Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Prohlášení denominací
Členové mnohých protestantských denominací uznávají, že zachovávání neděle jako dne odpočinku je nebiblické.

Protestantský pohled

Nápad formálního nahrazení (sedmého dne prvním)… a přesun na něj, byť v duchovní podobě, spolu se sobotními povinnostmi zavedenými… čtvrtým přikázáním, nemá žádnou oporu ani v Písmu svatém, ani v křesťanské antice.Smith and Cheatham, A Dictionary of Christian Antiquities, Sabbath.

Augustus Neander, uznávaný církevní historik:

Svátek neděle (dne slunce), stejně jako všechny ostatní svátky, byl vždy jen lidským rozhodnutím a byl vzdálen úmyslům apoštolů zavést Boží přikázání v tomto ohledu. Stejně daleko je od těchto úmyslů i od rané apoštolské církve zákon týkající se přesunu soboty na neděli.The History of the Christian Religion and Church, Rose’s translation, str. 186.
Nikde nebyla žádná změna dne odpočinku ze soboty na neděli. Na žádném místě v Bibli není ani náznak takové změny.First-Day Observance, str. 17, 19.

Kongregacionalistický pohled

Je zcela jasné, že ať strávíme neděli, jak chceme, přísně nebo oddaně, nedržíme den odpočinku… den odpočinku byl ustanoven na výslovný rozkaz Boha. Neobhájíme žádný příkaz dodržovat neděli… V Novém zákonu není jediná věta, z níž by vyplývalo, že se vystavujeme nějakému trestu, pokud porušíme domnělou posvátnost neděle.Dr. R. W. Dale, The Ten Commandments, str. 100, 101.
Současný názor, že Kristus a jeho apoštolové nařídili nahrazení sedmého dne prvním, nemá žádnou oporu v Novém zákonu.Dr. Lyman Abbott (Congregationalist) in Christian Union, 19. ledna 1882.

Baptistický pohled

Dr. Edward T. Hiscox, autor knihy Baptist Manual:

Existovalo a existuje přikázání držet svatý den odpočinku, ale tímto dnem odpočinku nikdy nebyla neděle… Bylo řečeno s určitým náznakem triumfu, že den odpočinku byl přesunut ze sedmého dne na první den týdne… Kde lze nalézt zápis takové změny? V Novém zákoně ne, v žádném případě. V Písmu není žádný důkaz o změně dne odpočinku ze sedmého dne na první den.

V dokumentu čteném před New York Minister’s Conference dne 13. listopadu 1893 Dr. Hiscox pokračoval:

Vím samozřejmě docela dobře, že neděle se v době rané křesťanské historie zavedla jako náboženský den, jak jsme se dozvěděli od církevních Otců a z jiných zdrojů. Ale žel byla poznamenána pohanstvím a pokřtěna ve jménu slunečního boha, když ji přijal a schválil papežský odpadlický systém a zanechal ji jako svaté dědictví protestantům.

Luteránský pohled

Dodržování Božího dne (neděle) není zakotveno v žádném Božím zákonu, ale jen v nařízení církve.The „Augsbug Confession“ quoted in Catholic Sabbath Manual, část 2, sekce 10

Metodistický pohled

Je pravda, že neexistuje přikázání ke křtění nemluvňat… ani neexistuje přikázání pro zachovávání svatého dne první den v týdnu.M. E. Theological Compendium, str. 103.
Vezměte si například neděli… nenajdete pasáž, která by křesťanům říkala, že mají slavit tento den nebo že mají na tento den přesunout židovskou sobotu.Harris Franklin Rall, Christian Advocate, 2. července 1942.

Episkopální pohled

Je v Novém zákoně nějaký příkaz, který mění den odpočinku ze soboty na neděli? Žádný.Manual of Christian Doctrine, str. 127.

Biskup Seymour píše:

Provedli jsme tu změnu ze sedmého dne na první den, ze soboty na neděli, z moci svaté katolické a apoštolské církve Kristovy.Why We Keep Sunday?, str. 28.

Presbyteriánský pohled

Změna slaveného dne z posledního dne týdne na první den. Neexistuje žádný záznam, žádný přímý příkaz, který by potvrdil tuto změnu.N. L. Rice, D. D., The Christian Sabbath, str. 60.
Druhý křesťanský den odpočinku (neděle) není v Písmu a nebyl prvotní církví nazýván dnem odpočinku.
Dwight’s Theology, svazek 4, str. 401.

Pohled církve Kristovy

Nevěřím, že by den Páně přišel namísto židovského sabatu nebo že by se den odpočinku přesunul ze sedmého dne v týdnu na první den.Alexander Campbell, Washington Reporter, 8. října 1821.

David Lipscomb, vydavatel Gospel Advocate, říká:

Nabízí se otázka: Co slavíte? Den odpočinku? Pokud ano, naši přátelé Sedmého dne mají pravdu. Bůh nikdy nestanovil jiný den odpočinku než sedmý. Nikdy nezměnil den odpočinku ze sedmého dne na první.Lipscomb and Sewell, Questions Answered, str. 558, 559.

Anglikánský pohled

Mnoho lidí si myslí, že den odpočinku je neděle, ale ani v Novém zákonu, ani v rané církvi není nic, co by nasvědčovalo, že máme jakékoli právo přesunout svěcení sedmého dne v týdnu na první. Den odpočinku byl a je sobota, ne neděle, a pokud by to pro nás bylo závazné, měli bychom ho slavit v tento den, a ne v jiný.Rev. Lionel Beere, Anglican All-Saints Church, Ponsonby, New Zealand, v Church and People, 1. září 1947.

Vzhledem ke všem protestantským pohledům není překvapující, že Římskokatolická církev prohlásila:

Křesťanský den odpočinku je proto dodnes uznávaným výtvorem katolické církve, snoubenky Ducha svatého, a to bez jediného slova námitek ze světa protestantů.The Catholic Mirror, 23. září 1893.

Pokračujte článkem: Vychloubání římské církve o neděli

Zpět ke článku: Konstantin a změna soboty


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »