Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Zjevení 10 a Trojandělské poselství
Pokud čteme současně proroctví ze Zjevení 10 a Zjevení 14, najdeme zde silné poselství pro církev v době konce.

Po tom, co adventisté došli k porozumění trojandělského poselství ze Zjevení 14, začínal být jasnější i zbytek proroctví ve Zjevení. Zvláště proroctví ve Zjevení 10 bylo důležité pro pochopení trojandělského poselství a prožité zkušenosti adventistů. To “nabídlo zcela jiný pohled na závěrečné poselství pro svět”.i

Ve Zjevení 10 je zobrazen mocný anděl, který drží v rukou malou otevřenou knihu:

V ruce měl rozvinutý malý svitek. Pravou nohou se postavil na moře, levou na zem a vykřikl mohutným hlasem, jako když řve lev. A když vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. Jakmile promluvilo těch sedm hromů, chtěl jsem psát, ale uslyšel jsem hlas z nebe, který říkal: ‚Zapečeť, co promluvilo těch sedm hromů, a nepiš to.´Zjevení 10:2-4

Tyto verše znamenají, že kniha – nebo proroctví – kdysi zapečetěná, byla otevřena a rozpečetěna. Podle komentáře ke knize Zjevení od Allana Andersona se tato pasáž vztahuje k proroctví v knize Daniel:

Poselství je symbolizováno andělem, jenž rozpečeťuje svitek, a znamená umožnění studia tohoto poselství. Co by to mělo být za svitek? Zdá se, že existuje pouze jedna odpověď, totiž, že jediná část Písma, která byla uzavřena nebo zapečetěna, byla část knihy Daniel.ii

Anderson naráží na instrukce dané Danielovi: “Ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce.” (Daniel 12:4) V této souvislosti bylo zapečetěným proroctvím proroctví z knihy Daniel 8. kapitoly (2300 večerů a jiter), které mělo být otevřeno “v době konce” — tj. po období 1260 prorockých dní, což nás přivádí k roku 1798. V této době po roce 1798 začalo hlásat milleritské hnutí své nové pochopení Daniele 8. kapitoly a prvního andělského poselství ze Zjevení 14.

Proroctví 2300 večerů a jiter je biblickým proroctvím, které se týká nejdelšího časového úseku, a po něm již není stanoven žádný další prorocký čas. Výrok anděla ze Zjevení, “že lhůta je u konce” (Zjevení 10:6), může být vnímán jako odkaz na proroctví Daniela, a odkazuje tak konec prorockého času.

Jan dostává pokyn tento svitek sníst (verš 9). V ústech je svitek sladký jako med, ale v žaludku hořký (verš 10). Sníst svitek znamená přijmout ho za vlastní, rozumět mu:

Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.Jeremjáš 15:16

Sladkost byla ona radost, kterou vyvolalo pochopení slova, zatímco hořkost se vztahuje na zklamání, které bylo důsledkem chybné aplikace. Adventisté očekávali Kristův návrat, On avšak nepřišel. Domnívali se, že se jednalo již o poslední varovné poselství, ale nikoliv.

Prorokuj znovu

Tehdy jsem slyšel: “Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.”Zjevení 10:11

Slovo “znovu” je zde důležité. Domnívali se, že s prorokováním skončili, ale museli prorokovat znovu. A navíc toto znovu prorokované poselství mělo mít celosvětový rozsah, mělo zasáhnout všechny lidi a národy světa.

Co to bylo za tak důležité poselství, že Bůh chtěl, aby bylo ohlášeno celému světu? Jedná se o poselství tří andělů, které je zaznamenáno ve Zjevení 14, kde je opět zdůrazněno, že se musí dostat ke všem lidem na Zemi.

V pravý čas Bůh povolal lidi, kteří pocházeli z různých denominací (ostatek), aby hlásali evangelium v plnosti, “věčné evangelium” celému světu. To je ten ostatek, který bude v době konce pronásledován drakem, ti, “kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.” Zjevení 12:17

Kdo je tím ostatkem?

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »