Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Koloským 2 a sobota
2. kapitola knihy Koloským obsahuje některé matoucí texty ohledně židovských svátků. Přečtěte si co měl vlastně Pavel na mysli, když zde psal o “novoluních” a “sobotách”.

Dodržování sedmého dne v týdnu — soboty – mnoho novodobých teologů kritizuje. Opírají se přitom o Pavlův list Koloským. V Pavel varuje následovníky Krista před náboženským zákonictvím. Odkazuje se na “rukou psaný záznam”, který byl přibit na kříž a poté věřící napomíná:

Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.Koloským 2:16-17

“Rukou psaný záznam” (který svými ustanoveními svědčil proti nám) je odkazem na obřadní příkazy (ceremoniální zákon), které byly předobrazem Krista. To však nezahrnuje Desatero přikázání. Přečtěte si o rozdílech mezi těmito zákony.

Soboty, na které se odkazuje verš 16, jsou zmíněny společně s jídlem, pitím a svátky, o nichž se v Desateru nemluví. Pavel tím tvrdí, že obřadní zákon spolu se všemi zvláštními dny odpočinku docházejí naplnění v Kristu. Také píše v Efeským 2:14-15:

Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství — Zákon s jeho příkazy a ustanoveními…Efeským 2:14-15

Tento zákon příkazů a ustanovení byl „stín budoucích věcí“ (Krista), jak tvrdí ve verši 17. Symbolicky zastupoval Kristův příchod a návrat. Jeho smrt naplnila první krok služby ve svatyni – obětování beránka jako výkupné za hřích.

Koloským 2:14 popisuje “rukou psaný záznam” jako ustanovení, které “svědčilo proti nám” a které “nám bylo nepřátelské”. Pavel píše, že “jej odstranil z našeho středu tím, že jej přibil na kříž”. Mnozí říkají, že toto je důkaz, že bylo Desatero přikázání přibito na kříž a tak se na nás již nevztahuje. Avšak po pečlivém přečtení zjistíme, že Koloským 2 vůbec o Desateru nemluví. V knize Deuteronomium 31:24-26, čteme, kterážto kniha byla proti nám:

I stalo se, když Mojžíš zcela dopsal do knihy slova tohoto zákona, že přikázal lévitům nosícím truhlu Hospodinovy smlouvy: Vezměte tuto knihu zákona a položte ji po boku truhly smlouvy Hospodina, svého Boha. Bude tam proti tobě jako svědek.Deuteronomium 31:24-26

Tedy je to onen ceremoniální zákon, napsaný Mojžíšem. Ten obsahoval rukou psaný záznam příkazů a ustanovení, který byl proti nám. Desatero Božích přikázání není nikdy nazváno jako zákon, který svědčí proti nám. Vždy bylo nazýváno “dokonalým zákonem svobody” nebo dokonce “královským zákonem” (Jakub 1:25; 2:8-12). Tento zákon je také nazván spravedlivým, dobrým, čistým a dokonalým (Žalm 19:8-9; 119:172; Římanům 7:12).

Ceremoniální zákon či “rukou psaný záznam” ukazoval na budoucí událost – smrt Krista – a sloužil k tomu, aby lidem připomínal, že jejich spása je možná pouze skrze oběť Beránka Božího. Den odpočinku z Desatera je ovšem památníkem stvoření a vykoupení a není stínem budoucnosti.

Další článek: 8 textů o sobotě
Zpět k článku: Sobota – “Dne sedmého odpočinutí jest”


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 926 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):
V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm.
Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »