Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Konstantin a změna soboty
Neděle byla přeměněna z pohanského bohoslužebného dne na křesťanský. Zčásti k tomu přispěl Konstantinův vliv ve 4. století po Kr.

Neděle jako křesťanský den odpočinku pokročila ve skutečnosti velmi málo až do doby Konstantina Velkého ve čtvrtém století. Konstantin byl římským císařem v letech 306–337. Jeden z nejkrásnějších Vítězných oblouků je věnován jeho památce a stojí v Římě blízko Kolosea. V prvních letech své vlády uctíval slunce. Později přestoupil na křesťanství, ale v srdci zůstal oddaný slunci. Edward Gibbon ve svém díle Úpadek a pád římské říše píše:

Slunce bylo všeobecně oslavováno jako neporazitelný průvodce a ochránce Konstantina.iEdward Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman Empire.

Konstantinova konverze od Rubense

Konstantin vyhlásil v roce 321 po Kr. první známý zákon o neděli v historii. Píše se v něm:

Nechť je na posvátný den slunce klid pro všechny úředníky a lidi žijící ve městech a ať jsou všechny dílny zavřené. Na venkově však člověk zaměstnaný v zemědělství ať svobodně a podle zákona vykonává svou činnost, protože se často stane, že další den není vhodný pro setí zrna nebo sázení révy: ze strachu, aby nepromeškali vhodný okamžik na takovou práci, by mohli přijít o dar nebes.iiPhilip Schaff, History of the Christian Church Volume 3 (Edinburgh: 1884): 380, note.

Chamber’s Encyclopedia uvádí:

Bezpochyby byl edikt Konstantina z roku 321 vůbec prvním zákonem, o kterém víme, že určil zachovávání tohoto dne jako dne odpočinku.iiiSabbath, Chamber’s Encyclopedia

Po zavedení tohoto zákona přidali císařové i papežové v následujících staletích další zákony posilující dodržování neděle. To, co začalo jako pohanské nařízení, skončilo jako křesťanské
pravidlo. Brzy po ediktu Konstantina následoval církevní koncil v Laodiceji (asi r. 364):

Křesťané nebudou napodobovat Židy a nebudou v sobotu (den odpočinku) nečinní, ale budou v ten den pracovat. Ale Den Páně budou obzvlášť uctívat, a protože to jsou křesťané, nebudou v ten den, pokud je to možné, pracovat. Nicméně pokud se zjistí, že v tom napodobují Židy, bude jim odepřen přístup ke Kristu.ivRev. Charles Joseph Hefele, Henry N. Oxenham (trans.), A History of the Church Councils from 326 to 429

Dalším důvodem pro svěcení neděle je oslava Kristova vzkříšení. Je tento důvod oprávněný? Přečtěte si o tom další článek.

Přečtěte si protestantská a katolická vyjádření ohledně změny sobotního odpočinku na neděli.


i. Edward Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman Empire Volume 3 (London: 1838): 237.

ii. Philip Schaff, History of the Christian Church Volume 3 (Edinburgh: 1884): 380, note.

iii. “Sabbath,” Chamber’s Encyclopedia Volume 11 (1982): 401, as quoted in Bible Readings for the Home Circle revised edition (Review and Herald Publishing Association, 1920).

iv. Rev. Charles Joseph Hefele, Henry N. Oxenham (trans.), A History of the Church Councils from 326 to 429 Volume 2 (Edinburgh: T. and T. Clark, 1896): 316.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa