a pochyby, které nabývají na síle. Jaká je pravda o lunárních sobotách?

Je mojí touhou přinést do tohoto tématu jednoduchou, čistou a logickou pravdu. Doufám, že vás tak posilním ve víře v biblický základ pro zachovávání pravého sedmého dne, biblického dne odpočinku, který Bůh lidstvu dal při stvoření světa.

Lunární soboty jsou v naprostém rozporu se sedmidenním cyklem, který nám Bůh při stvoření dal. Koncept lunárních sobot používá měsíc ke stanovení, kdy týden začíná a končí. V tomto případě může sobota začínat kterýkoliv den týdne. Měsíc vykoná kompletní oběh kolem Země jednou za 29,5 dní (přesně 29,530588). Jelikož nemůžeme den rozdělit na polovinu, znamená to, že některé měsíce budou mít 29 dní a jiné 30 dní. Představte si ten zmatek. Z tohoto důvodu nemůže být sedmidenní cyklus vázán na měsíc. Aby mohl být sedmidenní cyklus vázán na měsíc, musel by oběh měsíce kolem země trvat 28 dní. Tento fakt je v konceptu lunárních sobot řešen tím, že cyklus pro každý nový lunární měsíc začne prvním půlměsícem.

Naproti tomu, Bůh to pro nás vymyslel jednoduše:

Šest dní práce

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Exodus 20:9-11

Bůh stvořil týden, který se skládá z šesti pracovních dní, po kterých následuje sobota, poté opět 6 pracovních dní, další sobota, a tak dále. Za 28 dní máme tedy 4 soboty. Pokud bychom následovali cyklus oběhu měsíce, museli bychom v některých měsících pracovat sedm či 8 dní, než by následovala sobota. To je však v naprostém protikladu s Božím přikázáním, tedy že “šest dní budeš pracovat”.

Sedmý den

Ode dne, kdy jste přinesli snop jako mávanou oběť, od druhého dne po sobotě si odpočítáte sedm týdnů. Musí být úplné. Spočítáte padesát dní až do druhého dne po sedmé sobotě a přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť.Leviticus 23:15-16

Kniha Leviticus nám dělá jasno v tom, že Bůh ustanovil sedmidenní týden se sobotou na konci. Sedm krát sedm je 49. To znamená, že den po sedmé sobotě je padesátý den. Pokud by po nás Bůh chtěl abychom zachovávali lunární soboty, nedávala by tato pasáž z Písma smysl.

Ve skutečnosti je Bible celkem jasná v tom, že sobota je v pořadí sedmý den týdne. Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmého dne odpočinul. Požehnal sedmý den posvětil ho, a řekl nám abychom ho také my světili. Tento týdenní cyklus se nikdy nezměnil a nikdy se nezmění. Ustanovil jej Bůh. Jakmile jednou něco ustanoví Bůh, je tomu tak navždy.

Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil.Genesis 2:1-3
Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil.Exodus 20:8
A novoluní co novoluní, sobotu co sobotu bude přicházet veškeré tělo, aby se sklánělo přede mnou, praví Hospodin.Izaiáš 66:23

Bible_Genesis

Tento současný rozruch ohledně lunárních sobot má ve skutečnosti kořeny na počátku 20. století, kdy několik kritických učenců odmítlo biblický počátek soboty a místo navrhli, že její počátek se vztahuje k několika “zlým dnům” z babylonského kalendáře. To zmátlo mnohé upřímné věřící.

Počátek biblické soboty je rozhodně spojen se stvořitelským týdnem a je tak ustanovena samotným Bohem 3 dny poté co stvořil měsíc – ne sedm dní poté co stvořil měsíc nebo sedm dní po prvním dni v měsíci.

Sobota nemá nic společného s měsícem ani se sluncem. Je Božím památníkem stvoření. Je spojena s během času již od počátku. Pracuj šest dní a odpočívej v sobotu. Tento týdenní cyklus nebyl nikdy porušen. Nechť vás nikdo nesvede.

Svátky a slavnosti

Někteří by mohli namítnout, že sobota je součástí izraelských svátků, ale tak to není. Sobota byla člověku dána dlouho předtím než byly dány Izraelcům svátky. Ve skutečnosti Bible jasně říká, abychom si nepletli sobotu se svátky:

Toto jsou Hospodinovy svátky, které budete svolávat jako svatá shromáždění, abyste přinášeli Hospodinu ohnivé oběti — oběť zápalnou, oběť přídavnou, obětní hod a úlitby podle každodenního určení, kromě Hospodinových sobot, kromě vašich darů, kromě všech vašich slíbených obětí a kromě všech vašich dobrovolných obětí, které dáváte Hospodinu. (zvýraznění přidáno)Leviticus 23:37-38

Mimo to v “Hospodinových sobotách” neměla být vykonávána žádná práce. Avšak o “svátečních sobotách” neměla být vykonávána pouze všední práce:

Šest dní se bude vykonávat práce a sedmého dne je nejsvětější sobota, svaté shromáždění. Nebudete dělat žádnou práci, je to Hospodinova sobota ve všech vašich sídlech. (zvýraznění přidáno)Leviticus 23:3
Právě v ten den svoláte a budete mít svaté shromáždění. Nebudete dělat žádnou všední práci. To je věčné ustanovení ve všech vašich sídlech pro vaše generace… Nebudete dělat žádnou všední práci a přinesete Hospodinu ohnivé oběti. (zvýraznění přidáno)Leviticus 23:21,25
Prvního dne bude svaté shromáždění. Nebudete dělat žádnou všední práci. Po sedm dní budete přinášet Hospodinu ohnivé oběti. Osmého dne budete mít svaté shromáždění a přinesete Hospodinu ohnivé oběti. Bude shromáždění, nebudete dělat žádnou všední práci. Leviticus 23:35-36

Rád bych, aby jedna věc byla jasná: Nesoudím ty, kteří vidí sobotu jinak. Jsem si jistý, že jejich pohnutky jsou dobré. Buďte si však jisti, že existuje pouze jediná pravá sobota, která ukončuje každých šest dní práce.

Tento týdenní cyklus, zřízený po šesti dnech od počátku samotným Bohem Stvořitelem, se od svého vzniku nikdy nezměnil.


Autor:

Victor Gill


Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »