Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Ježíš a sobota
Zachovával Ježíš sobotní den když tu kráčel s námi po zemském povrchu?

Ježíš využil právě sobotu k tomu, aby oznámil své poslání na zemi. (L 4:16-19; J 9:14; Mt 12:8,12; L 13:14-17) V Iz 42:21 předpovídá prorok, že se spravedlivému Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon, což odporuje tomu, že by ho později změnil nebo prohlásil za zrušený a neplatný. V Mt 24:20 se Ježíš zmiňuje o sobotě ve spojitosti s budoucím časem a tedy i s budoucími generacemi. Ježíš také svým následovníkům řekl, že tento zákon nepřišel zrušit:

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.Matouš 5:17
Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.Jan 14:15
Nebo já Hospodin neměním se…Malachiáš 3:6 BKR
VLASTNOSTBŮHJEHO ZÁKON
DuchBůh je Duch
(Jan 4:24)
Neboť víme, že Zákon je duchovní
(Řím 7:14)
LáskaKdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
(1 Jan 4:8)
"Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší?" On mu řekl: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."
(Matouš 22:36-37)
PravdaJežíš mu řekl: "Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
(Jan 14:6)
...tvůj zákon je pravda.
(Žalm 119:142)
SpravedlnostVy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením...
(1. Kor 1:30)
...všechny tvé příkazy jsou spravedlivé.
(Žalm 119:172)
SvatostSvatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů.
(Izaiáš 6:3)
A tak Zákon je svatý i přikázání je svaté...
(Římanům 7:12)
DokonalostBuďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
(Matouš 5:48)
Zákon Hospodinův jest dokonalý
(Žalm 19:7)
VěčnostHospodin bude trůnit jako král navěky.
(Žalm 29:10)
...všechna jeho přikázání jsou věrná, spolehlivá navždy a navěky...
(Žalm 111:7-8)
DobrotaNikdo není dobrý, než jeden: Bůh.
(Lukáš 18:19)
...přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.
(Římanům 7:12)
SpravedlnostOn je Bůh věrný a není v něm špatnost, je spravedlivý a přímý.
(Dt 32:4)
...přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.
(Římanům 7:12)
Čistota...tak jako on je čistý.
(1. Jan 3:3)
...přikázaní Hospodinovo čisté...
(Žalm 19:9)
Neměnnost...od Otce světel, u něhožto není proměnění, ani jakého pro obrácení se někam jinam zastínění.
(Jakub 1:17)
Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
(Matouš 5:18)

Jak můžeme z tabulky vidět, Boží zákon je výrazem Božího charakteru. Nemůže být změněn stejně tak jako se ani Bůh nemění.

Změnil Ježíš zákon či věčnou smlouvu, která obsahuje přikázání o sobotě? Ne. Ježíš dodržoval přikázání svého Otce, protože řekl:

…jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.Jan 15:10

Zachovával den odpočinku:

Přišel do Nazaretu … Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy.Lukáš 4:16

Také naznačil, že den odpočinku bude svatý i po jeho smrti, když s odkazem na budoucí pád Jeruzaléma (40 let po jeho smrti) řekl:

Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.Matouš 24:20

Další článek: Učedníci a sobota
Zpět k článku: Sobota – “Dne sedmého odpočinutí jest”


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »