Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Nastala změna týdne?
Je sobota v dnešní době totožná se sobotou, kterou Bůh ustanovil při stvoření světa? Je sobota opravdu sedmý den?

moses-ten-commandments

Bible nám říká, abychom světili sedmý den. Avšak Boží zákon byl napsán před tisíci lety a od Ježíšova příkladu zachovávání soboty jsou to již dvě milénia. Nezměnil se od té doby náš kalendář?

Jak si můžeme být jisti, že sobota v dnešní době je stále ten stejný den, který pro nás Bůh stvořil jako den odpočinku?

Podle encyklopedie Britannica: “Týden je období sedmi dní… Byl používán už od pradávných časů v téměř všech východních zemích.”i

Kalendářní změny

Mnoho názvů sedmého dne odráží, že se jedná o Sabat (den odpočinku).

Země - JazykNázev
FilipínySabado
Maďarskozsombat
IndonésieSabtu
Itáliesabot
Polskosobota
Rumunskosâmbătă
RuskoСобота
Španělskosábado

Juliánský kalendář, zavedený Juliusem Caesarem v roce 46 před Kristem, byl kalendář používaný za doby Ježíše Krista. Židé očíslovali dny v týdnu, avšak sedmému dni dali název Shabat, což znamená “sobotní odpočinek”. V mnoha jazycích slovo pro sobotu stále odráží její původ.

Malá změna v juliánském kalendáři nastala, když se císař Augustus rozhodl, že po sobě pojmenuje měsíc v roce. Vybral si osmý měsíc (srpen) a přidal k němu den, který ubral z druhého měsíce (února), aby tak tento měsíc měl plných 31 dní. Týdenní cyklus touto změnou měsíce srpna (angl. August) ovlivněn nebyl. ii

Roku 321 n. l. římský císař Konstantin reguloval používání týdne kvůli problému používání různých dnů pro náboženské slavnosti a zavedl neděli jako den náboženského svátku a odpočinku pro všechny skupiny, nejen pro křesťany a jiné skupiny, které již neděli slavily.

Současně převzali sedmidenní týden i křesťané. Jak se společenství raných křesťanů rozvíjelo, začalo se odlišovat od původní židovské společnosti např. i v tom, že zatímco u Židů připadl hlavní svátek na sobotu, u křesťanů na neděli.

Židé ve 4. století si uchovali jako tradiční svátek sobotu a pokračovali v jejím uctívání dále.

Sedmidenní týden se brzy stal zvykem pro křesťany, židy i muslimy. Následující evropská kolonizace a z toho vyplývající rozvoj globálního obchodu zavedl sedmidenní týden jako univerzální časový úsek i v kulturách, kde se do té doby nepraktikoval. Dvoudenní víkendové volno utvrdilo pondělní začátek týdne. Část normy ISO 8601, týkající se datování týdne, definuje také pondělí jako první den týdne.

Wikipedie

Po Augustově úpravě v kalendáři nenastaly žádné změny až do roku 1582 po Kristu, kdy byl představen gregoriánský kalendář. Tento kalendář se používá dodnes. iii

Papež Řehoř XIII. tento kalendář ustanovil, aby tak napravil chybu, která způsobovala, že byl juliánský kalendář každým rokem více nepřesný. Ve skutečnosti se každých 128 let dostával mimo soulad s rovnodenností a slunovratem o jeden den. Řehoř XIII. tak vynechal 10 dní z kalendáře a ustanovil, že po čtvrtku 4. října 1582, bude následovat pátek 15. října 1582. Tato změna vrátila kalendář zpět do souladu, avšak nijak neovlivnila pořadí dní v týdnu. iv

Mnoho zemí ve svém současném kalendáři však mají jako sedmý den neděli. Mnoho lidí ani netuší, že právě sobota je od stvoření tohoto světa sedmým dnem. Když se podíváme do historie, zjistíme, že neděle (sunday – den slunce) je den, který pohané zasvětili uctívání boha slunce. Židé a první křesťané, světili Biblickou sobotu, o které si můžeme v Bibli přečíst na mnoha místech.

Týden má sedm dní, původně počítaných v pořadí neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. V občanském kalendáři se však v řadě zemí světa vžilo počítání dnů v týdnu od pondělí, jelikož pondělí bylo po neděli prvním pracovním dnem.

Když se do křesťanství vkradla neděle jako den odpočinku, sobotní odpočinek tak byl přesunut na neděli, postupem času se provedl posun i v kalendáři (neděle jako sedmý den týdne), aby pracovní týden byl ucelený.

Dva víkendové dny začaly převládat ve 20. století. Tento fakt vedl u některých kalendářů k umístění neděle na konec týdne. Při pětidenním pracovním týdnu a zaměňování uctívání soboty na neděli, mnozí lidé v posledních letech začali považovat pondělí za první den týdne. Norma ISO a evropské normy předepisují pondělí jako první den týdne. Tato norma ISO 8601 nebyla ale běžně přijata nebo implementována po celém světě.

Pojďme se podívat na střed týdne, jaký název dne v českém jazyce poukazuje na střed týdne. Podívejme se na čtvrtek, který je nyní uprostřed týdne. Čtvrtek označuje čtvrtý den po neděli (odtud i jeho název). V současném kalendáři je čtvrtek opravdu středem týdne. Pojďme se podívat tedy na středu. Jak už z názvu tohoto dne vyplývá, středa je středem týdne. Středa je v češtině označení dne v týdnu mezi úterým a čtvrtkem. Jeho název říká, že se jedná o střed týdne, což je odvozeno z pozice středy jako prostředního, tedy čtvrtého dne týdne v tradičním židovském a křesťanském kalendáři. V českém občanském kalendáři je středa považována za den třetí. Pokud se podíváme do historie a do českých názvů dnů v týdnu, dopracujeme se k tomu, že sobota je sedmým dnem a neděle prvním dnem v týdnu.

Ujištění a Poslušnost

Toto o týdenním cyklu říká US Naval Observatory (Americká námořní observatoř):

Měli jsme příležitost prozkoumat výsledky prací specialistů na chronologii a nenašli jsme jedinou, která by měla nejmenší pochybnosti ohledně nepřetržitého týdenního cyklu až do časů dávno před křesťanskou érou.US Naval Observatory (v)

Dopis od US Naval Observatory (Americké námořní observatoře) ohledně nepřerušeného týdenního cyklu.(Washington DC: 12. března, 1932). Zdroj obrázku: godssabbathtruth.com.

Bůh oddělil sobotní den odpočinku při stvoření. Za dnů Mojžíše jej upevnil (Exodus 16) a učinil ze svěcení soboty čtvrté přikázání. Napříč dějinami sobotu zachovával Židovský lid, Ježíš i Jeho učedníci.

Týdenní cyklus se tedy nikdy nezměnil. Můžeme s jistotou říci, že sobota, kterou známe dnes je ta stejná sobota, kterou napříč dějinami zachovával Židovský lid, Ježíš i Jeho učedníci. Nezměnilo se tak ani potěšení, které prožíváme, když posloucháme Boha a trávíme s ním sedmý den.


Pokračujte dále v článku: A co lunární soboty?


i. Encyclopedia Britannica 11th edition volume 4: 988.

ii. S. Berkowitz, ” Is our modern Saturday the Sabbath? A History of Calendar Change,” remnantofgod.org

iii. “The Change from the Julian to the Gregorian Calendar,” searchforanscestors.com (© 1997-2009).

iv. Tamtéž.

v. Letter regarding continuity of the weekly cycle, US Naval Observatory (Washington DC: March 12, 1932) as quoted in “Has the Calendar been changed?” Sabbath & Antichrist Truth Revealed godssabbathtruth.com.


Autor:

Amazing Discoveries


Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »