Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Adventismus a závěrečný konflikt
Je pouhou náhodou, že dnes existují pouze dvě skutečně celosvětová náboženská hnutí: katolická církev a Církev adventistů sedmého dne?

Americká biblická společnost a dokument církevních misií uvádí Církev adventistů sedmého dne jako jedinou všeobecně rozšířenou protestantskou denominaci na světě. Katolická církev se domáhá poslušnosti svému systému a prohlašuje, že neděle je znamení její moci. Zatímco Adventisté sedmého dne mluví o poslušnosti pouze Bohu a vyzdvihují sedmý den – sobotu – jako znamení poslušnosti vůči Bohu, ve shodě s Biblí.

I katolíci přiznávají, že kompromis není možný:

Zdravý rozum vyžaduje přijetí jedné či druhé alternativy: buď protestantismus a zachováváni svaté soboty, nebo katolicismus a zachováváni svaté neděle. Kompromis není možný.The Catholic Mirror, (September 23, 1893).

Encyklika papeže Jana Pavla II. o nedělní bohoslužbě je výzvou světu, aby uctíval tento den.i Církev adventistů sedmého dne varuje svět před přijetím znamení šelmy. Protestuje proti uzurpování Boží autority. A toto je předmětem závěrečného konfliktu. Jak římskokatolická církev přiznává, adventisté mají v teto konfrontaci na své straně autoritu Písma. Ve skutečnosti se chlubí tím, že protestanté, kteří zachovávají neděli, jim tímto prokazují čest.

Můžete Bibli přečíst od Genesis po Zjevení a nenajdete tam ani jediný řádek podporující svěcení neděle. Písmo prosazuje náboženské zachovávání soboty, den, který jsme my katolíci nikdy nesvětili.kardinál James Gibbons, The Faith of Our Fathers 92nd edition (Baltimore: John Murphy Company): 89.
Zachovávání neděle protestanty je pocta, kterou nám tím vyjadřují, pocta vůči autoritě katolické církve.Monsignor Louis Segur, Plain Talk about the Protestantism of To-Day (London: Thomas Richardson and Son, 1874): 213.

Katolická církev otevřeně přiznává, že jedině církev Adventistů jedná podle Písma svatého:

Adventisté jsou jediným křesťanským společenstvím, kteří mají Bibli jako svého učitele, kteří na jejích stránkách nenašli oprávnění ke změně uctívání sedmého dne na den první. Z toho důvodu nesou název “Adventisté sedmého dne”. Jejich hlavní pravidlo obsahuje vyvýšení soboty jako zvláštního dne k oslavě Boha… Toto přikázání bylo několikrát zopakováno ve svatých knihách Starého a Nového Zákona. Izraelský národ ji doslovně zachovával po mnoho tisíc let až dodnes. Také Syn Boží, když byl na zemi, o sobotě učil a zachovával ji.The Catholic Mirror (September 23, 1893)
Církev (katolická) změnila zachovávání soboty na neděli právem božské neomylné autority, která jí byla dána jejím zakladatelem, Ježíšem Kristem. Protestanté, kteří tvrdí, že Bible je jediným průvodcem na jejich cestě víry, nemají oprávnění pro zachovávání neděle. V tomto ohledu jsou adventisté jedinými zásadovými protestanty.The Question Box, The Catholic Universe Bulletin (August 14, 1942): 4.

Katolický časopis Saint Catherine Catholic Church Sentinel k tomu poznamenal:

Lidé, kteří se domnívají, že Písmo by mělo být výhradní autoritou, by se logicky měli stát adventisty sedmého dne a zachovávat sobotu.Pastor's Page, The Saint Catherine Catholic Church Sentinel Volume 50, Number 22 (May 21,1995).

People who think that the Scriptures should be the sole authority, should logically become 7th Day Adventists, and keep Saturday holy.  "Pastor's Page," Saint Catherine Catholic Church Sentinel (May 21, 1995).

Volba je na nás, přikázání Boží, či přikázání lidská. Ti, kteří vědomě Boha neposlouchají, mu budou muset skládat účty.

Poslední konflikt dramatu velkého sporu mezi Kristem a satanem je za dveřmi. Jakmile budou lidé postaveni před volbu a znamení šelmy uzákoněno, doba zkoušky se uzavře a Kristus se navrátí.

Zachránění budou zpívat „píseň novou před trůnem“. Jejich jedinečná zkušenost, zkušenost těch, kteří vyjdou z posledního soužení, je opravňuje k tomu, aby zpívali píseň chvály Božímu Beránku, který byl obětován, ale žije navěky. Volba je jednoznačná. Bůh nás touží zachránit. On, který neušetřil vlastního Syna, nám chce dát vše. Jestliže slyšíte jeho hlas, nezatvrzujte se proti němu.

ODKAZY

i. Jan Pavel II, Dies Domini (July 5, 1998).

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »