Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Kdo je to “ostatek”?
Zjevení 12:17 nám říká, že ostatek “zachovává přikázání Boží přikázání a má Ježíšovo svědectví.” Kdo to tedy je?

Ostatek ze Zjevení 12 je hnutí adventních věřících, kterým bylo dáno Ježíšovo svědectví – pojďme se však podívat na důkazy o identitě ostatku.

Církev adventistů sedmého dne vyhovuje všem vlastnostem, jež jsou připisovány věrným následovníkům Krista v poslední době, tak jak jsou zapsány v Písmu. Satan může padělat jeden či několik z nich, ale nemůže zfalšovat všechny.

1. Vzniká v době konce podle proroctví

2. Hlásá trojandělské poselství (Zjevení 14:6-11)

Od 19. století Církev Adventistů sedmého dne hlásá trojandělské poselství světu. Ve Zjevení 18 vidíme Jana, který slyší poselství tří andělů, která jsou poté opakována v hlasitém volání, které je poslední výzvou k návratu k Bohu před dnem soudu. Na ty, kteří zůstanou věrní Bohu ve všech zkouškách doby konce, Bůh vylije Ducha svatého – prorokovaného v Joelovi jako pozdní déšť – a budou nést toto hlasité volání trojandělského poselství v posledních dnech světa s mocí Ducha.

Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. – Matouš 24:14, srov. Zjevení 14:6-7Matouš 24:14

3. Je církví celosvětovou

Církev Adventistů sedmého dne je nejrozšířenější protestantská denominace na světě. Písmo nám říká, že evangelium jednou dosáhne ke všem národům a pak nastane konec:

  1. Zachovává přikázání Boží (Zjevní 12:17; 14:12; 22:14)
    Zatímco většina denominací je antinomistická (věří, že Boží zákon byl Kristem překonán), adventismus naopak klade důraz na neměnnost povahy Desatera Božích přikázání. Zároveň však v tomto ohledu zdůrazňuje, že nikdo není ospravedlněn prostřednictvím dodržování zákona.
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.Efezským 2:8-9

Nicméně dodržování zákona je přirozený důsledek toho, že jsme spaseni, a je také vyjádřením naší lásky vůči Bohu.

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.Jan 14:15

Církev Adventistů sedmého dne zachovává sobotní den, jako den odpočinu podle přikázání o sobotě, jak je zapsáno v Písmu. Většina denominací zachovávají neděli – praktiku, která není podporovaná Biblí.

  1. Vyznává víru Ježíše (Zjevení 14:12)
    Víra Církve Adventistů sedmého dne je založena na Kristu a na důvěře v Boha, že věřící obdrží milost k vítězství, tak jako zvítězil Kristus (1. Janova 5:4; Zjevení 12:11; 1. Janova 2:6; 3:3-7)

Adventismus odmítá téměř všeobecně přijatou doktrínu o nesmrtelnosti duše a přijímá biblické učení o vzkříšení z mrtvých. Kromě toho rovněž vyzdvihuje Ježíšovu velekněžskou službu v nebeské svatyni a věří, že:

Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. Židům 7:25

Adventisté věří, že pouze Kristus je prostředníkem mezi Bohem a člověkem a skrze něho vzniklo veškeré stvoření. (Jan 1:1-3; Koloským 1:15; Židům 1:1-3) Kromě toho považují Bibli za úplné a pravdivé zjevení Boží vůle člověku.

  1. Má Ježíšovo svědectví (Zjevení 12:17)
    Co je Ježíšovo svědectví? Zjevení 19:10 vysvětluje, že: “svědectví Ježíšovo je duch proroctví.” Duch proroctví byl obnoven v 19. století prorockou službou Ellen Whiteové, aby pomohl adventistům odhalit pravdu.

Zjistěte, co nás může v dnešní době naučit o roli ostatku starozákonní příběh o Elijášovi.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »