Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Učedníci a sobota
Ježíšovi učedníci jsou pro nás příkladem toho, jak bychom měli Boha následovat. Pokud oni zachovávali sobotní den odpočinku, co by to mělo říci nám?

Učedníci ani následovníci Krista se nedozvěděli nic o změně dne odpočinku ze soboty na neděli. I oni zachovávali sobotu podle přikázání. V Luk 23:55-56 se píše:

Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho doprovodily; viděly hrob i to, jak bylo jeho tělo uloženo. Pak se vrátily a připravily vonné látky a oleje. V sobotu podle přikázání zachovaly klid.Lukáš 23:55-56

Po Ježíšově vystoupení do nebe Jeho učedníci pokračovali v zachovávání sobotního dne odpočinku po mnoho desetiletí. Desatero Božích přikázání nebylo po Ježíšově smrti zrušeno. Celý Boží morální zákon lze znovu nalézt v Novém zákoně. (viz následující obrázek).

desatero-a-nový-zákona

Pavel a sobota

Posunul Pavel nebo apoštolové den odpočinku ze soboty na neděli?
Inspirované Boží slovo v knize Skutků, kterou napsal Lukáš, mluví celkem o 84 sobotách, které zachoval Pavel a jeho společníci. Všimněme si první zmínky ve Skutcích 13:14:

Od Perge šli dál a dorazili do Pisidské Antiochie. V sobotní den vešli do synagogy …Skutky 13:14

Toto se stalo v roce 45, čtrnáct let po vzkříšení, a Pavel a jeho společníci stále dodržovali sobotu jako den odpočinku.

Nešel do chrámu jen kázat Židům, protože verše 42 a 44 dodávají:

A když vycházeli ze školy Židovské, prosili pohané, aby jim v druhou sobotu mluvili táž slova. … V druhou pak sobotu téměř všecko město sešlo se k slyšení slova Božího.Sk 13:42,44 (BKR)

Pohané také dodržovali den odpočinku spolu s Pavlem a slyšeli „slovo Boží“. Není tu žádná zmínka o změně soboty na neděli. Kromě bohoslužeb v chrámech chodili také „v sobotu… za bránu k řece“ (Sk 16:13). To bylo 22 let po vzkříšení, v roce 53 po Kristu.

Když čteme dále, dostaneme se ke Skutkům 17:2:

Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil, vykládal Písmo… Skutky 17:2

A konečně:

… odešel Pavel z Atén a přišel do Korintu. Každou sobotu mluvil v synagoze a snažil se získat Židy i pohany.Skutky 18:1,4

Jedenáctý verš k tomu dodává:

A tak tam Pavel zůstal jeden a půl roku a učil je Božímu slovu.

Protože se zde hovoří celkem o době 78 týdnů, dohromady s předešlými odkazy to dělá 84 sobot, během nichž podle Písma Pavel a jeho společníci sloužili bohoslužby v sobotu. Sobota, sedmý den týdne, je křesťanům připomínána v celé Bibli, zatímco svěcení neděle není uvedeno ani v jediném textu Bible.

Další článek: Koloským 2 a sobota
Zpět k článku: Sobota – „Dne sedmého odpočinutí jest“


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa