Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Učedníci a sobota
Ježíšovi učedníci jsou pro nás příkladem toho, jak bychom měli Boha následovat. Pokud oni zachovávali sobotní den odpočinku, co by to mělo říci nám?

Učedníci ani následovníci Krista se nedozvěděli nic o změně dne odpočinku ze soboty na neděli. I oni zachovávali sobotu podle přikázání. V Luk 23:55-56 se píše:

Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho doprovodily; viděly hrob i to, jak bylo jeho tělo uloženo. Pak se vrátily a připravily vonné látky a oleje. V sobotu podle přikázání zachovaly klid.Lukáš 23:55-56

Po Ježíšově vystoupení do nebe Jeho učedníci pokračovali v zachovávání sobotního dne odpočinku po mnoho desetiletí. Desatero Božích přikázání nebylo po Ježíšově smrti zrušeno. Celý Boží morální zákon lze znovu nalézt v Novém zákoně. (viz následující obrázek).

desatero-a-nový-zákona

Pavel a sobota

Posunul Pavel nebo apoštolové den odpočinku ze soboty na neděli?
Inspirované Boží slovo v knize Skutků, kterou napsal Lukáš, mluví celkem o 84 sobotách, které zachoval Pavel a jeho společníci. Všimněme si první zmínky ve Skutcích 13:14:

Od Perge šli dál a dorazili do Pisidské Antiochie. V sobotní den vešli do synagogy …Skutky 13:14

Toto se stalo v roce 45, čtrnáct let po vzkříšení, a Pavel a jeho společníci stále dodržovali sobotu jako den odpočinku.

Nešel do chrámu jen kázat Židům, protože verše 42 a 44 dodávají:

A když vycházeli ze školy Židovské, prosili pohané, aby jim v druhou sobotu mluvili táž slova. … V druhou pak sobotu téměř všecko město sešlo se k slyšení slova Božího.Sk 13:42,44 (BKR)

Pohané také dodržovali den odpočinku spolu s Pavlem a slyšeli „slovo Boží“. Není tu žádná zmínka o změně soboty na neděli. Kromě bohoslužeb v chrámech chodili také „v sobotu… za bránu k řece“ (Sk 16:13). To bylo 22 let po vzkříšení, v roce 53 po Kristu.

Když čteme dále, dostaneme se ke Skutkům 17:2:

Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil, vykládal Písmo… Skutky 17:2

A konečně:

… odešel Pavel z Atén a přišel do Korintu. Každou sobotu mluvil v synagoze a snažil se získat Židy i pohany.Skutky 18:1,4

Jedenáctý verš k tomu dodává:

A tak tam Pavel zůstal jeden a půl roku a učil je Božímu slovu.

Protože se zde hovoří celkem o době 78 týdnů, dohromady s předešlými odkazy to dělá 84 sobot, během nichž podle Písma Pavel a jeho společníci sloužili bohoslužby v sobotu. Sobota, sedmý den týdne, je křesťanům připomínána v celé Bibli, zatímco svěcení neděle není uvedeno ani v jediném textu Bible.

Další článek: Koloským 2 a sobota
Zpět k článku: Sobota – “Dne sedmého odpočinutí jest”


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »